Gå til hovedindhold
Databeskyttelse
Selvbetjening
Borgerservice

Databeskyttelse

Næstved Kommune har stort fokus på at beskytte personoplysninger ved betjening af borgere. På denne side kan du læse mere om, hvordan kommunen beskytter dine personoplysninger samt anmode om indsigt i de oplysninger, som kommunen har indsamlet om dig.

Mand der taster på et tastatur

Indhold

  Næstved Kommune har brug for personoplysninger for at kunne betjene borgere.

  Når kommunen bruger personoplysninger, sker det altid på baggrund af lovgivning eller et samtykke til bestemte formål.

  Kommunen har pligt til at oplyse, hvordan dine oplysninger bruges. Kommunen må ikke anvende oplysninger uden dit vidende, medmindre det fremgår af en konkret lovgivning.

  De oplysninger, som kommunen bruger, skal være rigtige og opdaterede, så afgørelser er baseret på et korrekt grundlag. Du har som borger ret til at få ajourført og rettet forkerte oplysninger indsamlet om dig.

  Du har, som borger altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, kommunen behandler om dig, samt hvad oplysningerne benyttes til.

  Kommunen indhenter kun de personoplysninger, som er nødvendige for behandlingen af din sag. Ofte har kommunen brug for dit cpr-nummer for at kunne identificere dig. Navn, adresse og kontaktoplysninger har kommunen også brug for.

  Her kan du se de typiske personoplysninger, som de enkelte områder behandler som led i deres arbejde.

  Arbejdsmarked

  Ansættelse, fagforening, familieforhold, helbredsoplysninger, indkomstforhold, skatteoplysninger, forbrugsoplysninger, kontooplysninger, sociale forhold, straffeforhold, uddannelse og CV.

  Omsorg (sundhed, ældre, børn og unge)

  Familieforhold, helbredsoplysninger, kontooplysninger, etnicitet, religiøs overbevisning, sociale forhold, ansættelsesforhold, indkomstforhold, straffeforhold, uddannelse og CV.

  Skole og dagtilbud

  Familieforhold, foto og video, helbredsoplysninger, kontooplysninger, etnicitet, religiøs overbevisning, sociale forhold, ansættelsesforhold, indkomstforhold, straffeforhold, uddannelse og CV.

  Plan og miljø

  Ejerforhold, familieforhold, forbrugsoplysninger, helbred, indkomstforhold, kontooplysninger, sociale forhold, straffeforhold, matrikelnummer og registreringsnummer.

  I forbindelse med behandlingen af din sag, vil kommunen indsamle nogle oplysninger fra dig selv. Det vil i mange tilfælde også være nødvendigt at indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder. Til dette formål bestræber kommunen sig på, ikke at indhente flere oplysninger end nødvendigt for at kunne behandle din sag. Nogle informationer kan kommunen selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra kommunen henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde har pligt til at oplyse det til dig i forbindelse med behandlingen af din sag.

  I visse tilfælde videregiver Næstved Kommune dine oplysninger til for eksempel andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere. Kommunen kan også, i henhold til forvaltningsloven eller offentlighedsloven, være forpligtet til at udlevere dine oplysninger som led i behandlingen af aktindsigt.

  Nogle af Næstved Kommunes afgørelser bliver offentliggjort i portaler eller på vores hjemmeside, fordi det er et lovkrav f.eks. i forbindelse med en høringsproces. Desuden offentliggøres de fleste byggetilladelser på Weblageret med ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og matrikelnummer.

  Når kommunen bruger personoplysninger og træffer afgørelser, så indgår personoplysningerne i forskellige fagsystemer.

  Kommunens systemer er indrettet på en sådan måde, at medarbejdere kun får adgang til de personoplysninger, som den pågældende medarbejder skal bruge for at løse sit daglige arbejde. Medarbejderne har desuden tavshedspligt.

  Når kommunen indhenter personlige oplysninger om dig, og gemmer dem i forbindelse med kommunens arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe oplysningerne må gemmes. Det varierer afhængigt af, hvad formålet er med at gemme oplysningerne, og hvor længe kommunen har behov for at gemme oplysningerne. Altså er der forskellige opbevaringstider alt efter, hvilken sag det drejer sig om.

  Inden for nogle fagområder skal kommunen aflevere dine sager og oplysninger til et arkiv, inden kommunen må slette dem. Det bestemmes af arkivloven.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.

  Næstved Kommune er ansvarlig for behandlingen af data om dig. Du har en række rettigheder i forhold til Næstved Kommunes behandling af dine personoplysninger. 

  Har du spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, vil du gøre indsigelse mod behandling, eller andet, kan du henvende dig til kommunen via din e-boks, eller du kan henvende dig til det center i kommunen, der behandler din sag.

  Hvis du vil vide mere om beskyttelsen af personoplysninger i Næstved Kommune eller benytte dig af dine rettigheder nedenfor, kan du kontakte informationssikkerhedskoordinatoren på databeskyttelse@naestved.dk

  Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

  Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som kommunen har registreret om dig, samt en række yderligere oplysninger kan du indsende en anmodning på Digital selvbetjening via boksen her på siden.

  Ret til berigtigelse (rettelse af oplysninger)

  Du har ret til at få ajourført og rettet forkerte oplysninger om dig.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.

  Ret til begrænsning af behandlingen

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du mener, at oplysningerne er forkerte eller behandlingen er ulovlig, kan du bede kommunen om at begrænse behandlingen. 

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Næstved Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  Kommunen skal dokumentere, at de principper, som kommunen skal overholde bliver efterlevet. Derfor har kommunen ansat en databeskyttelsesrådgiver (DPO), som skal rådgive om at håndtere personoplysninger på lovlig og sikker vis.

  Databeskyttelsesrådgiveren refererer til kommunens øverste ledelse, som skal orienteres, når databeskyttelsesrådgiveren bliver opmærksom på, at reglerne ikke efterleves.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan blive opmærksom på forhold via sit generelle tilsyn, men borgere kan også gøre databeskyttelsesrådgiveren opmærksom på behandlinger, der er i strid med reglerne.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde har krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

  Kontaktoplysninger på Næstved Kommunes databeskyttelsesrådgiver:

  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  CVR nr.: 3853 8071
  Gdanskgade 18
  2150 Nordhavn
  Tlf.: 7227 3002
  E-mail: dpo.naestved@bechbruun.com

  Er din henvendelse fortrolig skal du benytte sikker beskedfunktion.

  Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

  Du kan også henvende dig til Datatilsynet, hvis du ønsker at klage over kommunens behandling af dine personoplysninger.

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)