Gå til hovedindhold

Ejendomsskat

Som ejer af fast ejendom betaler du ejendomsskat til Næstved Kommune. Få overblik over ejendomsskattebillet, ejendomsværdiskat og ejerskifte.

Indhold

  Som ejer af fast ejendom i Næstved Kommune betaler du ejendomsskat til kommunen.

  Ejendomsskattebilletten 2023 sendes til din digitale postkasse den 4. januar 2023. Hvis du er fritaget for digital post, vil du modtage et fysisk brev.

  Alle ejere modtager en ejendomsskattebillet. Er I flere ejere, modtager én af jer den originale ejendomsskattebillet og øvrige ejere modtager en kopi.

  Er der administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til administrator.

  Hvis du ikke har tilmeldt din ejendomsskat til betalingsservice, modtager du indbetalingskort sidst i januar vedr. 1. rate og sidst i juli vedr. 2. rate.

  Indbetalingskort sendes til din digitale postkasse eller som fysisk brev. BEMÆRK, at indbetalingskort kun sendes til den ejer eller administrator, der har modtaget den originale ejendomsskattebillet.

  Husk du også kan indbetale via ”Mit Betalingsoverblik”. Link findes på indbetalingskortet og her: Betaling til kommunen. Her kan du også tilmelde betalingen til Betalingsservice.

  Ønsker du at indbetale ejendomsskatten på Borgerservice, skal du huske at medbringe indbetalingskortet.

  Indbetaler du for sent, tillægges renter 0,4% pr. påbegyndt måned. Ved udsendelse af rykkerskrivelse tillægges gebyr kr. 250,00.

  Grundskyld:

  Grundskyld er en beskatning af grunden og beregnes af den afgiftspligtige grundværdi med en promille fastsat af Byrådet.

  For 2023 beregnes grundskyld til Næstved Kommune med 25 promille.

  Grundskyld betales med halvdelen på 1. rate og halvdelen på 2. rate.

  Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

  1. Ejendommens grundværdi efter evt. fradrag for forbedringer, sådan som disse beløb er fastsat ved seneste offentliggjorte vurdering og efter evt. reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.
  2. Ejendommens afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent. (Reguleringsprocenten kan højest udgøre 7 %). Reguleringsprocenten for 2023 blev fastsat til 2,8 % for alle ejendomme.

  Er der sket ændring af ejendommens/grundens areal, anvendelse, planforhold eller af ejerlejlighedens fordelingstal kan der være en større stigning i beskatningsgrundlaget end det ovennævnte giver udtryk for. 

  Ved nyopståede ejendomme ansætter Vurderingsstyrelsen et foreløbigt beregningsgrundlag, som vil fremgå af din forskudsopgørelse. Er du ikke enig i det foreløbige beregningsgrundlag, kan du ændre det ved at kontakte Vurderingsstyrelsen på tlf. 7222 1632 – Læs mere om foreløbigt beregningsgrundlag.

  Renovation:

  Specifikationen af din affaldsordning fremgår af ejendomsskattebilletten. Hvis du har spørgsmål til affaldsordningen, skal du kontakte Center for Plan og Miljø, Team Affald via mail affald@naestved.dk eller tlf. 5588 5588.

  Renovation betales med hele året på 1. rate.

  Gebyr for rottebekæmpelse:

  Gebyret betales af alle ejendomme - også ubebyggede grunde.  For 2023 udgør gebyret 0,074 promille af ejendomsværdien.

  Beløbet betales for hele året på 1. rate.

  Evt. bidrag til skorstensfejer og dige/pumpelag:

  Betales med halvdelen på 1. rate og halvdelen på 2. rate.

  De samlede ratebeløb finder du nederst på ejendomsskattebilletten

  1. rate den 1. februar 2023
  2. rate den 1. august 2023

  Har du spørgsmål til din ejendomsskattebillet, kan du kontakte Center for Koncernservice på tlf. 5588 6049 eller via mail ejendomsskat@naestved.dk.

  Læs mere om den midlertidige indefrysningsordning her

  Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

  Framelding skal ske via borger.dk - selvbetjening - her

  Har du ikke MitID kan du kontakte Center for Koncernservice på tlf. 5588 6049.

  Vurderingsstyrelsen har i efteråret 2021 påbegyndt udsendelser af vurderinger på ejerboliger pr. 1. januar 2020, og disse bliver løbende udsendt til boligejere.

  Vurderingen pr. 1. januar 2020 har skattemæssig virkning for ejendomsskatten (grundskyld) fra 1. januar 2021, og der vil derfor løbene ske en omberegning af ejendomsskatten for 2021, 2022 og 2023.

  Læs mere om de nye vurderinger her.

  Ejerskifte registreres hos kommunen, når det er tinglyst og skattebilletten sendes automatisk til den nye ejer.

  Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte.

  Den indefrosne stigning i grundskyld opkræves hos samtlige sælgere fordelt på ejerandele, når ejerskiftet er registreret hos kommunen.

  Ved salg af en andel af ejendommen, skal fordeling af ejendomsskatten ske ved refusion mellem køber og sælger, indtil selvstændig vurdering og beskatning har fundet sted.

  Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

  De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse. Læs mere her.

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)