Forsorgshjemmet i Næstved

Hvis du er hjemløs og har komplekse problemstillinger i din hverdag, kan du anmode om et midlertidigt ophold på Næstved Kommunes forsorghjem. Med komplekse problemstillinger menes for eksempel misbrug, psykiske problemer, psykisk sygdom, social udsathed, kriminalitet med videre.

30. jan 2020
Billede taget fra oven af Forsorgshjemmet i Næstved

Indhold

  Links

  Kontakt

  Center for Handicap og Psykiatri

  Forsorgshjemmet Næstved

  Telefon: 5588 2171

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler