Skip to main content

Øvrige udpegninger

Byrådet i Næstved Kommune udpeger medlemmer og stedfortrædere til en række udvalg, kommissioner, råd og nævn, hvor der er politisk repræsentation. Du kan læse mere om disse udpegninger på denne side.

Byrådsbillede i mosaik

Indhold

  På byrådets konstituerende møde og på de første møder i byrådsperioden vælger byrådet repræsentanter til diverse udvalg, råd, nævn, kommissioner og bestyrelser. Medlemmerne udpeges dels fra byrådets midte og dels fra partiorganisationerne. Valgene gælder i byrådets funktionsperiode, dvs. indtil næste kommunalvalg.

  Se hvad de enkelte byrådsmedlemmer er udpeget til under præsentationen af de enkelte byrådsmedlemmer:

  Link til byrådsmedlemmer

  Hvis du ønsker oplysning om bestemte udpegninger, som ikke fremgår af hjemmesiden, eller hvis du har andre spørgsmål omkring udpegninger, kan du sende en mail til CPU@naestved.dk.

  Dagsordener og referater

  Dagsordener og referater fra byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg (fagudvalg). Referater fra før 2014 kan bestilles via kontaktboksen nederst på siden.

  Mere om Dagsordener og referater

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)