Daginstitutioner

Her finder du en liste over alle daginstitutioner i Næstved Kommune. Vuggestuer har børn i alderen 0-3 år, aldersintegrerede institutioner har børn i alderen 0-6 år og børnehaver har børn i alderen 3-6 år. Daginstitutionerne er opdelt i fire områder, hvor nogle dækker daginstitutioner både i byen og på landet. Se på listen herunder hvilke institutioner, der hører til de enkelte områder.

10. maj 2020

Indhold

  Hvis du ønsker at se alle daginstitutioner på et kort, kan du via dette link til et webkort få et overblik over alle Næstved Kommunes daginstitutioner. Du kan navigere rundt på kortet ved hjælp at værktøjerne øverst i billedet. Hvis du vælger værktøjet "i" og derefter klikker på en af markeringerne, vil du få oplyst institutionens navn og adresse.

  Dagtilbudsområde Nord - Næstved Nord by/Fensmark, Glumsø, Herlufmagle

  Næstved Nord by/Fensmark

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Busters Verden
  Børnehuset Himmelhøj
  Børnehuset Ønskeøen
  Skovtrolden
  Mælkebøtten

  Glumsø

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Haletudsen
  Rumlepotten

  Herlufmagle

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Børnehjørnet
  Eventyrhuset

  Børnehaver

  Skattekisten

  Tryk her og kom videre til Dagtilbudsområde Nords hjemmeside

  Dagtilbudsområde Øst - Næstved Øst by, Toksværd/Holme-Olstrup, Brøderup/Tappernøje

  Næstved Øst by

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Kornblomsten
  Pilegården
  Sommerfugl
  Børnehuset Grønnebakken

  Børnehaver 3-6 år

  Børnely
  Lillevang

  Toksværd/Holme-Olstrup

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Alfehuset
  Ellebæk

  Børnehaver 3-6 år

  Svend Gønge Skovbørnehave

  Brøderup/Tappernøje

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Tappernøje Børnehus

  Børnehaver 3-6 år

  Nattergalen

  Tryk her og kom videre til Dagtilbudsområde Østs hjemmeside

  Dagtilbudsområde Vest - Næstved Vest by, Karrebæk, Hyllinge, Sandved, Fuglebjerg

  Næstved Vest by

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Børnehuset Spiloppen
  Digterhuset
  Lindegården
  Mariehuset
  Tryllefløjten

  Børnehaver 3-6 år

  Møllen
  Frit 16

  Karrebæk

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Humlehaven

  Hyllinge

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Hyldebærhuset

  Sandved

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Kroppeloppen
  Tjørnehuset

  Fuglebjerg

  Aldersintegrerede institutioner 0-6 år

  Sognefogedgården

  Tryk her og kom videre til Dagtilbudområde Vests hjemmeside

  Dagtilbud med udvidet åbningstid

  Her finder du dagtilbud i Næstved Kommune med udvidet åbningstid.

  I Digterhuset, Grønnebakken, Børnehuset Ved Volden og Rumlepotten i Glumsø er der mulighed for at tilkøbe en ekstra time fra kl. 17.00 til 18.00.

  Tryllefløjten er Næstved Kommunes eneste dagtilbud med en daglig åbningstid fra Kl. 5.30 til 20.00 og der er særlige retningslinjer for brug af disse pladser.

  Retningslinjer for pladser i Tryllefløjten

  Tryllefløjten er et dagtilbud med udvidet åbningstid. Den gennemsnitlige normale åbningstid i kommunens dagtilbud er fra kl. 6:30 til kl. 17:00 (fredage til kl. 16:00) I Tryllefløjten er den daglige åbningstid fra kl. 5:30 til kl. 20:00.

  Forældrene betaler den fastsatte takst + et tillæg* for den udvidede åbningstid.

  Alle børn er indmeldt i den udvidede åbningstid, idet det er en betingelse for indmeldelse, at forældrene har et dokumenteret behov for pasning før kl. 6:30 eller efter kl. 17:00.

