Gå til hovedindhold

Næstved Kommune samarbejder med RUC om uddannelse

Næstved Kommune og Roskilde Universitet har netop underskrevet en samarbejdsaftale, som især skal styrke sammenhængen mellem uddannelse og arbejde.

09. sep. 2022

Indhold

  Næstved Kommune har fokus på at blive en mere attraktiv uddannelsesby, hvor de studerende får bedre mulighed for at bringe deres viden aktivt i spil på arbejdsmarkedet, mens de studerer – fx ved at kombinere uddannelse og praktik. Samtidig har erhvervslivet i kommunen i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft.

  Derfor har kommunen indgået en samarbejdsaftale med RUC, hvor der er fokus på at forene uddannelse med konkret erfaring ude i erhvervsvirksomhederne.
  Det er især inden for fagområder som bæredygtighed, offentlig forvaltning, sundhed og byudvikling, at der er et stigende behov for arbejdskraft og andre spændende dilemmaer, som det giver god mening at kigge på i samarbejdet.

  I løbet af efteråret vil en arbejdsgruppe kortlægge, hvilke fagområder det vil give god mening at samarbejde om. Herefter vil de se på, hvilke kandidatuddannelser på RUC, der bedst matcher disse ønsker. Og hvordan det kan kobles med erhvervsvirksomhederne – fx ved at bringe erhvervslivet ind som undervisere eller tilbyde praktik, studiejobs og projekter til de studerende.

  - Jeg ser er stort potentiale i samarbejdet med RUC. Der er en god styrke og synergi i, at de unge kan koble det, de lærer på uddannelsen, med det, de lærer på virksomhederne. Samtidig giver det vores erhvervsvirksomheder mulighed for at få helt ny viden gennem forskning.
  Det gør Næstved til en endnu mere attraktiv uddannelsesby, og det giver erhvervslivet bedre adgang til den nyeste viden og den arbejdskraft, som de efterspørger. Det styrker de unge, det styrker erhvervslivet, og det styrker hele kommunen, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

  - Roskilde Universitet og Næstved Kommune har allerede gode erfaringer med, at studerende og forskere samarbejder om projekter, både med kommune og lokale virksomheder. Med den nye aftale rykker vi til næste niveau, fx med uddannelsespartnerskaber. Vi skal skabe tværfaglig viden ved at arbejde med problemstillinger i virkeligheden, fx inden for nærhed i sundhed, by- og landudvikling, grøn omstilling og offentlig forvaltning. Det er vejen til at løfte opgaven som Sjællands universitet,” siger rektor Hanne Leth Andersen.

  Samarbejde om udvikling og forskning
  Samarbejdsaftalen handler også om, at Næstved Kommune og RUC vil undersøge mulighederne for fælles udviklings- og forskningsprojekter i samarbejde med erhvervslivet. Det kan ske i form af større eller mindre forskningsprojekter eller ph.d.-projekter, der kan hjælpe erhvervsvirksomhederne og kommunen med at få viden, som ikke er tilgængelig i dag.
  Det kan fx være viden om, hvordan vi udvikler vores erhvervsliv i en mere bæredygtig retning, hvordan vi udvikler havneområdet og bymidten, hvordan vi sikrer de bedste sundhedsmæssige vilkår for unge og ældre, osv.

  Samarbejdet har tre mål:

  • Hæve uddannelses- og vidensniveauet gennem udvikling af nye uddannelsesindsatser.
  • Fremme lokalt vækstpotentiale gennem vidensamarbejde med erhvervslivet og institutioner.
  • Understøtte samarbejdet mellem den kommunale praksis og RUCs uddannelse og forskning.

  Kontakt

  Direktør for skole og dagtilbud, børn og unge samt kultur og borgerservice i Næstved Kommune

  Jan Milandt

  Telefon: 29 47 23 91

  Email: jbmije@naestved.dk

  Projektleder

  Anna Boulund

  Email: akrbou@naestved.dk

  Leder af RUC Eksterne samarbejder

  Allan Grønbæk

  Telefon: 46 74 33 32

  Email: allang@ruc.dk