Gå til hovedindhold

Hvordan arbejder vi?

Til vores samarbejdspartnere – om FIT

 • Læs op

Indhold

  I ungenetværket benytter vi os af FIT (Feedback Informed Threatment). Det er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af det forløb og samarbejde den unge indgår i samme med en ungekonsulent.

  Vi bruger FIT til at måle på om vores samarbejde med den unge fungerer, og opleves som brugbart i fht. at arbejde med de ønskede forandringer. FIT giver samtidig den unge mulighed for at give ungekonsulenten feedback i forhold til samarbejdet.

  FIT består af to enkle skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Ungekonsulenten anvender begge skemaer for at måle effekten af samtalerne og for at få en konstruktiv tilbagemelding på, hvordan samarbejdet opleves af den unge. Den unge og ungekonsulenten kigger sammen efter tegn på, om deres samarbejde er virksomt, da man ved at vellykkede forløb kendetegnes ved, at der er en effekt tidligt i forløbet. Hvis samtalerne er effektive, fortsættes forløbet. Hvis samtalerne ikke viser nogen effekt eller udvikling, er det noget den unge og ungekonsulenten skal forholde sig til sammen.

  Det første skema der bruges, er et ORS skema. ORS ( Outcome Rating Scale) bruges til at beskrive 4 områder i den unges liv, herunder hvordan den unge oplever at fungere individuelt, omkring nære relationer, socialt og generelt.

  Det andet skema der benyttes, hedder SRS. SRS (Session Rating Scale) bruges til at sikre kvaliteten af samtalerne, om samtalerne bl.a. handler om det den unge mener er vigtigt og om den unge har følt sig forstået. Der er fokus på hvilken grad der var fokus på det den unge ønskede at tale om, samt om måden ungekonsulenten arbejdede på fungerede for den unge

  Feedback er vigtig for at samarbejdet bliver så godt som muligt, med henblik på den unges progression. Det er vigtigt for ungekonsulenten, at den unge ved at ærlig feedback er utrolig vigtigt og ungekonsulenten er lydhør overfor denne, også selv om den er kritisk.

  Sammenligninger af enkelte Ungekonsulenters data er uhensigtsmæssigt af flere grunde. Erfaringsmæssigt vil det øge risikoen for strategiske og ikke ærlige afrapporteringer samt skabe en øget angst og konkurrence mellem medarbejderne.

  Effekten af FIT er forskningsmæssigt veldokumenteret. Undersøgelser dokumenterer, at FIT kan være med til at forhindre, at den unge afslutter forløbet før tid.