Information til foreninger

Kultur og Fritid vejleder og understøtter foreninger og frivillige ildsjæle, der har aktiviteter i Næstved Kommune.

29. jan 2020
Triatler i vandet ved Karrebæksminde

Indhold

  Kultur og Fritid har fået udviklet en app, som samler relevante links og informationer for foreninger. Appen hedder Foreningsværktøjet og giver dig nem adgang til informationer om lokalebooking, tilskudsmuligheder, børneattester og meget andet.

  Du finder appen i Google Play og i App Store.

  Du kan også læse mere på siderne nedenfor.

  Lån af lokaler og idrætsanlæg

  Foreninger kan søge om at låne kommunale lokaler, faciliteter og anlæg til foreningsaktiviteter. Foreningen opkræves et gebyr for lånet.

  Find lokaler og book på Foreningsportalen.

  Regler for brug af lokaler

  CVR-nr., NemKonto og NemID til foreninger

  For at en forening kan benytte kommunale lokaler, skal foreningen have et CVR-nummer. Det er gratis og bestilles på virk.dk.

  Hvis foreningen skal modtage tilskud fra Næstved Kommune, skal foreningen derudover have en NemKonto knyttet til CVR-nummeret. Det er foreningens bank, der kan tilknytte en Nemkonto. Læs mere om NemKonto til foreninger her.

  Foreninger med CVR-nummer skal desuden have en digital postkasse (e-boks) og NemID. Læs mere her.

  Børneattester

  Ifølge Folkeoplysningsloven skal folkeoplysende foreninger, der modtager kommunale tilskud eller benytter kommunale lokaler, hvert år erklære, at der indhentes børneattester i det omfang, foreningen beskæftiger personer (lønnet eller ulønnet), der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

  For foreninger i Næstved Kommune betyder det praktisk, at de hvert år inden den 15. januar, skal logge på Foreningsportalen og acceptere, at foreningen indhenter børneattester.

  Næstved Kommune skal ikke have selve børneattesterne.

  Godkendelse af foreninger

  Foreninger skal godkendes for at benytte kommunale lokaler.

  Få flere informationer om hvordan du gør, her.

  Datalovgivning

  Databeskyttelsesloven og EUs Persondataforordning stiller nogle krav til, hvordan foreninger behandler personoplysninger. Læs mere om reglerne her.

  Folkeoplysende foreninger

  Folkeoplysende foreninger har mulighed for at søge særlige tilskud og benytte kommunens lokaler og faciliteter til en lavere takst.

  Folkeoplysende foreninger skal leve op til visse krav, der er beskrevet i Folkeoplysningsloven. Overordnet drejer det sig om, at foreningen skal udbyde almennyttige aktiviteter for medlemmerne og leve op til et demokratisk regelsæt.

  En folkeoplysende foreninger skal godkendes af den kommune, hvor den er hjemhørende. På Foreningsportalen kan foreninger søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

  Fritidsudvalget

  Fritidsudvalget fungerer som bindeled mellem alle de foreninger i Næstved Kommune, der er omfattet af Folkeoplysningsloven, og afsætter hvert år et beløb til brug for folkeoplysningen i Næstved Kommune.

  Læs mere om udvalget her.

  Sociale foreninger

  Frivillige, sociale foreninger kan søge tilskud til almennyttigt, frivilligt arbejde og aktiviteter for ældre og udsatte borgere fra Frivillighedspuljen.

  Frivilligrådet

  Næstved Frivilligråd bygger bro mellem de frivillige, sociale foreninger og Næstved Kommune.

  Læs mere om frivilligrådet her.

  Næstved Kommune har desuden et integrationsråd, et ældreråd og et handicapråd, som repræsenterer foreninger og borgere inden for det frivillige, sociale område.

  Frivilligcenter Næstved

  Frivilligcenter Næstved understøtter det frivillige, sociale arbejde i Næstved Kommune med hjælp og vejledning samt fysiske rammer til foreningsmøder med mere. Besøg frivilligcentrets hjemmeside.

  Center for frivilligt socialt arbejde

  Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde. Læs mere om det frivillige sociale arbejde her.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Telefon 5588 3020

  Send digital post (kræver nemid)