Gå til hovedindhold
Bolig
Klima
Miljø

Nabovarme

Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området med varme og varmt brugsvand fra et fælles anlæg. Her kan du få inspiration til, hvordan du og dine naboer gør, hvis I vil gå sammen om en fælles varmeløsning.

01. dec. 2022
Rækkehustage

Indhold

  Pulje til nabovarme - PULJEN ER LUKKET

  Med puljen "nabovarme" kan du og dine naboer sammen søge om rådgivning til en fælles varmeløsning. Puljen er til dig, der ikke bliver tilbudt fjernvarme og er særligt relevant, hvis du pga. pladskrav og støjgrænser ikke har plads til f.eks. en luft-vand varmepumpe på din egen grund. 

  Puljen er åben til den 30. maj 2024 eller så længe midler haves. 

  Puljen til nabovarme - spørgsmål og svar

  I kan søge om tilskud til:

  • Teknisk analyse af en varmeløsning i jeres boligområde: f.eks. jordvarme eller fælles luft-vand varmepumpe
  • Økonomisk oveblik: f.eks. en beregning af varmeløsningen vil koste jer, rådgivning om finansieringsmodeller eller hvordan afregningen mellem flere kan foregå.
  • Rådgivning om proces og organisering: skal I danne et af varmelaug eller et energifællesskab, og hvordan gør man det?

  I behøver ikke være 100 % sikre på, hvad I vil have undersøgt - det finder vi ud af I fællesskab, når I har indsendt ansøgningen. 

  OBS. Der gives hverken helt eller delvist tilskud til indkøb af varmeanlæg eller installationsarbejder. 

  I får ikke et konkret beløb, men tildeles et antal rådgivningstimer svarende til det som opgaven kan løses for.

  I er berettiget til puljemidler, når følgende 4 kriterier er opfyldt:

  1. I skal være mindst 10 boliger og max ca. 30 boliger (helårsbeboelse) . *
  2. Boligernes nuværende opvarmning er naturgas og/eller olie (mindst 50 % af de deltagende)
  3. Boligerne ligger udenfor de områder, der i Varmeplan 2022-2030 er udlagt til fjernvarmepotentiale eller allerede har godkendt fjernvarme. Se områderne i det digitale varmeplanskort her (åbner ny side).
  4. Løsningen skal være baseret på grøn og bæredygtig varme, som må ikke være træpillefyr og anden biomasse.

  * Den samlede forventede anlægseffekt må være max 0,25 MW, da det er grænsen for, hvornår et varmeprojekt er kollektiv varmeforsyning, og der i så fald gælder særlige krav og godkendelser af varmeprojektet. 0,25 MW svarer til ca. 50 nybyggede eller ca. 25 eksisterende boliger på 130 m2.

  Alle grupper af borgere kan søge, så længe kriterierne er opfyldt. I kan f.eks. være en grundejerforening, rækkehusområde eller en villavej, der ønsker at gå sammen. 

  Når I har sendt ansøgningen modtager kontaktpersonen en kvittering. 

  I vil modtage et tilsagn eller afslag på mail indenfor 16 dage. Ansøgningen bliver gennemgået for, om den lever op til kriterierne og om den er fyldestgørende. Hvis der mangler oplysninger, bliver I kontaktet. Hvis I har rettelser eller tilføjelser til ansøgningen, så kontakt os på varme@naestved.dk eller tlf. 5588 6007.

  Hvis I får afslag, følger der en begrundelse med. I kan vælge at justere projektet og sende en ny ansøgning.

  Hvis I får tilsagn, inviteres I til et digitalt opstartsmøde i Teams samme med kommune og rådgiver, hvor opgavens omfang afklares nærmere. Herefter tildeles I et antal rådgivningstimer og rådgiveren går i gang med opgaven. I modtager en tilsagnsskrivelse med et projektnummer, som I skal bruge, når I henvender jer til Næstved Kommune om projektet.

  Afslutningsvist modtager I en rapport og inviteres til et digitalt præsentationsmøde i Teams.

  Hvis I får støtte fra puljen, accepterer I, at:

  • Næstved Kommune og rådgiver må kontakte jer gennem forløbet
  • deltage i en evaluering
  • dele jeres erfaringer og resultater på en workshop

  Næstved Kommune er ikke økonomisk ansvarlig for timeforbrug ud over det aftalte eller for brug af midlerne til andre formål end dem, der er beskrevet i tilsagnsskrivelsen, og har i så fald ret til at afvise betaling af rådgiveren.

  Billede med et glaskrus fyldt med mønter og grøn plante på toppen.

  Inspiration til nabovarme

  Hvis boligerne i dit område er bygget i samme periode, så er der god chance for, at du og dine naboers olie- eller naturgasfyr er udskiftningsklar på samme tid. Har I ikke mulighed for at blive koblet på fjernvarmenettet, kan I overveje at gå sammen om et varmeanlæg. Er du boligejer, kan du kontakte ejer-, andels- eller grundejerforeningen, og bor du til leje, kan det også være boligselskaber, der administrerer ejendommen, som du kan kontakte.

  Termonet er en betegnelse for fælles varmeforsyning med "kold" fjernvarme" fra lokale energikilder, suppleret med inde-delen af en varmepumpe i hver husstand. Hent inspiration fra etablerede termonetprojekter her

  Etablerede projekter med fælles varme:

  • Bofællesskabet Bakken i Fredensborg – fælles jordvarmeanlæg til 27 boliger + 1 fælleshus
  • Spættevej i Barmer - 6 enfamiliehuse - termonet med jordvarmeslanger - se case her
  • Mageløse i Værløse - 29 dobbelthuse - termonet med 10 gr. varmt spildevand - se case her
  • Grønnegade i Skjoldbjerg - 3 enfamiliehuse - termonet med 3 jordvarmeboringer i 90 m - se case her 

  Vær opmærksom på, at varmeprojekter med en installeret anlægseffekt på 0,25 kW eller mere er kollektiv forsyning, og så skal bygherrer/fjernvarmeselskab udarbejde et projektforslag efter projektbekendtgørelsen, som skal behandles og godkendes af kommunen. Læs mere her og se hvordan processen for kollektive varmeforsyningsprojekter forløber.

  Andre relevante artikler