Medlemmer af Næstved Byråd

Her finder du en præsentation af Næstved Kommunes byrådsmedlemmer og deres politiske poster.

30. jan 2020
Billede af Næstved Byråd

Indhold

  Næstved Byråd består af 31 medlemmer. På denne side kan du se hvem de er, og hvilke poster de er valgt/udpeget til.

  Socialdemokratiet (A)

  Borgmester Carsten Rasmussen - (A)

  Teatergade 8, 4700 Næstved
  Tlf: 5588 0000
  Mobil: 2545 0943
  E-mail: caras@naestved.dk

  Medlem af:
  Økonomiudvalget (formand)

  Andre hverv:
  Beredskabskommisionen
  Bevillingsnævnet
  DiskontoBanken A/S Jubilæumslegat – Bestyrelsen
  EUC Sjælland – Bestyrelsen
  Femern Bælt Forum
  FGU – Syd- og Vestsjælland
  Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
  Grundlisteudvalget
  KKR Sjælland - Kommunekontaktrådet
  KL - Repræsentantskabet
  Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
  Kredsrådet i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds
  Næstved Udviklingsfond – Bestyrelsen
  Sanders Friboliger – Bestyrelsen
  VisitSydsjælland-Møn - Interrimbestyrelse
  ZBC’s bestyrelse
  Næstved Erhverv A/S - Bestyrelsen
  Solgaven - Bestyrelsen

  2. Viceborgermester Daniel Lillerøi - (A)


  Mobil: 5117 4825             
  E-mail: danie@naestved.dk

  Medlem af:
  Økonomiudvalget

  Andre hverv:
  DiskontoBanken A/S Jubilæumslegat – Bestyrelsen
  KL – Repræsentantskabet
  Skole- og behandlingshjemmet Skovgården –  Bestyrelsen
  Hjortholm Kostskole – Bestyrelsen
  NK-Forsyning A/S (næstformand)

  Michael Perch - (A)


  Mobil: 2288 2369 / 2545 0524
  E-mail: mipni@naestved.dk


  Medlem af:

  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (formand)
  Børne- og Skoleudvalget

  Andre hverv:
  Handicaprådet
  Skolebestyrelsesvalg – Valgbestyrelser
  Synscentralen – Bestyrelsen
  Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) – Bestyrelsen
  Næstved Frivilligråd - Bestyrelsen

  Hanne Sørensen - (A)


  Mobil: 2097 3812 / 2062 9595
  E-mail: hasor@naestved.dk

  Medlem af:
  Plan- og Erhvervsudvalget
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Teknisk Udvalg

  Andre hverv:
  Næstved Fjernvarme A.m.b.A. – Bestyrelsen
  Ostenfeldts Stiftelse – Bestyrelsen
  Sanders Friboliger – Bestyrelsen
  Frivilligcenter Næstved - bestyrelsen

  Linda Frederiksen - (A)


  Tlf.:5764 6271
  Mobil: 2024 8578
  E-mail: lifre@naestved.dk

  Medlem af:
  Kultur- og Demokratiudvalget (formand)

  Andre hverv:
  Havnebestyrelsen - Næstved Havn
  Dansk Rakkerpak
  Hjemmeværnets distriktsudvalg
  Museum Sydøstdanmark – Bestyrelsen
  Glumsø biografteater og kulturhus - Bestyrelsen

  Charlotte Roest - (A)


  Mobil: 2158 5119
  E-mail: croes@naestved.dk

  Medlem af:
  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
  Kultur- og Demokratiudvalget
  § 17.4 Landdistriktsudvalget

  Andre hverv:
  Ungdomsskolebestyrelsen

  Helle Jessen - (A)

  Mobil: 2545 0525
  E-mail: hejes@naestved.dk

  Medlem af:
  Teknisk Udvalg (formand)

  Andre hverv:
  Beredskabskommissionen
  NK Forsyning – Bestyrelsen
  Næstved Færdselssikkerhedsråd
  Trafikselskabet Movia – Repræsentantskabet
  Naturrådet - Formand
  Klima- og Agenda 21-rådet
  Fishing Zealand - styregruppen
  Åstedsforretninger ved ekspropriation efter Vejloven

  Per Sørensen - (A)


