Gå til hovedindhold

Nyt fra Næstved - mest for seniorer - januar 2023

Start det nye år med en tur i Munkebo cafeen, og se hvad der foregår. Læs også om de fire vigtige arbejdsområder Ældrerådet vil have fokus på i det kommende år.

Ældrecenter Munkebo

Indhold

  Det sker i Munkebo cafeen

  Du er altid velkommen i cafeen på Munkebo, Farimagsvej 52 i Næstved.

  Åbningstider:

  Mandag til og med torsdag kl. 10.00-14.00. Her kan købes kaffe/brød og kage. Fredag er cafeen åben kl. 10.00-13.00.

  Tirsdag og torsdag er der mulighed for at købe en varm ret kl. 11.30-12.30. Kom forbi og vær med i madfællesskabet. Menuplan kan ses i cafeen. Tilmelding er nødvendigt - ring 2421 2345 eller 5588 1900.

  Øvrige arrangementer i cafeen:

  Fredagsbar
  Fredag den 6. januar kl. 15.00-17.00

  Lørdagscafe
  Lørdag den 21. januar kl. 14.00-17.00 er der musik af Mogens Møller og kaffe og kage. Entre er 50 kr. Tilmelding er nødvendig. 

  Udeliv og fællesskabshold
  Starter op igen tirsdag den 24. januar kl. 13.00-15.00. Det varer i 12 uger. Det er et forløb for dig, der savner et fællesskab og kan lide at være ude og i bevægelse. Information og pjece kan hentes på Munkebo.. Du er også velkommen til at kontakte Annette på 2421 2345.

  Tøjsalg
  Onsdag den 25. januar kl. 10.00-12.00 afholder vi tøjsalg i cafeen fra Abrahamsen.

  Foredrag om 'Pigerne på Sprogø'
  Flemming Rishøj fortæller. Der er indlagt kaffepause. Entre er 50 kr. Tilmelding er nødvendig.

  Banko
  Hver onsdag er der banko kl. 13.15-14.00.

  Ved spørgsmål til aktiviteterne, kan du kontakte Annette Hansen på 2421 2345 eller se mere på distrikt Østs hjemmeside.

   

  Nyt fra Ældrerådet

  Ældrerådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og byrådet vedr. kommunens politil på området.

  Ældrerådet har vedtaget en nytårsudtalelse med 4 vigtige arbejdsområder for det kommende år:

  • Vi skal ikke blot vente på en ny ældrelov!
   Vi kan straks tage initiativer til at styrke, støtte og udvikle ledelsen på alle kommunens plejehjem i et positivt samspil med den enkelte plejehjemsleder.
  • Hvem skal passe på ældre i fremtidens ældrepleje?
   Ældrerådet støtter varmt initiativer til at uddanne, fastholde og tiltrække medarbejdere til ældreplejen. Også med utraditionelle løsninger.
  • Digital kommunikation er en fordel for de fleste borgere
   Men mange magter ikke digitale løsninger og skal tilbydes effektiv hjælp og alternative muligheder.
  • Vi hører ofte om barrierer for ældres muligheder på arbejdsmarkedet
   Det er en vigtig samfundsopgave at give ressourcestærke ældre mulighed for fortsat at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet.

  Vi hører gerne fra borgerne om både disse og andre forhold!

  Kommunens borgere (især 60+) kan kontakte Ældrerådet på kontakt@aer4700.dk.

  Se de godkendte referater fra Ældrerådets møder.

  Se faste 'Aktiviteter - mest for seniorer' på ældrecentre, biblioteker og borgerservice og her på hjemmesiden.