Øvrige udpegninger

Byrådet i Næstved Kommune udpeger medlemmer og stedfortrædere til en række udvalg, kommissioner, råd og nævn, hvor der er politisk repræsentation. Du kan læse mere om disse udpegninger på denne side.

19. feb 2020
Byrådsbillede i mosaik

Indhold

  På byrådets konstituerende møde og på de første møder i byrådsperioden vælger byrådet repræsentanter til diverse udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Medlemmerne udpeges dels fra byrådets midte og dels fra partiorganisationerne. Valgene gælder i byrådets funktionsperiode, dvs. indtil næste kommunalvalg.

  Se hvad de enkelte byrådsmedlemmer er udpeget til under præsentationen af de enkelte byrådsmedlemmer:

  Link til byrådsmedlemmer

  Dagsordener og referater

  Dagsordener og referater fra byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg (fagudvalg).

  Læs mere

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)