Gå til hovedindhold

Nyt fra Næstved - mest for seniorer - december 2022

Der er ledige pladser på Symfoniens Spis Sammen hold. Ældrerådet ønsker et Plejehjemsråd og er kommet med et skitseforslag og endelig, så kan du kigge efter den nye aktivitetsfolder.

Indhold

  Spis Sammen på Symfonien

  Hvis du gerne vil spise sammen med andre, har vi nogle pladser ledige til Spis Sammen.

  Vi spiser frokost sammen hver onsdag og torsdag kl. 11.30 til 13.00. Du kan forudbestille mad hos Sandra Mundus, eller du kan tage din egen madpakke med.

  Vi spiser, synger og snakker under frokosten. Den første onsdag og torsdag i måneden afslutter vi med banko.

  Det foregår på Symfonien, Enggaardsvej 1 i Næstved.

  Tilmeld dig hos Sandra Mundus på tlf. 2049 3073.

   

  Nyt fra Ældrerådet

  Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og byrådet vedr. kommunens politik på ældreområdet.

  Ældrerådet har udarbejdet et skitseforslag til etablering af ”Plejehjemsråd” på kommunens plejehjem. Formålet er at sikre en ensartet, høj kvalitet af ledelsen på kommunens plejehjem. Forslaget er nu præsenteret for formanden for Socialudvalget og områdets administrative ledelse. Socialudvalgets formand vil herefter orientere Socialudvalget om forslaget, og Ældrerådet vil inddrage modtagne bemærkninger i det videre arbejde.

  Ældrerådet har i år afholdt 4 udbytterige borgermøder i kommunens omegnsbyer og forventer i begyndelsen af 2023 at afholde endnu et borgermøde, denne gang i Fuglebjerg. Ældrerådet ønsker på borgermøderne at høre synspunkter fra borgerne i lokalområdet. Det vil indgå i forberedelse af Ældrerådets engagement, når en ny ældrelov efter folketingsvalget skal reformere den centrale regulering på ældreområdet.

  Kommunens borgere (især 60+) kan kontakte Ældrerådets medlemmer med input og kommentarer, se hjemmesiden eller send dem til kontakt@aer4700.dk.

  De godkendte referater fra Ældrerådets møder bliver offentliggjort her på kommunens hjemmeside.

   

  Faste aktiviteter

  Der kommer en ny udgave af folderen ”Aktiviteter – mest for seniorer. Den fortæller om aktiviteter på kommunens ældrecentre i det første halvår af 2023.

  Hent folderen på ældrecentre, biblioteker, borgerservice og på kommunens hjemmeside.

  Læs den og se, om der er noget af interesse for dig eller en anden, du kender.

  Se flere nyheder fra [lokalområde]