Gå til hovedindhold

Hvad er SSP?

SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politi.

  • Læs op

Indhold

    Formålet med SSP-samarbejdet

    Målsætningen for SSP-samarbejdet er at “opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag”. SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

    Målet med SSP-samarbejdet er også at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der er lokalt. Det kan være på det tværfaglige og tværsektorielle grundlag og fagligt i de enkelte områder: skolen, socialområdet, politiet, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område.