Gå til hovedindhold

Ny vision for Næstved Kommune

Byrådet har godkendt en ny vision ”Mærk Næstved” for Næstved Kommune. Nu følger arbejdet med at omsætte den til handlinger.

29. jun. 2022

Indhold

  Siden valget har det nye byråd arbejdet på en ny vision for Næstved Kommune, der viser retningen for det politiske arbejde og arbejdet i den øvrige organisation i hele byrådsperioden.
  Visionen ”Mærk Næstved” viser, hvad Byrådet har særligt fokus på, og den retning politikerne ønsker, at Næstved Kommune skal bevæge sig.

  Den nye vision har tre pejlemærker, der tager udgangspunkt i de styrkepositioner, som kommunen har:

  • Børn og unge udlever deres potentialer
  • Byudvikling – en dynamo for vækst i hele kommunen
  • Førende på erhverv og bæredygtighed

  Visionen bliver en del af strategierne
  Næste skridt er at få visionen indarbejdet i beslutninger, drift og udvikling i kommunen.
  I første omgang skal visionen være udgangspunktet for kommuneplanstrategien, som fremover får navnet Næstvedstrategien. Det er den helt overordnede plan for kommunens udvikling. Dette arbejde kommer til at foregå med mærkbar inddragelse af borgerne.

  Dernæst bliver visionen også udgangspunktet for fagudvalgenes øvrige politikker og strategier, som sætter retning og niveau for kommunens kerneopgaver.

  Stort flertal i Byrådet
  Visionen blev vedtaget med 30 stemmer fra Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti.
  Der var bred enighed blandt politikerne om, at de har haft en god og konstruktiv proces på tværs af partierne med stor vilje til at finde et fælles fokus på kommunens styrkepositioner. 

  Borgmester Carsten Rasmussen glæder sig især over, at politikerne i fællesskab har sat en retning for fremtiden, som vil præge de politiske beslutninger fremover.

  Rune Kristensen fra Det Konservative Folkeparti fremhæver de stærke pejlemærker inden for ungdomsliv, byudvikling, erhvervslivet og fokus på den grønne omstilling.

  Jette Leth Buhl fra Socialistisk Folkeparti er især tilfreds med pejlemærket om trivsel for børn og unge, så de kommer godt igennem skolelivet og videre i en uddannelse.

  Nickolai Hamann fra Dansk Folkeparti er også begejstret for fokus på børn og unges trivsel som et fundament for udviklingen i kommunen.

  Githa Nelander fra Nye Borgerlige er glad for, at erhvervslivet er prioriteret i visionen, da det er en forudsætning for at lykkes med de andre pejlemærker.

  Cathrine Riegels Gudbergsen fra Venstre glæder sig over, at visionen er med til at understøtte væksten i kommunen samtidig med et fokus på bæredygtighed.

  Andreas Pourkamali fra Radikale Venstre glæder sig særligt over det fantastiske samarbejde om visionen og til at trække i (sam)arbejdstøjet for at omsætte visionen til gavn for kommunens borgere.

  Dokumenter

  Kontakt

  Borgmester i Næstved Kommune

  Carsten Rasmussen

  Telefon: 25 45 09 43

  Email: caras@naestved.dk