Gå til hovedindhold

UngdomsBoligen på Kildemarksvej

UngdomsBoligen er et tilbud for unge i alderen 15-23 år med psykosociale udfordringer, som medfører et øget behov for (midlertidig) bostøtte.

 • Læs op

Indhold

  • Den unge har psykiske og/eller sociale sårbarheder
  • Den unge er mellem 15 og 23 år
  • Den unge kan, med moderat til omfattende hjælp, klare opgaver i hverdagen selv
  • Den unge er skrevet op til bolig/indstillet til bolig, eller forventes opskrevet snarest (inden indflytning).
  • Den unge deltager/kan deltage i aktiviteter i dagligdagen, hovedsageligt uddannelse eller arbejde, eventuelt med støtte.
  • Den unge vurderes i stand til at leve op til kontraktens indhold, herunder hus- og ordensregler
  • Den unge er indstillet på at indgå i et samarbejde med kommunen, på baggrund af § 141 handleplanen
  • Skulle den unge have forbrug af rusmidler skal denne være indstillet på at forholde sig til sit forbrug.

  Formålet med UngdomsBoligen er at være et botilbud for unge, hvor indsatsen tilrettelægges således, at der skabes et fundament for udvikling af praktiske, sociale og følelsesmæssige kompetencer – så den unge bliver i stand at skabe sig en selvstændig voksentilværelse.

  Vi arbejder med den unges netværk og indsigt i værdien af dette og vi arbejder med træning af sociale færdigheder, forståelse af egen økonomi samt en udvidelse af den almene viden.

  Forrige Næste