Gå til hovedindhold

Nabovarme

Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området med varme og varmt brugsvand fra et fælles anlæg. Her kan du få inspiration til, hvordan du og dine naboer gør, hvis I vil gå sammen om en fælles varmeløsning.

Rækkehustage

Indhold

  Pulje til nabovarme - søg senest 1. december 2023

  Med puljen "nabovarme" kan du og dine naboer sammen søge om rådgivning til en fælles varmeløsning. Udover at hjælpe dig som bygningsejer godt på vej, så er puljen med til at realisere varmeplanens mål om, at den individuelle opvarmning er 90 % CO2-neutral i 2030.

  Puljen er åben fra den 6. marts 2023 og året ud, eller så længe midler haves. 

  I kan søge om tilskud til:

  • Teknisk analyse af en varmeløsning i jeres boligområde, f.eks. jordvarme eller fælles luft-vand varmepumpe
  • Økonomisk oveblik: beregning af brugerøkonomi for en given teknisk løsning, rådgivning om finansieringsmodeller og hvordan afregningen mellem flere kan foregå.
  • Rådgivning om proces og organisering: skal I danne et af varmelaug eller et energifællesskab, og hvordan gør man det?

  I behøver ikke være 100 % sikre på, hvad I vil have undersøgt - det finder vi ud af I fællesskab, når I har indsendt ansøgningen. 

  OBS. Der gives hverken helt eller delvist tilskud til indkøb af varmeanlæg eller installationsarbejder. 

  I får ikke et konkret beløb, men tildeles et antal rådgivningstimer svarende til det som opgaven kan løses for.

  I er berettiget til puljemidler, når følgende 4 kriterier er opfyldt:

  1. Den fælles varmeløsning forsyner mindst 10 og max ca. 30 boliger (helårsbeboelse) . *
  2. Boligernes nuværende opvarmning er naturgas og/eller olie (mindst 50 % af de deltagende boliger)
  3. Boligerne ligger udenfor de områder, der i Varmeplan 2022-2030 er udlagt til fjernvarmepotentiale eller allerede har godkendt fjernvarme. Se områderne i det digitale varmeplanskort her (åbner ny side).
  4. Løsningen skal være baseret på grøn og bæredygtig varme, som må ikke være træpillefyr og anden biomasse.

  * Den samlede forventede anlægseffekt må være max 0,25 MW, da det er grænsen for, hvornår et varmeprojekt er kollektiv varmeforsyning, og der i så fald gælder særlige krav og godkendelser af varmeprojektet. 0,25 MW svarer til ca. 50 nybyggede eller ca. 25 eksisterende boliger på 130 m2.

  Alle grupper af borgere kan søge, så længe kriterierne er opfyldt. I kan f.eks. være en grundejerforening, rækkehusområde eller en villavej, der ønsker at gå sammen. 

  Før I kan indsende ansøgningen, kræver det en smule forarbejde fra jer:

  1. Tal med dine interesserede naboer 
  2. Få boligernes årlige varmeforbrug
  3. Udfyld det digitale ansøgningsskema (hav MitID klar).

  Det er muligt at gemme ansøgningsskemaet og vende tilbage på et senere tidspunkt for at færdiggøre den. Gå til det digitale ansøgningsskema her - (åbner ny side).

  Hvis rådgivningen er en del af et større projekt som I allerede har igangsat, så skal det fremgå af ansøgningen. Det skal være tydeligt, hvad I søger om rådgivning til.

  Obs! Ansøgningen behandles efter først i først-til-mølle princippet fra det øjeblik, hvor ansøgningen er fuldt oplyst.

  Når I har sendt ansøgningen modtager kontaktpersonen en kvittering. 

  I vil modtage et tilsagn eller afslag på mail indenfor 16 dage. Ansøgningen bliver gennemgået for, om den lever op til kriterierne og om den er fyldestgørende. Hvis der mangler oplysninger, bliver I kontaktet. Hvis I har rettelser eller tilføjelser til ansøgningen, så kontakt os på varme@naestved.dk eller tlf. 5588 6007.

  Hvis I får afslag, følger der en begrundelse med. I kan vælge at justere projektet og sende en ny ansøgning.

  Hvis I får tilsagn, inviteres I til et digitalt opstartsmøde i Teams samme med kommune og rådgiver, hvor opgavens omfang afklares nærmere. Herefter tildeles I et antal rådgivningstimer og rådgiveren går i gang med opgaven. I modtager en tilsagnsskrivelse med et projektnummer, som I skal bruge, når I henvender jer til Næstved Kommune om projektet.

  Afslutningsvist modtager I en rapport og inviteres til et digitalt præsentationsmøde i Teams.

  Hvis I får støtte fra puljen, accepterer I, at:

  • Næstved Kommune og rådgiver må kontakte jer gennem forløbet
  • deltage i en evaluering
  • dele jeres erfaringer og resultater på en workshop

  Næstved Kommune er ikke økonomisk ansvarlig for timeforbrug ud over det aftalte eller for brug af midlerne til andre formål end dem, der er beskrevet i tilsagnsskrivelsen, og har i så fald ret til at afvise betaling af rådgiveren.

  Billede med et glaskrus fyldt med mønter og grøn plante på toppen.

  Inspiration til nabovarme

  Hvis boligerne i dit område er bygget i samme periode, så er der god chance for, at du og dine naboers olie- eller naturgasfyr er udskiftningsklar på samme tid. Har I ikke mulighed for at blive koblet på fjernvarmenettet, kan I overveje at gå sammen om et varmeanlæg. Er du boligejer, kan du kontakte ejer-, andels- eller grundejerforeningen, og bor du til leje, kan det også være boligselskaber, der administrerer ejendommen, som du kan kontakte.

  Find inspiration til en fælles varmeløsning:

  Vær opmærksom på, at varmeprojekter med anlæg på 0,25 kW eller mere er kollektiv forsyning, og så skal bygherrer/fjernvarmeselskab udarbejde et projektforslag efter projektbekendtgørelsen, som skal behandles og godkendes af kommunen. Læs mere her og se hvordan processen for kollektive varmeforsyningsprojekter forløber.

  Andre relevante artikler