Gå til hovedindhold

Sjælland bliver grønnere med nyt WE BUILD DENMARK kontor hos Ressource City i Næstved

Bygge- og anlægsbranchen i hele regionen får nu endnu lettere adgang til viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi, når Danmarks byggeri- og anlægsklynge, WE BUILD DENMARK, åbner deres nye kontor. Det sker officielt fredag den 28. maj 2021.

25. maj 2021

We build Denmark kontor container hos Resource City

Indhold

  Siden 2016 har Ressource City haft lokaler i den gamle papirfabrik på Maglemølle. Herfra har de været lokalt og regionalt anker for den grønne omstilling og for at fremme omstillingen til cirkulær økonomi for erhvervslivet.

  Nu flytter der nye medarbejdere ind i en særlig kontor-container midt inde i Ressource City. De kommer fra WE BUILD DENMARK. Herfra hjælper forretningsudviklere med at bygge bro mellem grønne løsninger og forretning, mellem forskning og virkelighed og mellem teknologier og virksomheder i hele Region Sjælland.

  Det er vigtigt, fordi de på den måde kommer tættere på de mange virksomheder i bygge- og anlægssektoren. Lige fra arkitekten som vil designe energieffektive bygninger til entreprenørvirksomheden, som vil mindske deres klimaaftryk, eller tømrermesteren som ønsker sig flere genbrugsmaterialer.

  - Det er en stor gevinst, at vi får en afdeling af WE BUILD DENMARK til Næstved. Det er blevet til i et tæt samarbejde med den grønne partnerskabsorganisation Gate 21, Erhvervshus Sjælland og de øvrige Sjællandske kommuner. Det nye kontor er et fantastisk supplement til Ressource City og et løft til den grønne omstilling. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de to aktører kan styrke hinanden, og at både store og små erhvervsdrivende får nye muligheder for viden og sparring til en grønnere og mere bæredygtig udvikling, udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

  WE BUILD DENMARK åbner et kontor i Næstved for at være tæt på regionens virksomheder – den regionale tilstedeværelse er vigtig, så virksomhederne har en tydelig og regional adgang til klyngen. Samarbejdet mellem kommunen, Ressource City og WE BUILD DENMARK kan nu tage fart og skabe tydelig synergi i krydsfeltet mellem de mange forskellige aktører i værdikæden med udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og behov.

  - Med vores lokalkontor i Næstved kan vi tilbyde regionens virksomheder viden, innovation og udvikling helt tæt på. Vi er stolte af at være den første af 14 klynger, der åbner et kontor i Region Sjælland. Og vi glæder os til at arbejde videre med forretningsudvikling og innovationsprojekter for regionens virksomheder, siger Christina Melvang, administrerende direktør i WE BUILD DENMARK.

  Gate 21 får også kontorpladser hos Ressource City i Næstved. Det gør de med henblik på at styrke tilstedeværelsen blandt Region Sjællands kommuner. Gate 21 faciliterer grønne omstillingsprojekter i samarbejde med kommuner i hele Greater Copenhagen. Derudover så vil Gate 21 også afholde en række arrangementer i samarbejde med Ressource City i Næstved.

  Indvielse af lokalkontor
  Den 28. maj markeres den officielle åbning af WE BUILD DENMARK’s lokalkontor i Næstved. Kontoret har til huse i Ressource City; Næstveds grønne udviklings hub.
  Åbningen finder sted i forbindelse med et virtuelt arrangement med fokus på innovative grønne løsninger i byggeri og bygninger, som bliver afholdt af Gate 21 og WE BUILD DENMARK

  Alle er velkomne online mellem kl. 13.00 og 15. 30. Det er gratis at deltage. Læs mere her og husk tilmelding: https://webuilddenmark.dk/event/brug-byggeri-og-bygninger-til-at-naa-klimamaalene/ 

  WE BUILD DENMARK
  WE BUILD DENMARK er Danmarks bygge- og anlægsklynge med lokale kontorer rundt om i hele landet. WE BUILD DENMARK er et stærkt samlingspunkt for innovation, som er helt afgørende for at sikre en både bæredygtig og konkurrencedygtig bygge- og anlægssektor.

  Vi samler virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige og private bygherrer i partnerskaber på tværs af branchen. Gennem forretningsudvikling skaber vi sammen innovative løsninger, som giver værdi for vores medlemmer.

  WE BUILD DENMARK forretningsudvikler branchen indenfor:
  • Bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi
  • Digitalisering og automatisering
  • Smart City og intelligente bygninger

  Ressource City
  Ressource City er et grønt udviklingsprojekt under Næstved Kommune og har siden 2016 været med til at facilitere, udvikle og skabe innovative grønne samarbejder, der kan fremme omstillingen til cirkulær økonomi for erhvervslivet.

  Igennem viden om cirkulær økonomi, genanvendelse af affald og grøn omstilling, skaber Ressource City værdi og vækst for virksomhederne. Ved at facilitere virksomhedernes afprøvning af grønne løsninger og nye bæredygtige produkter sikres mere genanvendelse, nedsætning af CO2 og mindre energiforbrug i virksomhedernes værdi- og leverandørkæder.

  Gate 21
  Gate 21 samler kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner om at udvikle og udbrede energi- og ressourceeffektive løsninger, der fremmer grøn omstilling og vækst. Gate 21 er blevet en af Danmarks førende organisationer for grøn omstilling, der sammen med kommuner, regioner, virksomheder og forskningen tester og udvikler konkrete løsninger til et bæredygtigt Danmark.

  Vi kan derfor tilbyde et stærkt, velafprøvet partnerskab for offentlig-privat innovation og dermed gøre vores til at løfte de ambitiøse målsætninger for den grønne omstilling.