Gå til hovedindhold

Årets prisværdige arkitektur i Næstved Kommune er præmieret

Fire bygninger i Næstved Kommune blev mandag den 3. oktober præmieret med Arkitekturprisen 2022 og Bevaringsprisen 2022. Priserne går i år til en villa med udsigt over byens tage, en moderne landejendom hævet over Susådalen, Kvægtorvsbygningen i Næstved og et bindingsværkshus på Enø Kystvej.

03. okt. 2022

Indhold

  Bedømmelsesudvalget og modtagerne af Arkitekturprisen 2022 og Bevaringsprisen 2022 var mandag samlet på Rønnebæksholm til fejring af de fire priser. Traditionen med en festligholdelse blev genoptaget i år, efter at COVID-19 sidste gang førte til aflysning af fejringen. Det betød, at Herskabsstalden i år endnu en gang var fyldt med interesserede borgere, nominerede ejere, lokale arkitekter og andet godtfolk.

  De to arkitekturpriser hylder moderne boliger, som på hver sin måde er tilpasset det sted, hvor de er placeret, henholdsvis i den tætte by og i det åbne landskab. De to bevaringspriser fremhæver en flot istandsættelse med blik for detaljerne på Kvægtorvet i Næstved og en respektfuld renovering af et tidligere kunstnerhjem på Enø.

  Prisuddelingen blev foretaget af borgmester Carsten Rasmussen samt Marianne Olsen og Anette Brix, som er hhv. formand og næstformand i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. Derudover består bedømmelsesudvalget af Jesper Herbert-Nielsen og Ole Kjærulff, som begge er arkitekter, samt direktør Sven Koefoed-Hansen og chefkonsulent Thore Rytter Klitgaard fra Næstved Kommune.

  Læs mere om de fire vindere her:

  Moderne villa på toppen af Næstved

  Bevæger man sig op ad Kærlighedsstien i Næstved bymidte mødes man nu af en moderne villa, som er lagt på en helt unik placering på Åsens vestside. Denne bygning modtager ”Arkitekturprisen 2022 - Næstved by”, da den med et stærkt arkitektonisk greb sikrer udsigten over byens tage. Dette sker ved at løfte boligen op og nænsomt placere den på tre murede bokse. Samtidig bliver de tre bokse løsningen omkring privathed i uderummene, da de fungerer som boligens hævede terrasser og giver adgang til det fri på tre af boligens fire sider. Set fra terræn opstår der indrammede udsigter til byen mellem de murede bokse hvormed byen opleves næsten som et skiftende billedgalleri.

  Bygningen har et helt gennemført og konsekvent materialevalg med de tre bokse i mørke tegl og den hævede boligdel i mørk pladebeklædning. Dette understøtter det klare arkitektoniske greb og tilpasser sig fint til den eksisterende bebyggelse. Med placeringen af bygningen har man også sikret bevarelsen af to store og karakteristiske træer på grunden, som har en vigtig placering, når turen går op ad Kærlighedsstien.

  Det fine fortættede byliv i bæredygtige rammer i Østergade, Rebslagergården, og en ny bolig i Eskelunden med flot enkelthed og klare referencer til funkisstilen var de to andre nominerede projekter i denne kategori.

  Landskabelig landejendom i den nordlige del af kommunen

  Hævet højt over Susådalen ligger en moderne landejendom som modtager ”Arkitekturprisen 2022 – Næstved Kommune”, da den er nænsomt placeret i landskabet. Dette giver stor herlighedsværdi og tilfører boligen og stedet kvalitet. Bygningen har samtidig en stramhed, der gør det ret konsekvente arkitektoniske greb let aflæseligt - to bygningskroppe lagt som et kors, med den primære bygningskrop placeret så bygningen klart henvender sig mod ådalen.

  Bygningens tilpasning til landskabet er sikret ved bl.a. at trække den store glasfacade mod nord tilbage, så den ikke fremstår dominerende, og ved at lægge sedum på taget af den primære bygningskrop. Planløsningen skaber samtidig læmuligheder og opholdskroge på alle sider af bygningen.

  Bygningen er altså resultatet af et sikkert og overbevisende arkitektonisk greb, og med den fine bearbejdning i form og materialer fremstår den med en stor grad af landskabelighed og respekt for stedet.

