Lukkedage i daginstitutionerne

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i en daginstitution er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er dette fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

08. maj 2020

Som udgangspunkt holdes lukket på følgende dage

  • De 3 dage (mandag, tirsdag og onsdag) inden Påske
  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag den 5. juni
  • Sommerferie i 2020, uge 29, 30 og 31
    Lukkeugerne i sommerferien placeres sådan, at der altid er en uge inden skolerne starter. Det vil betyde, at der i nogle år vi være lukket i ugerne 28, 29 og 30 og i andre år i ugerne 29, 30 og 31.
  • Fra og med den 24. december til og med den 1. januar (Jul/Nytår).

Der vil blive sørget for, at der er pasningsmulighed for dem, som har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). Der kan være forskel på, hvilke institutioner der holder åbent på de forskellige dage.

Hvis du har dit barn i en skolefritidsordning henvises til Lukkedage i SFO
Du kan få nærmere oplysninger på den enkelte skole, herunder hvor der arrangeres pasning for de forældre, som har brug for det.

Følgende institutioner tilbyder pasning på lukkedage

Område Nord

Busters Verden, Næstved

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)
22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
13/7 – 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Skovtrolden, Næstved

28/12 – 31/12 2020 (mellem jul og Nytår)

Haletudsen, Glumsø

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)
22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
13/7 – 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)
28/12 – 31/12 2020 (mellem jul og Nytår)

Område Syd

Stjernehøjen, Mogenstrup:

13/7 – 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Evigglad, Lov:

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)
22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
28/12 – 31/12 2020 (mellem jul og Nytår)

Humlebien, Næstved

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)
22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Diget, Næstved

13/7 - 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Manøhytten, Næstved

28/12-31/12 2020 (mellem jul og Nytår)

Område Øst

Pilegården, Næstved

13/7 - 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Tryllefløjten, Næstved

28/12 – 31/12 2020 (mellem jul og Nytår)

Nattergalen, Tappernøje

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)
28/12 – 31/12 2020 (mellem jul og Nytår)
22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Tappernøje børnehus

13/7 - 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)

Lillevang, Næstved

22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)

Børnely, Næstved

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)

Område Vest

Tryllefløjten, Næstved

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)
22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
13/7 – 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)
28/12 – 31/12 2020 (mellem jul og Nytår)

Sognefogedgården, Fuglebjerg

6/4 – 8/4 2020 (tre dage før påske)
22/5 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
13/7 – 2/8 2020 (sommerferie uge 29, 30 og 31)
28/12 – 31/12 2020 (mellem jul og Nytår)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 5588 5588

Andre relevante artikler