Skip to main content

Parkering

Næstved bymidte kan tilbyde mange offentligt tilgængelige parkeringspladser og handicappladser. Næstved Kommune har to parkeringshuse, som tilsammen rummer ca. 770 parkeringspladser. Det ene parkeringshus ligger tæt på stationen (Grønvej) og det andet tæt på bymidten (Rampen). I begge parkeringshuse er der gratis parkering og ingen tidsbegrænsning. Hold øje med skiltningen, så du undgår en parkeringsafgift.

Sådan må du parkere

  • Det er dobbelt så dyrt, at standse eller parkere uberettiget på en handicapplads – det vil altså sige en afgift på 1.020 kr.
  • Det er dobbelt så dyrt at standse eller parkere foran en ind- og udkørsel (1.020 kr).
  • Man kan få flere afgifter for samme forseelse. Det vil sige, at man kan få tre afgifter for samme parkering med 24 timers mellemrum.
  • Det er ikke tilladt at parkere med en del af køretøjet på cykelsti, gangsti eller fortov. Det samme gælder for midterrabat, helleanlæg eller lignende. Næstved Kommune har lempet bestemmelsen med parkering på fortov og dermed er det muligt at parkere på fortov med 2 hjul. Vi gør i den forbindelse opmærksom på færdselslovens regel om, at det ikke er lovligt at parkere til fare eller ulempe for færdslen. Nederst på siden kan du læse eller downloade Næstved Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

P-vagterne sikrer god fremkommelighed

For at sikre en god fremkommelighed herunder mulighed for at finde en offentlig p-plads i nærheden af bestemmelsesstedet, er der indført parkeringsrestriktioner på nogle p-pladser - fortrinsvis i bymidter. Næstved Kommunes p-vagter har til opgave at sørge for, at standsning og parkering på veje og p-pladser ved sygehus, indkøbscentre, arbejdspladser og beboelsesområder fungerer på bedste måde og i overensstemmelse med de gældende regler.

Parkeringsregler

P-skive anvendes hvor der er tidsbegrænset parkering

Hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering, skal du anvende p-skive. Der må kun være en p-skive, og den skal være anbragt synligt i forruden.

P-billet skal være synlig i forruden

Når du parkerer på en betalingsparkering, skal billetten anbringes, så den er synlig i forruden.

Vil du vide mere om parkering, skiltning og parkeringsafgifter

På biblioteket eller i boghandlen kan du finde Færdselsloven og anden lovgivning, der gælder for parkering, skiltning samt opkrævning af parkeringsafgifter. I menuen til højre findes relevante links.

Udvalgte skilte og deres betydning


C61 - Standsning forbudt 
Her må du slet ikke standse. Heller ikke for bare at lade en passager stige ud.


C62 - Parkering forbudt   
Her må du ikke parkere. Men du må dog gerne standse i op til 3 minutter.


UC60,1 - restriktionen gælder både før og efter tavlen.


UC 60,3 - restriktionen ophører ved tavlen.


UC 60,2 - restriktionen begynder ved tavlen.


E68 B - Parkeringszone
Tavlen angiver et område med parkeringsrestriktioner.


E69 - Parkeringszonen ophører først, når du har passeret denne tavle.


E49 - Gågade
Tavlen angiver et område, hvor særlige færdselsregler er gældende. Området er reserveret gående. Tilladelse til kørsel kan angives på undertavle. Parkering i gågade må ikke ske uden for særlig afmærkede pladser. Ved standsning for af- eller pålæsning af tungt eller omfangsrigt gods, er det en forudsætning, at af- eller pålæsning foregår kontinuerligt.

Digitalt kort over parkeringspladser i Næstved by

På vores hjemmeside kan du se, hvor der er offentligt tilgængelige parkeringspladser. Hvis du med informationsknappen klikker på en parkeringsplads, kan du få flere oplysninger om tidsbegrænsning m.v.
Link til digitalt kort: Parkeringspladser i Næstved by

Betalingsparkering

I Næstved bymidte er der 3 betalingsparkeringspladser. Der er én på Kindhestegade (kaldet Axelhusparkeringen), én på Kattebjerg og én på Kvægtorvet.
Det koster 10 kr. i timen at parkere på hverdage mellem 9-18.00 og lørdage mellem 9-14.00. På disse betalingsparkeringspladser er der ofte ledige pladser.
Du kan betale med mønter og betalingskort. Du kan også betale via en app, hvis du er tilmeldt Easypark, Parkpark og Parkman.

Parkering af lastbiler og busser

Der gælder særlige regler i kommunen for parkering af busser og lastbiler, påhængs- og sættevogne, traktorer, motorredskaber, påhængsredskaber eller lignende.

På parkeringspladser er det forbudt at parkere:

Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer (herunder påhængsvogn, sættevogn og påhænsredskaber). Nævnte køretøjer henvises til de særligt for disse afmærkede parkeringspladser.
Autocampere med tilladt totalvægt over 3500 kg. henvises til særligt afmærkede p-båse på Parkering Rådmandshaven.

Busser og lastbiler, påhængs- og sættevogne henvises til særligt afmærkede parkeringspladser.

I Næstved by:

Fabriksvej, Militærsvinget, Øverup Erhvervsområde, Industrivangen i Stenstrup Industriområde samt Transportbuen ved Øverup Erhvervsområde.

Uden for Næstved by:

Glasmagervej i Fensmark, Gartnervej i Holme-Olstrup, Pederstrupvej 9B ved Materielgården i Mogenstrup, Rødlersvej 2-4 i Tappernøje (Bag benzinstationen, Hovedvejen 59), Nøddevej i Glumsø, Industrivej i Gelsted, Håndværkervej/Nyvangsvej i Herlufmagle, Kristensmindevej (tilladt for kølebiler og anhængere) og Falkevej i Fuglebjerg.