  Dokumentation

  For at kunne benytte Tryllefløjten skal begge forældre, som følge af deres normale arbejds- og transporttider kunne dokumentere et behov for den udvidede åbningstid. Behovet skal forekomme fast mere end fire dage per måned.

  Først når begge forældre har fremsendt dokumentation, er indmeldelsen i Tryllefløjten gældende.

  To måneder før opstart, vil du modtage en anmodning om dokumentation. Dokumentationen skal fremsendes til Dagtilbudsområde Vest ved at besvare anmodningen i e-Boks. Dokumentationen kan være et notat fra arbejdsgiveren med angivelse af mødetid, eller et arbejdsskema med angivelse af arbejdssted.

  Hvis behovet ændrer sig efter opstart?

  For at udnytte pladserne til de forældre, som har et behov for de udvidede åbningstider, er det ikke muligt for barnet at fortsætte i Tryllefløjten, hvis én af forældrene skifter arbejde eller lignende og derfor ikke længere har brug for åbningstiderne.

  Hvis behovet ændres midlertidigt, f. eks. under barsel, ved kortere ledighed (under 4 måneder), uddannelsesskift m. v., så kan barnet fortsætte i Tryllefløjten.

  Når en plads ikke har været benyttet i den udvidede åbningstid i mere end 2 måneder, så kontakter lederen forældrene og undersøger, hvad der kan være årsag til at pladsen ikke
  benyttes.

  Hvis det skyldes ændringer i arbejdstider eller lignende, så orienterer lederen forældrene om, at barnet ikke kan fortsætte i Tryllefløjten og lederen kontakter Pladsanvisningen med henblik på, at forældrene får anvist en plads i en anden institution hurtigst muligt.

  Hvis forældrene ikke ønsker at tage imod den anviste plads, udmelder Pladsanvisningen barnet af Tryllefløjten med gældende varsel.

  Ressourceinstitutioner

  Ressourceinstitutioner er et tværkommunalt tilbud, hvor børn der har brug for en ekstra indsats, understøttes i inkluderende læringsmiljøer i et almindeligt dagtilbud. Der er etableret 8 ressourceinstitutioner med plads til 5 børn med særlige behov i hver institution, fordelt geografisk i Næstved kommune.

  Målgruppen:
  Børn med behov for en særlig indsats, herunder børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som kan understøttes i inkluderende læringsmiljøer i et almindeligt dagtilbud. Fælles for børnene er, at de har behov for struktur, forudsigelighed og tæt voksen guidning, de har behov for opmærksomhedsfastholdelse, hjælp til impulskontrol, at kunne overskue gruppen af andre børn, samt tæt og tryg voksen kontakt.

  Ressourceinstitutionerne har de samme grundlæggende forudsætninger for at arbejde med inklusion, som i de øvrige daginstitutioner. Inklusion betyder at være medregnet, dvs. at alle børn ud fra deres forudsætninger, skal have mulighed for aktivt at deltage i betydningsfulde fællesskaber inden for institutionens rammer. Inklusion er et begreb, hvor fokus flyttes fra barnet til fokus på læringsmiljøer og sociale fællesskaber, og hvor læringsmiljøet udvikles, så det kan rumme børnenes forskelligheder.

  Visitering:
  Visitation til en plads i ressource institution foregår via et visitationsudvalg i kommunen. Vi vil tilstræbe, at visitering/overflytning sker i forbindelse med barnets naturlige skift eller ved frivillig aftale med forældre. I særlige tilfælde vil flytning kunne ske uden forældre accept, hvis det pædagogisk vurderes at tilbuddet i en ressourceinstitution, er det som bedst ville kunne opfylde barnets behov indenfor de mulige rammer i Næstved.

  Hvilke institutioner:

  Fuglebjerg
  Sognefogedgården

  Fensmark
  Mælkebøtten

  Herlufmagle
  Eventyrhuset

  Næstved Syd
  Humlebien
  Svalen

  Næstved Øst
  Grønnebakken
  Børnely

  Tappernøje
  Tappernøje Børnehus

  Kontakt

  Kontaktcenter

  Telefon: 5588 5588