  Foruden landejendommen var to bygninger hos Marjatta ved Præstø Fjord nomineret i denne kategori. To bygninger som begge er en del af en større helhed, i det kompleks som Marjatta har skabt. Den ene er et aktivitetshus med bl.a. orangeri, som tilføjer en kvalitet til stedet, og den anden deres kulturhus, der fint fortolker den oprindelige lade, som lå samme sted.

  Detaljeret istandsættelse af Kvægtorvsbygning

  På Kvægtorvet i Næstved ligger det, som i dag kaldes Kvægtorvsbygningen. Oprindeligt blev det dog opført i 1913 som militær administrationsbygning, tegnet af arkitekt Svend Sinding, og først 10 år senere, da ”Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehuse” overtog bygningen, fik det funktion som Kvægtorvsbygning, hvilket det fungerede som indtil 1976. I dag benyttes bygningen primært til erhverv, med SparNord som den primære aktivitet, men indeholder også boliger, klinik og restauration.

  Kvægtorvsbygningen modtager ”Bevaringsprisen 2022 – Næstved by” da den højt bevaringsværdige bygning på Kvægtorvet igennem de seneste år er blevet løbende istandsat. Dette gælder fx alle vinduer, hvor der er sket en god udskiftning med respekt for husets oprindelige udtryk, og dørene, som er flot restaureret. Samtidig er der sket en indendørs istandsættelse og ombygning der respekterer ejendommens oprindelige indretning og detaljer, hvor bl.a. istandsættelsen af pejsestuen er et godt eksempel. Der er altså her sket en vigtig fastholdelse af de arkitektoniske værdier.

  Næstved Stationsbygning, som de seneste år er blevet istandsat med respekt for bygningens oprindelige udtryk og detaljer, og Kompagnihuset, der siden 1982 har set en væsentlig og værdifuld restaurering, senest med tagomlægning og istandsættelse af taget, var de øvrige nominerede i denne kategori.

  Respektfuld renovering af tidligere kunstnerhjem

  Modtageren af ”Bevaringsprisen 2022 – Næstved Kommune” er et ældre bindingsværkshus på Enø Kystvej, der i dag fremstår med en ganske interessant bygningskrop, skabt på grund af de behov, som de forskellige ejere igennem årene har haft.
  Den klassiske saddeltagsbygning i bindingsværk blev opført omkring 1850 bl.a. med tømmer fra to af gårdene som lå ved Karrebæk på den anden side af fjorden.
  I 1923 blev huset overtaget af kunstmaler Harald Essendrop, som i 1937 byggede et atelier i forlængelse af den eksisterende bolig. For at sikre det bedst mulige lysindfald når han malede, ønskede han kun vinduesåbning mod nordøst, hvorfor taget blev ført helt ned til terræn og et større vinduesparti placeret i gavlen.

  Da huset senest blev overtaget i midten af 00’erne var det næsten nedrivningsmodent, men i stedet for at blive revet ned, er bygningen siden blevet renoveret med en fin følsomhed for bygningens historie og de oprindelige løsninger. Dette arbejde har bl.a. resulteret i nye koblede vinduer, udformet med udgangspunkt i de oprindelige vinduer, og en ny tilbygning i form af en flot tilpasset udestue påsat hvor Harald Essendrop havde placeret sit lysgivende vinduesparti. Huset fremstår i dag med sjæl og charme – og fortæller en interessant historie om dets forskellige ejeres behov. 

  De to andre bygninger der var nomineret i denne kategori, var Karrebæksmindes ældste bygning fra 1809, som er istandsat og transformeret til lokalt by- og fiskerimuseum, og en flot patriciervilla på Helgesvej i Herlufmagle, som er istandsat med respekt for husets byggestil.

  Præmiering af god arkitektur

  Næstved Kommune ønsker at fremhæve god arkitektur ved at præmiere byggeri og anlæg, som udmærker sig ved en særlig arkitektonisk kvalitet.

  Med præmieringen vil kommunen medvirke til en øget opmærksomhed og interesse for den arkitektoniske kvalitet både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye.
  Målet er at hylde borgere og bygherrer for deres prioritering af kvalitet i byggeriet og hylde arkitekter for deres arbejde samt give inspiration til fremtidige byggeprojekter og bygningsbevaringer i Næstved Kommune.
  Vinderne modtager en buket blomster, et diplom og en bronzeplakette, som kan monteres på bygningen.

  Kontakt

  Formand for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget

  Marianne Olsen

  Email: maols@naestved.dk

  Arkitekt og chefkonsulent i Center for Teknik og Miljø

  Thore Rytter Klitgaard

  Email: thkli@naestved.dk