Skip to main content

National flagdag i Næstved

Er du veteran soldat eller pårørende? Vi afholder igen i år flagdag for Danmarks udsendte, lørdag den 5 september 2020. I år finder hele arrangementet sted på Grønnegades kaserne, kulturcenter, Grønnegade 10. Der er begrænsede antal p-pladser på kasernen, derfor henviser vi også til de p-pladser, som findes i umiddelbar nærhed.

Program

Kl. 10.00: Reception i Musikstalden v/ Borgmester Carsten Rasmussen

kl. 11.00: Opstilling og afholdelse af parade ved stenen for Danmarks Udsendte

Kl. 11.30: Feltgudstjeneste v/Feltpræst Jesper Svendsen

Kl. 12.00: Socialt samvær i Musikstalden, hvor Sydsjællandske Soldaterforening er vært ved lidt smørrebrød.

Tilmelding

Skal ske senest fredag d. 28. august 2020 til De Blå Baretter, Næstved og Omegn. Benyt en af følgende muligheder.