  Mobil: 4074 2475
  E-mail: perso@naestved.dk

  Medlem af:
  Børne- og Skoleudvalget
  Kultur- og Demokratiudvalget

  Andre hverv:
  NK Forsyning – Bestyrelsen
  Næstved Gymnasium – Bestyrelsen
  Skolebestyrelsesvalg – Valgbestyrelser
  Team Næstved – Sponsorforsamlingen
  Herlufsholm Idrætscenter - Bestyrelsen
  Avnø Naturskole - Bestyrelsen

  Jørgen Christiansen - (A)


  Mobil: 2545 0546
  E-mail: jorch@naestved.dk

  Medlem af:
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Børne- og Skoleudvalget

  Andre hverv:
  Skolebestyrelsesvalg – Valgbestyrelser
  Frelsens Hærs krisecenter - Bestyrelsen

  Brian Hornbek - (A)


  Mobil: 2159 4810
  E-mail: bhorn@naestved.dk

  Medlem af:
  Teknisk Udvalg
  § 17.4 udvalg Landdistriktsudvalget

  Andre hverv:
  Grundvandsråd
  Suppleant i Vandoplandsgruppe, politisk følgegruppe
  Følgegruppen for Kollektiv Trafik

  Tina Højlund Pedersen - (A)


  Mobil: 2159 5710
  E-mail: thped@naestved.dk

  Medlem af:
  Plan- og Erhvervsudvalget

  Andre hverv:
  Bestyrelsen for Næstved Erhverv

  Marianne Olsen - (A)


  Mobil: 2545 0526
  E-mail: maols@naestved.dk

  Medlem af:
  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  Andre hverv:
  Udsatteråd
  Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd - Fællesstyrelsen

  Aligo Francis - (A)


  Mobil: 2157 7602
  E-mail: afran@naestved.dk

  Medlem af:
  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  Andre hverv:
  Bevillingsnævnet
  Integrationsrådet
  Ostenfeldts Stiftelse

  Venstre (V)

  Kristian Skov-Andersen - (V)


  Mobil: 2157 7562
  E-mail: kgsko@naestved.dk

  Medlem af:
  Økonomiudvalget
  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  Andre hverv:
  Havnebestyrelsen - Næstved Havn (formand)
  Arena Næstved - Bestyrelsen
  Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
  Grundlisteudvalget
  Næstved Turistforening – Bestyrelsen
  Taksationskommission efter vejloven

  Søren Revsbæk - (V)


  Tlf: 5544 5076
  Mobil: 2087 5076
  E-mail: sorev@naestved.dk

  Medlem af:
  Økonomiudvalget
  Børne- og Skoleudvalget

  Andre hverv:
  DiskontoBanken A/S Jubilæumslegat – Bestyrelsen
  Næstved Erhverv A/S - Bestyrelsen
  Avnø Naturskole - Bestyrelsen

  Cathrine Riegels Gudbergsen - (V)


  Tlf.: 5632 5622
  Mobil: 2627 1297
  E-mail: cagud@naestved.dk

  Medlem af:
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Teknisk Udvalg
  § 17.4 Landdistriktsudvalget

  Andre hverv:
  Beredskabskommissionen
  Handicaprådet
  Ostenfeldts Stiftelse – Bestyrelsen
  Herlufmagle hallen - Bestyrelsen
  Følgegruppen for Kollektiv Trafik

  Elmer Jacobsen - (V)


  Mobil: 2145 5107
  E-mail: eljac@naestved.dk

  Medlem af:
  Teknisk Udvalg

  Andre hverv:
  AffaldPlus – Bestyrelsen
  Åstedsforretninger ved ekspropriation efter Vejloven
  Suppleant i Grundvandsråd
  Vandoplandsgruppe, politisk følgegruppe
  DSI Vesthallen - Bestyrelsen
  LAG Næstved - Bestyrelsen

  Kirsten Devantier - (V)


  Tlf: 5573 1504
  Mobil: 2545 0560 / 4062 7504
  E-mail: kidev@naestved.dk

  Medlem af:
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Plan- og Erhvervsudvalget
  Børn og ungeudvalget

  Andre hverv:
  Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
  Næstved Udviklingsfond
  Frelsens Hærs krisecenter
  Solgaven
  Udsatteråd

  Sebastian Mylsted-Schenstrøm - (V)


  Mobil: 5337 2148
  E-mail: smyls@naestved.dk

  Medlem af:
  Børne- og Skoleudvalget
  Kultur- og Demokratiudvalget

  Otto Poulsen - (V)


