Skip to main content

Nyt Vinter- og renholdelsesregulativ

I fællesskab med Næstved Kommune er du som borger forpligtet til at renholde, snerydde og sørge for, at der ikke er glat. Læs her, hvilke forpligtigelser du har.

Snerydning

Indhold

    Byrådet vedtog den 8. oktober 2019 et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ.

    Det nye regulativ indeholder retningslinjer/vejledninger for grundejers forpligtigelser ved fodgængerarealer/fortove, samt retningslinjer for kommunes udførelse af vintertjeneste.

    Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i Lov om offentlige veje nr. 1520 af den 27. december 2014 og bestemmelser i Lov om private fælles veje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af den 4. november 2015.

    Læs Vinter- og renholdelsesregulativet her.