Skip to main content

Byrådsmøder i 2021 og specielt mødet den 26. januar

Mødedatoer i 2021 for byrådet i Næstved Kommune. Byrådsmødet den 26. januar vil blive afholdt virtuelt på grund af COVID-19.

Indhold

  Byrådsmøder i 2021

  Næstved Byråd holder ordinære møder i 2021 på følgende tirsdage:
  26. januar
  23. februar
  23. marts
  27. april
  25. maj
  29. juni
  31. august
  21. september
  12. oktober
  9. november
  21. december

  Møderne holdes kl.18.30 i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal i Næstved.

  For alle ordinære byrådsmøder:
  Du kan se dagsorden og udskrift af protokol på Rådhuset i Teatergade og på kommunens biblioteker.

  Du kan se dagsorden til mødet fra onsdag eftermiddag før mødet og se referatet fra onsdag efter mødet. Det er også her, du kan følge Byrådets møder online og se videooptagelser fra tidligere møder. Du kan også følge mødet på Facebook.

  Spørgetid
  Efter Byrådets ordinære åbne møde er der spørgetid i højst 30 minutter.

  Hvis du vil være sikker på at få et svar på dit spørgsmål, skal du indsende spørgsmålet til byraadspoergetid@naestved.dk eller pr. brev til Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 4700 Næstved senest en uge inden mødet. Det er dog muligt at stille et spørgsmål mundtligt i spørgetiden.

  Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold i Næstved Kommune. Der kan ikke stilles spørgsmål om personlige forhold, sager af fortrolig karakter eller om sager, der er behandlet på det pågældende møde. Spørgsmål skal være korte og præcise.

  Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

  Byrådsmøde den 26. januar

  Næstved Byrådsmøde den 26. januar 2021 kl. 18.30 vil blive afholdt som virtuelt møde på grund af COVID-19 (corona-virus). Der er derfor ikke adgang for offentligheden fysisk.

  Du kan se dagsorden til mødet fra onsdag eftermiddag før mødet og se referatet fra onsdag efter mødet. Det er også her, du kan følge Byrådets møder online og se videooptagelser fra tidligere møder. Du kan også følge mødet på Facebook.

  Spørgetid
  Efter Byrådets ordinære åbne møde er der spørgetid i højst 30 minutter.

  Der vil være mulighed for at benytte sig af spørgetiden. Spørgsmål vil således blive læst op og besvaret på mødet. Du vil modtaget svaret skriftligt efter Byrådets møde.

  Hvis du vil være sikker på at få et svar på dit spørgsmål, skal du indsende spørgsmålet til byraadspoergetid@naestved.dk eller pr. brev til Center for Politik og Udvikling, Teatergade 8, 4700 Næstved senest en uge inden mødet.

  Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold i Næstved Kommune. Der kan ikke stilles spørgsmål om personlige forhold, sager af fortrolig karakter eller om sager, der er behandlet på det pågældende møde. Spørgsmål skal være korte og præcise. Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.