Skip to main content

Online borgermøde om solcelleanlæg i Nylandsmose

Er du interesseret i mulighederne for et solcelleanlæg i Nylandsmose? Så se med online, når vi holder borgermøde torsdag 4. februar kl. 17:00.

Indhold

  Borgermødet kan på dagen findes her på kommunens hjemmeside eller via kommunens Facebook.

  På mødet vil planerne for placeringen blive gennemgået. Det indgår i det, som hedder: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Forslag til Lokalplan 097.

  Mødet vil tage udgangspunkt i følgende punkter:

  1. Gennemgangs af lokalplanens indhold og proces
  2. Indretning af anlæg, størrelse og årlig produktion
  3. Natur- og landskabshensyn

  Det vil også være muligt at stille spørgsmål i tråden (hvis du ser med på Facebook), som vil blive taget op på mødet.

  PÅ mødet vil medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget være til stede, ligesom administrationen og bygherre også vil være repræsenteret.

  Se mere om planerne her:

  Læs her:

  Lokalplan nr. 097
  Kommuneplantillæg nr. 11
  Miljørapport


  Vi håber, at mange har lyst til at være med og ser frem til en god debat i en god tone.