Gå til hovedindhold

Velkommen til Erhvervsnyt, april 2021

I Næstved Kommune ønsker vi strategisk at fremme dialogen med det lokale erhvervsliv. Derfor har vi taget et nyt initiativ: Fremover vil vi hvert kvartal udsende et nyhedsbrev, hvor din virksomhed kan læse, hvad der rører sig politisk og administrativt på erhvervsområdet i Næstved Kommune.

Viser nyt erhvervsområde ved Øverup Krog
 • Læs op

Indhold

  I denne første udgave af Erhvervsnyt kan du læse om:

  • Resultatet af DI’s nye analyse om behandling af byggesager
  • Regeringen prioriterer motorvej mellem Næstved og Rønnede
  • Byrådets erhvervspolitiske prioriteringer for 2021-2022
  • Udvikling af erhvervsområde Øverup Krog
  • Nyt om bolig- og erhvervsområderne Lodne Højder og Kvædevænget
  • Vejledning, støtte og sparring fra Næstved Erhverv

  Af praktiske årsager udsendes denne udgave af nyhedsbrevet via vores hjemmeside. Hvis du fremover ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du sende en mail til erhvervsnyt@naestved.dk.

  God læselyst!

  Analyse fra Dansk Industri: Næstved er næsthurtigst til at behandle byggesager i Region Sjælland

  Et gennemsnit på blot 30 dage fra færdig ansøgning til svar på byggesagen.

  Det er, hvad man som ansøger kan forvente i Næstved Kommune, som dermed leverer den næsthurtigste behandlingstid for byggesager i Region Sjælland.

  Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri.

  Med resultatet placerer Næstved Kommune sig for andet år i træk på en andenplads over resten af regionens kommuner  og ligger langt under landsgennemsnittet på 52 dage. Ventetiden er dog forlænget med fire dage siden sidste års undersøgelse, hvilket skyldes, at der er gang i mange byggeprojekter i kommunen, både erhvervsmæssigt og privat.

  Sagsbehandlingstiden viser antallet af dage, som det i gennemsnit tager at behandle en byggesag i en kommune. Tiden måles fra den dag, hvor kommunen modtager en fyldestgørende ansøgning, indtil der gives tilladelse eller afslag fra kommunen. Siden 2015, hvor KL og regeringen indgik en aftale om fælles servicemål for den kommunale sagsbehandlingstid, har Dansk Industri årligt udgivet analysen.

  Her kan du læse mere om byggetilladelser i kommunen.

  Grafisk kort: Flest kommuner bruger i gennemsnit 30-49 dage på en byggesag

  Motorvej til Næstved bliver prioriteret i nyt trafikudspil

  Det skal være slut med sneglefart og kø på landevejen mellem Næstved og Rønnede.

  I regeringens nye trafikudspil, der blev præsenteret på et pressemøde den 8. april, har regeringen besluttet at prioritere byggeriet af en motorvej til Næstved. Byggeriet vil ske i én etape, men det er endnu uvist, hvornår startskuddet for byggeriet lyder.

  Regeringens udspil skal nu forhandles mellem Folketingets partier. Læs hele udspillet.

  Byrådet prioriterer erhvervslivet i de kommende år

  Erhvervslivet og arbejdsmarkedet stod højt på den politiske ønskeliste, da et samlet byråd indgik et forlig om Budget 2021-2022 sidste efterår. Det betyder, at dækningsafgiften fremover fjernes, og at gebyrer for byggesager halveres.

  Gennem de senere år er dækningsafgiften, afgiften for erhvervsejendomme og -arealer, reduceret fra 5 promille til 1 promille i 2020. I Budgetforlig 2021-2022 er et flertal af byrådets partier blevet enige om at fjerne dækningsafgiften, så den i 2021 bliver på 0,5 promille og helt udfases i 2022. Målet er at fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder for derigennem at etablere flere arbejdspladser i Næstved Kommune.