  Mobil: 2226 0251
  E-mail: ottpo@naestved.dk

  Medlem af:
  Plan- og Erhvervsudvalget

  Andre hverv:
  Havnebestyrelsen - Næstved Havn
  Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A. – Bestyrelsen

  Rico Carlsen - (V)


  Mobil: 2159 5892
  E-mail: rkcar@naestved.dk

  Medlem af:
  Kultur- og Demokratiudvalget
  § 17.4 Landdistriktsudvalget

  Andre hverv:
  Handicaprådet
  Højskolen i Krummerup
  Ungdomsskolebestyrelsen
  Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP)
  Herlufsholm Idrætscenter

  Niels True - (V)


  Tlf: 5599 2728
  Mobil: 2338 4359
  E-mail: nitru@naestved.dk

  Medlem af:
  Plan- og Erhvervsudvalget

  Andre hverv:
  NK Forsyning – Formand
  SEAS-NVE A.m.b.A. – Repræsentantskabet
  Skolebestyrelsesvalg – Valgbestyrelser

  Det Konservative Folkeparti (C)

  Helge Adam Møller - (C)


  Mobil: 2545 0098
  E-mail: hamol@naestved.dk


  Medlem af:
  Økonomiudvalget

  Andre hverv:
  Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
  Kommunalvalg – Valgbestyrelsen

  Anette Brix - (C)


  Tlf: 5556 2163
  Mobil: 2097 4407
  E-mail: abrix@naestved.dk

  Medlem af:

  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (formand)
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Børne- og Skoleudvalget

  Andre hverv:
  Holmegaard-Hallen - Bestyrelsen
  Integrationsrådet
  Skolebestyrelsesvalg - Valgbestyrelser
  Ålestokgården - Næstved Produktionsskole - Bestyrelsen
  Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd - Fællesstyrelsen
  Frivilligcenter Næstved - Bestyrelsen
  Næstved Frivilligråd - Bestyrelsen

  Nye Borgerlige (D)

  Githa Nelander - (D)

  Mobil: 2545 0592
  E-mail: ghnel@naestved.dk

  Medlem af:
  Kultur- og Demokratiudvalget
  Plan- og Erhvervsudvalget

  Andre hverv:
  Herlufmagle Hallen - Bestyrelsen

  Dansk Folkeparti (O)

  Niels D. Kelberg - (O)


  Mobil: 2545 0533
  E-mail: ndkel@naestved.dk

  Medlem af:
  Økonomiudvalget
  Teknisk Udvalg

  Andre hverv:
  Havnebestyrelsen - Næstved Havn
  Folketingsvalg – Valgbestyrelsen
  Kommunalvalg – Valgbestyrelsen

  Radikale Venstre (B)

  1. viceborgmester Klaus Eusebius Jakobsen - (B)


  Mobil: 2159 5931
  E-mail: kejak@naestved.dk

  Medlem af:
  Kultur- og Demokratiudvalget

  Andre hverv:
  Havnebestyrelsen - Næstved Havn
  KKR Sjælland - Kommunekontaktrådet
  Næstved Udviklingsfond – Bestyrelsen
  Arena Næstved - Advisory Board
  Ensemble Storstrøm

  Lars Hoppe Søe - (B)


  Mobil: 3059 4194
  E-mail: larso@naestved.dk

  Medlem af:

  Økonomiudvalget
  Børne- og Skoleudvalget (formand)

  Andre hverv:
  Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
  Kommunalvalg – Valgbestyrelsen
  Skolebestyrelsesvalg – Valgbestyrelser

  Socialistisk Folkeparti (F)

  Jette Leth Buhl - (F)


  Tlf: 5573 6125
  Mobil: 2545 0868
  E-mail: jbuhl@naestved.dk

  Medlem af:
  Økonomiudvalget
  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
  Børn og ungeudvalget (formand)

  Andre hverv:
  Folketingsvalg –Valgbestyrelsen
  Grundlisteudvalget
  Kommunalvalg – Valgbestyrelsen

  Enhedslisten (Ø)

  Susanne Steensgaard Tariq - (Ø)


  Mobil: 4046 5420
  E-mail: ssttar@naestved.dk 

  Medlem af

  Økonomiudvalget
  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  Thor Temte - (Ø)


  Mobil: 2545 0563
  E-mail: thort@naestved.dk

  Medlem af:
  Teknisk Udvalg
  Plan- og Erhvervsudvalget
  §17.4 Landdistriktsudvalget (formand)

  Andre hverv:
  AffaldPlus – Bestyrelsen

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler