Gå til hovedindhold

Nu får de mindste børn mere musik i hverdagen

65 dagplejere og pædagoger fra Næstved Kommune har netop færdiggjort en toårig kursusrække om musik, sang, leg, lyd og fortælling. Nu er kursisterne klædt bedre på til at give de mindste børn i Næstveds dagtilbud flere musikalske aktiviteter i hverdagen.

10. okt. 2022

Indhold

  Siden 2020 har 65 dagplejere og pædagoger deltaget i projekt ”Små Fødder,” målrettet de 1-4-årige i Næstved Kommunes dagtilbud. Projektet er et initiativ under Børnekulturhus Næstved og indeholder bl.a. kompetenceudvikling af det pædagogiske personale med fokus på at styrke det musikfaglige område.

  Kursisterne har blandt andet lært at lave nye typer samlinger med børnene, hvor der indgår lydlege, sanglege og musik- og bevægelseslege. For let at kunne omsætte kursernes indhold til praksis, har alle deltagere fået udleveret en tromme og en grøn lydkuffert med sjove og anderledes instrumenter i. Kursisterne har også fået et sanghæfte med udvalgte børnesange, der lægger op til at følge børnenes egne idéer og initiativer, mens sangene synges.

  Modige pædagoger og dagplejere
  Underviser Lonnie Kristiansen fra Næstved Musikskole har stået i spidsen for undervisningen på kurserne. I perioderne imellem kursusdagene har hun både haft telefonsamtaler med kursisterne og besøgt dem i egen praksis for at følge op på deres udvikling og læring. Her gik snakken både på det rent faglige men også på mere personlige aspekter som mod og troen på egne evner.

  Og netop det med at blive udfordret til at turde at gå nye veje er en af idéerne med projektet, fortæller initiativtager til projekt Små Fødder børnekulturkonsulent Katrine Gjesing:

  - For en del af kursisterne har læringen også handlet om at turde kaste sig ud på dybt vand og opdage, at selvom man ikke føler sig særlig musikalsk, så kan man sagtens sætte musikfaglige aktiviteter i gang sammen med børnene.

  - Der var også en deltager, som fortalte, at hun faktisk var blevet en gladere pædagog efter at have deltaget i kurserne, afslutter Katrine Gjesing, som glæder sig over, at mange flere af Næstveds børn nu møder mere musik i deres hverdag i dagpleje eller institution.

  Musik og fællesskab skal bygge bro
  Den røde tråd i kurserne er idéen om at bruge sang og musik som led i brobygningen mellem vuggestue/dagpleje og børnehave. Når børnene starter i børnehave, er det hensigten, at de skal kunne genkende sangene og den grønne lydkuffert fra deres tid i vuggestuen eller dagplejen. Også den særlige magiske stemning og fællesskabsfølelse, der opstår når børn og voksne synger, leger og bevæger sig sammen, skal være med til at skabe tryghed, glæde og genkendelighed.

  De 65 dagplejere og pædagoger har i alt deltaget i tre heldagskurser, som er udviklet i et samarbejde mellem Næstved Musikskole, Center for Dagtilbud og Skole, Børnekulturhuset under Center for Kultur- og Borgerservice og ikke mindst kursisterne selv.

  De tre kurser gentages for nye deltagere både i 2023 og 2024.

  FAKTA

  Hvad er projekt Små Fødder?
  Projekt Små Fødder er en børnekulturel indsats for de 1-4-årige i Næstved Kommune etableret under Børnekulturhus Næstved med fokus på tidlig kulturstart.

  Udover kompetenceudvikling af det pædagogiske personale lægger projektet op til en udbredelse af sangdagen Små Synger Sammen. Desuden er der planer om at skabe et sanserum som en integreret del af det eksisterende Børnekulturhus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

  Små Fødder er tillige et brobygningsprojekt, som skal være med til at skabe genkendelighed og tryghed i overgangen mellem vuggestue/dagpleje og børnehave.

  For interview eller besøg hos en af kursusdeltagerne kontakt pædagog Nina Olsen, Daginstitutionen Grønnebakken på tlf. 23374374 eller 55887400.

   

  Kontakt

  Katrine Gjesing

  Email: kgjes@naestved.dk