  Forligspartierne besluttede desuden at halvere taksterne for gebyrer på byggesager. Det sker som led i at give bedre vilkår for erhvervsvirksomheder samt understøtte bosætningen i kommunen.

  Budgetforlig 2021-2022 bygger også videre på kommunens intensive indsats for at holde hånden under virksomheder og arbejdsmarkedet under Covid-19. I april 2020 besluttede byrådet at fremrykke anlægsinvesteringer for 30 mio. kr. for at holde gang i økonomien og beskæftigelsen. Endelig sikrer Budgetforlig 2021-2022, at beskæftigelsesstrategien rettes mod erhvervslivet, så de personer, der er blevet ledige under Covid-19, kan finde vej tilbage til arbejdsmarkedet.

  Her kan du læse hele budgetforliget.

  Nyt erhvervsområde ved Øverup Krog

  Der er stor efterspørgsel på erhvervsgrunde omkring Næstved. Derfor er Næstved Kommune gået i gang med udarbejdelsen af en ny lokalplan for erhvervsområdet, Øverup Krog, som forventes at blive offentliggjort og komme i høring i efteråret 2021.

  Det er planen, at det nye erhvervsområde vil få en fleksibel opdeling. Det vil sige, at en virksomhed både kan købe et mindre eller større sammenhængende areal. På den måde udvikles området efter virksomhedernes behov.

  Forslaget til det nye erhvervsområde ved Øverup Krog vil komme til at ligge i forlængelse af de nuværende erhvervsområder. Området vil blive udviklet under hensyn til det omkringliggende landskab, og der vil komme en grøn afgrænsning af området.

  I januar 2021 blev lokalplan 118 for erhvervsområdet ved Øverup Erhvervsvej vedtaget. Den har til formål at sikre større sammenhæng mellem erhvervsområderne ved Øverup samt skabe en bedre visuel sammenhæng mellem erhvervsområderne ud mod Køgevej med et ensartet beplantningsbælte. Du kan læse mere om lokalplan 118 her.

  Se det nye erhvervsområde som pdf (samme billede som allerede vist).

  Nyt om erhvervs- og boligområderne ved De Lodne Højder, Kvædevænget, og Køgevej

  I øjeblikket oplever Næstved Kommune stor efterspørgsel på byggegrunde.

  Boligområdet, De Lodne Højder, i Næstved Nord er allerede helt udsolgt. Pr. 31. marts 2021 er det nye boligområde Kvædevænget ved Appenæs i Næstved Syd kommet i udbud. Området består af 40 parcelhusgrunde samt to storparceller, svarende til 14 rækkehuse.

  Derudover kommer der snart nye erhvervsarealer i udbud i samme område med adresse på Ved Mejeriet. Disse erhvervsarealer vil ligge direkte ud til Vordingborgvej ved rundkørslen til Ring Syd.

  Områderne syd og nord for Køgevej (henholdsvis Øverup III samt lokalplan 080 i forlængelse af Innovator) er på vej i udbud i løbet af 2021. Du kan læse mere om de kommende erhvervsgrunde hér.

  Næstved Erhverv

  Hvis din virksomhed har brug for kompetent, faglig vejledning og sparring inden for forskellige forretningsrelaterede områder, kan du kontakte Næstved Erhverv

  Har du spørgsmål til forretningsudvikling, salg og markedsføring, etablering af virksomhed i Næstved, arbejdskraft, kapitalfremskaffelse, digitalisering, eller projektmidler til din virksomheds udvikling, så hjælper Næstved Erhverv dig gratis videre.

  Vores lokale erhvervsservice arrangerer jævnligt kurser og større eller mindre faglige events. Derudover sikrer Næstved Erhverv virksomheder og iværksættere en enkel sagsbehandling hos Næstved Kommune, hjælper med henvisning til lokale private rådgivere og guider din virksomhed til de mange tilbud hos for eksempel Erhvervshus Sjælland.

  Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du sende en mail til erhvervsnyt@naestved.dk.