Skip to main content

Søg penge til friluftsliv og natur

Har du et godt projekt, som styrker og forbedrer natur og friluftsliv? Så kan du nu søge om midler fra vores Grøn Plan-pulje. Puljen er på 310.000 kr.

Indhold

  Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger vi vægt på disse kriterier:

  • Adgangen til naturen og de rekreative værdier forbedres
  • Bred opbakning fra bylaug, lokalråd eller foreninger
  • Frivilligt engagement i forbindelse med drift og vedligehold
  • Ansøger bidrager selv med penge eller har fået støtte fra anden side
  • Sjældne og truede dyr og planter sikres
  • Forbedring af biodiversiteten – også i byer
  • Viden om naturen understøttes

  Send din ansøgning med beskrivelse og budget til natur@naestved.dk senest onsdag 7. april 2021.
  Teknisk Udvalg vælger hvilke projekter, der modtager støtte, og du kan forvente svar senest tirsdag den 1. juni 2021.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sabine Meyer på 5588 6164