Gå til hovedindhold

Makerspace på vej i hjertet af Næstved

Næstved Kommune indleder nu etableringen af et kreativt design- og læringslaboratorium midt i Næstved, og tager dermed nye, afgørende skridt for at skabe en fælles makerkultur for alle kommunens børn, unge og voksne.

11. okt. 2022

Indhold

  Næstved Kommune har nu fundet en lokation til det kommende Makerspace i Næstved by, samt ansat en makerkonsulent, der skal etablere og drive det.

  Det kommende Makerspace skal give Næstveds borgere mulighed for at arbejde kreativt, skabende og eksperimenterende med digitale teknologier og analoge teknikker i et fælles fysisk rum. Det er en bevilling på 6,2 mio kr. fra Villumfonden, der har gjort projektet ”Makerspace – kreative design- og læringslaboratorier” muligt.

  Bynær beliggenhed

  Næstved Kommune har indgået aftale med VUC Storstrøm om at indtage 250 m2 i VUC Storstrøms lokaler i Teatergade 23 i Næstved til etablering af det nye centrale makerspace. Med en beliggenhed helt tæt på Næstved station giver det kommunens borgere optimal mulighed for adgang.

  -  Vi er meget glade for, at Næstved Kommune har peget på VUC Storstrøm i forbindelse med etablering af et makerspace. Det betyder rigtig meget for et samlet, stærkt centrum for innovation og eksperimenter og giver mulighed for at knytte uddannelse og udvikling tættere sammen i et samarbejde mellem alle skoler og uddannelsesinstitutioner i Næstved. Jeg glæder mig meget til alle de synergier, samarbejdet omkring det nye makerspace fører med sig, siger Martin Lasse H. Sieben, administrerende direktør for VUC Storstrøm.

  Med projektet ”Makerspace – kreative design- og læringslaboratorier” vil Næstved Kommune samle kræfterne i kommunen om at skabe en fælles makerkultur for børn, unge og voksne i dagtilbud, på skolerne, i uddannelsesinstitutionerne og i fritiden. Formålet er at styrke kompetencerne til at arbejde kreativt og eksperimenterende med såvel analoge som digitale teknikker, som er relevante for den enkeltes dannelse og evne til at løse udfordringer og forholde sig til digitale teknologiers rolle i samfundet.

  - I Børne- og Uddannelsesudvalget har vi et ønske om at give børn og unge mulighed for at forstå og bruge digitale teknologier, så de kan handle kompetent og ansvarligt i den digitaliserede verden, de skal overtage som voksne. Vi ønsker at klæde vores børn så godt som muligt på til fremtiden. Det forudsætter også, at lærere og pædagoger er klædt på til opgaven. Derfor glæder det mig, at vi med det centrale makerspace også får den perfekte ramme for kompetenceudvikling af vores medarbejdere i dagtilbud og skoler, siger Lars Hoppe Søe formand for Børne- og uddannelsesudvalget.

  Vision om makerkultur

  Det er Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune, der står for det fireårige projekt. Der samarbejdes med byens kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og erhvervslivet. Og Professionshøjskolen Absalon varetager kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og kulturformidlere i forhold til teknologiforståelse, designtænkning og digital fabrikation.

  Der er godt gang i udviklingen af mindre lokale makerspaces på folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i Næstved. Sammen med etableringen af et stort centralt makerspace i hjertet af Næstved understøttes Næstved Kommunes Vækst- og Uddannelsesstrategi, Erhvervsstrategien og kulturpolitikken.

  - Det centrale makerspace er afgørende for, at vi kan skabe en makerkultur i hele Næstved Kommune. I Kultur- og Idrætsudvalget glæder det os, at vi nu får et åbent værksted i byen, hvor børn, unge, voksne og familier kan mødes og eksperimentere og skabe sammen i deres fritid, og hvor nye fællesskaber kan gro. Samtidig kommer vores børn i dagtilbud og skoler til at møde vores dygtige kulturinstitutioner, når det centrale makerspace danner ramme om unikke forløb, som løbende vil blive udviklet, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Andreas Pourkamali.

  Makerkonsulent skal skubbe projektet i gang

  Næstved Kommune har ansat Martin Krogh som makerkonsulent. Han skal etablere og drive det centrale makerspace i lokalerne hos VUC.

  Martin Krogh kommer fra et job i Københavns Kommune, hvor han har skabt og drevet et kreativt værksted i Tingbjerg bibliotek og kulturhus. Her kan Tingbjergs borgere og skolebørn prøve kræfter med mange af de teknologier, som man også kan forvente at møde i Næstveds nye makerspace.

  Martin Krogh er uddannet designer og møbelsnedker.

  - Jeg er meget optaget af at designe med mennesker og ikke bare til mennesker, så jeg regner med, at vi skal afholde workshops, hvor vi sammen med borgerne, skoler, daginstitutioner, kulturaktører, uddannelser og erhvervsliv skal undersøge, hvad et makerspace i Næstved er for en størrelse. Det er nemlig ikke givet, hvad der skal puttes ind i et makerspace, men der er nogle maskiner og værktøjer, som er nærmest obligatoriske som for eksempel 3D-printer og lasercutter”, siger Martin Krogh.

  Han glæder sig til at komme i gang med opgaven. Der vil komme opdateringer om projektet på relevante sociale medier, efterhånden som det tager form.

  Det centrale makerspace forventes at stå færdigt i august 2023.

  Lokale makerspaces

  Teknologiforståelse, digital fabrikation og designprocesser har et enormt fokus på alle folkeskoler i Næstved. Folkeskolerne er langt i etableringen af små lokale makerspaces og udvider over de næste tre år med solid finansiering fra Villum Fonden.

  For nylig arbejdede alle elever på Ellebækskolen for eksempel med teknologiforståelse i en temauge, hvor der både blev skabt og programmeret små robotter, bygget i træ og pap og designet virtuelle verdener, hvor VR-briller kom i spil.

  Makerspaceprojektets indsatsområder

  Næstved Kommune har modtaget en bevilling fra Villum Fonden til tre indsatsområder:

  • Yderligere udvikling og konsolidering af skolernes decentrale makerspacemiljøer.

  • Udvikling af et centralt makerspace, der bliver omdrejningspunkt for tilbud til børn i dagtilbud, unikke tilbud til skoleelever, fritidsbrugere i alle aldre og praktisk kompetenceudvikling.

  • Teknisk og didaktisk kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og kulturformidlere i forhold til teknologiforståelse, designtænkning og digital fabrikation.

  Kontakt

  Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

  Lars Hoppe Søe

  Telefon: 30 59 41 94

  Email: larso@naestved.dk

  Formand for Kultur- og Idrætsudvalget

  Andreas Pourkamali

  Email: aarpou@naestved.dk