Skip to main content

Restriktioner forlænges

Hvad er gældende, hvis du har et barn i folkeskolen eller i et af vores dagtilbud. Se også hvad forlængelsen af restriktionerne betyder for de øvrige tilbud i kommunen.

Illustration - Coronastatus skole og daginstitutioner

Indhold

  Online-undervisning

  Alle børn som går i skole fra 0. til 9. klasse vil blive undervist online fra mandag den 4. januar og foreløbig frem til og med 7. februar.

  Alle skoler er altså lukkede for fysisk fremmøde.

  Se mere på Aula.

  Børn med særlige behov

  De mest sårbare elever skal fortsat møde fysisk frem på skolen eller institutionen, ligesom skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud fortsat vil være åbne for disse elever. Det gælder børn som har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov – inklusive børn, hvor der er særlige udfordringer i familien.

  Nødpasning

  Forældre i særlige samfundskritiske funktioner, uden mulighed for pasning på anden vis, vil blive tilbudt nødpasning.

  Det gælder f.eks. ansatte i alle dele af sundheds- og fødevaresektoren samt dagtilbudsansatte.

  Elever i specialområdet vil også blive tilbudt nødpasning.

  Tag kontakt til skolen på mandag, og se mere på Aula, hvis I har behov for nødpasning.

  Daginstitutioner

  Børnehaver, vuggestuer og dagplejere vil være åbne som normalt fra mandag den 4. januar. Forældre opfordres dog til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt i henhold til deres arbejdssituation.

  Øvrige områder

  • Plejecentre og botilbud fortsætter på samme måde som i dag. Det samme gælder besøgsmuligheder.
  • Kulturinstitutioner, biblioteker, sportshaller, svømmehaller, foreningslokaler, aftenskoler, daghøjskoler, samt musik- og kulturskoler m.m. er lukket.
  • På Jobcentret bliver alle møder afholdt som udgangspunkt, men flere vil blive holdt online eller taget over telefonen. Borgerne får direkte besked.
  • Det er kun muligt at henvende sig i Borgerservice, hvis du i forvejen har en tidsbestilling.
  • Er du ansat i Næstved Kommune, kan du holde dig opdateret på arbejdsforhold på intranettet Nora.

  Og sidst men ikke mindst: Pas rigtig godt på dig selv og dine nærmeste.