Skip to main content

Læs hvad restriktionerne betyder

Fra fredag den 11. december kl. 16.00 træder en række restriktioner i kraft for os i Næstved Kommune. Det er ikke alt, der endnu er klarhed over. Men vi har samlet en kort oversigt her.

Corona-restriktioner fra 11. december 2020

Indhold

  Folkeskoler

  Folkeskoleelever fra og med 5. årgang skal ikke møde op i skole, men vil modtage online-undervisning hjemmefra.

  Alle elever i specialklasser er dog undtaget og skal fortsat møde op i skolen, med mindre andet er aftalt.

  Dagtilbud

  Børnehaver, SFO'er, vuggestuer og dagpleje holder fortsat åbent.

  Plejecentre og botilbud

  Fortsætter på samme måde som i dag. Det samme gælder besøgsmuligheder.

  Indendørs fritids- og kulturtilbud

  Kulturinstitutioner, biblioteker, sportshaller, svømmehaller, foreningslokaler, aftenskoler, daghøjskoler samt musik- og kulturskoler m.m. holder lukket.

  Jobcentret

  Som udgangspunkt bliver alle møder afholdt, men flere vil blive holdt online eller taget over telefonen. Er du indkaldt, vil du få direkte besked.

  Borgerservice

  Det er kun muligt at møde op, hvis du i forvejen har en tidsbestilling.

  Øvrig kontakt til kommunen

  Alle medarbejdere er på arbejde. En stor del af de administrative medarbejdere arbejder hjemme. Det vil sige, at du kan ringe og maile, som du plejer.

  Hvor længe gælder restriktionerne?

  De foreløbige udmeldinger er, at de gælder til og med den 3. januar 2021.

  Anden information

  Fandt du ikke det, du søgte her? Så se mere hos de nationale myndigheder www.coronasmitte.dk

  Og hvad ellers?

  Ja, ellers er der bare at sige, at vi sætter utrolig stor pris på jeres samarbejde. Det gælder på skolerne, daginstitutioner, plejecentre osv. Tak, fordi I passer på jer selv og på hinanden. Smittetallene stiger, og vi ved, at humøret mange steder daler. Men alligevel må vi indtrængende bede jer om at blive ved med at holde afstand og kun se de allernærmeste. På denne måde kommer vi sammen igennem denne tid.