Gå til hovedindhold
Fritid
Foreninger

Information til forening

Vi vejleder og understøtter foreninger og frivillige ildsjæle, der har aktiviteter i Næstved Kommune. Nedenfor kan du og din forening finde informationer om alt fra lån af lokaler til børneattester og tilskud m.m.

Billed der illustrerer foreningslivet

Indhold

  I Næstved Kommune går vi op i at understøtte det lokale foreningsliv, så foreningerne har de bedst mulige betingelser for at trives.

   

  Nedenfor er der nyttige informationer til din forening

  Foreninger kan søge om at låne kommunale lokaler, faciliteter og anlæg til foreningsaktiviteter. Foreningen opkræves et gebyr for lånet.

  Find lokaler og book på Foreningsportalen.

  Regler for brug af lokaler

  For at en forening kan benytte kommunale lokaler, skal foreningen have et CVR-nummer. Det er gratis og bestilles på virk.dk

  Godkendte foreningen skal derudover have en NemKonto knyttet til CVR-nummeret. Det er foreningens bank, der kan tilknytte en Nemkonto. Læs mere om NemKonto til foreninger her.

  Foreninger med CVR-nummer skal desuden have en digital postkasse (e-boks) og NemID. Læs mere her.

  Ifølge Folkeoplysningsloven skal folkeoplysende foreninger, der modtager kommunale tilskud eller benytter kommunale lokaler, hvert år erklære, at der indhentes børneattester i det omfang, foreningen beskæftiger personer (lønnet eller ulønnet), der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

  For foreninger i Næstved Kommune betyder det praktisk, at de hvert år inden den 15. januar, skal logge på Foreningsportalen og acceptere, at foreningen indhenter børneattester.

  Næstved Kommune skal ikke have selve børneattesterne.

  Kulturministeries hjemmeside kan I læse mere om børneattest.

   

  Beredskab mod overgreb

  Hvis du som træner / frivillig og har mistanke om overgreb, har Næstved Kommune udarbejdet en beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge i Næstved Kommune.

  Læs mere om beredskabsplanen her.

  På dette Action Card får du en hurtigt overblik hvad du kan gøre i tilfælde af mistanke om overgreb mod et barn / ung. 

  Folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge særlige tilskud og benytte kommunens lokaler og faciliteter til en lavere takst.

  Folkeoplysende foreninger skal leve op til visse krav, der er beskrevet i Folkeoplysningsloven. Overordnet drejer det sig om, at foreningen skal udbyde almennyttige aktiviteter for medlemmerne og leve op til et demokratisk regelsæt.

  En folkeoplysende foreninger skal godkendes af den kommune, hvor den er hjemhørende. På Foreningsportalen kan foreninger søge om godkendelse som folkeoplysende forening. 

  Fritidsudvalget

  Fritidsudvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Næstved Kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven, og afsætter hvert år et beløb til brug for folkeoplysningen i Næstved Kommune.

  Læs mere om udvalget her.

   

  At være med I Aktive Feriedage er en god måde at synliggøre foreningen, og lade en masse børn afprøve jeres aktiviteter. 

  Læs mere her, hvad det indebærer for foreningen at være en del af Aktive Feriedage.

  Kultur og Fritid har fået udviklet en app, som samler relevante links og informationer for foreninger. Appen hedder Foreningsværktøjet og giver dig nem adgang til informationer om lokalebooking, tilskudsmuligheder, børneattester og meget andet.

  Du finder appen i Google Play og i App Store.

  Databeskyttelsesloven og EUs Persondataforordning stiller nogle krav til, hvordan foreninger behandler personoplysninger. Læs mere om reglerne her.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver Mitid)

  Relevante artikler