Parkering/overnatning i Autocamper

Har du autocamper, kan du overnatte på kommunens parkeringsplads.

Næstved Kommune tilbyder overnatningsmulighed for autocampere ved Fønixparkeringen. Der er reserveret pladser på parkeringspladsen.

Ved pladserne er der ikke mulighed for strøm, affaldstømning, tanktømning m.v.

Parkeringdispensation

Kommunen kan udstede en parkeringdispensation for erhverv til steder, hvor der normalt ikke må parkeres. Dette kræver, at det er nødvendigt at være nær arbejdsstedet, for at arbejdsopgaven kan udføres.

I hvilke tilfælde kan parkeringsdispensation søges?

Parkeringsdispensationer kan søges af erhvervsdrivende, som har brug for at kunne parkere nær arbejdsstedet mens en opgave løses - eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid, ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der er parkeringsforbud. Private kan som udgangspunkt ikke søge parkeringsdispensation.

Uindregistrerede køretøjer

Parkeringdispensation udstedes ikke til uindregistrerede køretøjer som f.eks. lifte, kraner m.v. I stedet kan der søges om rådighedstilladelse. Du kan læse mere om reglerne for udstedelse af rådighedstilladelse på denne side

Hvad koster det?

Det er gratis at få en parkeringdispensation.

Hvem kan søge?

Det kan eksempelvis håndværkere, flyttebiler, bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen, pressevogne (TV, radio m.v.) og enkeltstående offentlige arrangementer. Regler for tildeling af dispensation

Parkeringdispensation kan udstedes til
- enkeltstående arbejdsopgaver - med politiets samtykke, hvor der er standsningsforbud - mod betaling ved betalingsparkering

Parkeringdispensation kan ikke udstedes
- i reklameøjemed - i parkeringsøjemed - som generel dispensation - til private

Ansøg her

Parkering med parkeringskort

Der er parkeringslempelser for biler med parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer.

I Næstved kommune er en række p-pladser reserveret til biler med parkeringskort. I Næstved bymidte er der i alt ca. 40 p-pladser for invalidebiler.

Betingelser

Betingelsen for at benytte de reserverede p-pladser er, at bilen er forsynet med et parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer. Kortet skal ligge synligt i bilens forrude.

Ønsker man et parkeringskort, skal man kontakte Danske Handicaporganisationers Brugerservice (tlf. 3675 1793 mellem kl. 10.00-12.00).

Parkeringskortet giver følgende rettigheder

  • Parkering i indtil 15 minutter på steder, hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud, og gågader i det omfang ærindekørsel er tilladt.
  • Parkering i max. 1 time på steder, hvor der er 15 eller 30 minutters parkering tilladt.
  • På steder med 1, 2 eller 3 timers tilladt parkering kan der parkeres ubegrænset.
  • Ved parkering på betalings-parkeringspladser kan der parkeres gratis og ubegrænset.

Parkeringsafgift

Afgiften for at parkere ulovligt er for tiden 510 kr. Parkeres der uberettiget på en handicapparkeringsplads eller foran en ind/udkørsel er afgiften 1.020 kr.

Betaling af en pålagt afgift skal ske inden 10 dage via Netbank eller i Postbutik. Ved manglende betaling udsendes først en påmindelse, og hvis betaling stadig mangler, udsendes der en rykker med et gebyr på 250 kr.

Klagevejledning til p-afgift

Klager behandles kun ved digital henvendelse.

I klagen skal du forklare, hvorfor du mener, at parkeringsafgiften er uberettiget. Det er ærgerligt at få en p-afgift, men det kan selvfølgelig ikke bruges som begrundelse for at indsende en klage. I klagen bedes du anføre parkeringsafgiftens løbenummer og/eller køretøjets registreringsnummer samt klagers navn og adresse.

Jf. Færdselslovens § 121, stk. 2, kan afgørelsen i forbindelse med indsigelsen ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

Kan jeg få rabat på en p-afgift, hvis jeg er pensionist eller studerende?

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet, hvis du er pensionist eller studerende, da en parkeringsafgift udstedt af Næstved Kommune ikke er en bøde, men en afgift.

Kan jeg afdrage på en p-afgift?

I særlige tilfælde er der mulighed for at få en afdragsordning. Du kan få nærmere information herom hos opkrævningsgruppen på tlf. 5588 5576.

Jeg har klaget over en p-afgift, skal jeg stadig betale den?

Nej, det skal du ikke. Vi sætter automatisk betalingsfristen i bero, når vi modtager din klage.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med en rykker?

Hvis rykkeren er kommet, kort tid efter du har betalt eller klaget over en p-afgift, er det muligt, at de to har krydset hinanden. I så fald kan du se bort fra rykkeren.

Har du modtaget en rykker for en p-afgift, du ikke har set i forruden, skal du tjekke din digitale postkasse. Næstved Kommune sender påmindelser om p-afgifter elektronisk. Ønsker du at se baggrunden for p-afgiften, kan du kontakte Team Trafik på tlf. 5588 6230.

Færdselsloven og Bekendtgørelse om parkeringsskiver

Du kan læse mere i Færdselsloven og i Bekendtgørelse om parkeringsskiver via linket i højremenuen. På internettet, på biblioteket eller i boghandlen kan du få yderligere information omkring lovgivningen vedrørende parkering, skiltning og p-afgifter.

Relevante artikler