Skip to main content

Øvrige udpegninger

Byrådet i Næstved Kommune udpeger medlemmer og stedfortrædere til en række udvalg, kommissioner, råd og nævn, hvor der er politisk repræsentation. Du kan læse mere om disse udpegninger på denne side.

Byrådsbillede i mosaik

På byrådets konstituerende møde og på de første møder i byrådsperioden vælger byrådet repræsentanter til diverse udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Medlemmerne udpeges dels fra byrådets midte og dels fra partiorganisationerne. Valgene gælder i byrådets funktionsperiode, dvs. indtil næste kommunalvalg.

Se hvad de enkelte byrådsmedlemmer er udpeget til under præsentationen af de enkelte byrådsmedlemmer:

Link til byrådsmedlemmer

Hvis du ønsker oplysning om bestemte udpegninger, som ikke fremgår af hjemmesiden, eller hvis du har andre spørgsmål omkring udpegninger, kan du sende en mail til CPU@naestved.dk.

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg (fagudvalg).

Læs mere

Kontakt

Center for Politik og Udvikling

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler