Gå til hovedindhold

Når I skal giftes

I skal udfylde en ægteskabserklæring, uanset hvor I skal giftes. I skal begge underskrive med NemID. Ansøgningen kan tidligst behandles fire måneder før datoen for vielse.

Holde i hånd

Indhold

  Borgerlig vielse

  Corona-information vedrørende borgerlige vielser i Næstved Kommune

  I forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstandskrav og afspritning vil det kun være muligt at medbringe max. 22 gæster, så der inkl. brudepar og giftefoged max. deltager 25 personer i alt. Antallet af personer er fastsat ud fra vores lokalers størrelser.

  Byrådssalen, hvor vielserne foretages og diverse venteværelser mv., vil blive afsprittede efter hver enkelt vielse.
  Der vil være håndsprit frit tilgængeligt for alle.

  Forlad venligst rådhuset efter vielsen.

  På trods af dette glæder vi os fortsat til at tage imod jer og jeres gæster på Næstved Rådhus på jeres bryllupsdag, og vi håber, at I får en dejlig og minderig dag.

  Borgerlig Vielse

  Ved borgerlig vielse er der en sagsbehandlingstid på ca. fire uger fra modtagelsen af ægteskabserklæringen.
  En sag om vielser kan dog tidligst behandles fire måneder før ønsket dato for vielse.

  Udfyld og udskriv eller indsend digitalt en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune.

  Udfyld ægteskabserklæring

  Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen, bedes I søge digitalt.

  Søg navneændring på bryllupsdagen

  Hvis tidligere ægtefælle er afgået ved døden, skal der indsendes skifteretsattest fra skifteretten sammen med ansøgningen

  Selve vielsen

  • En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. Man kan frit vælge, hvilken kommune man vil giftes i.
  • Vielsen kan foregå på Næstved Rådhus i Teatergade 8, 4700 Næstved eller udenfor Rådhuset, eksempelvis i sin have. Vielserne foretages alle hverdage og lørdage.
  • Hvis vielsen skal foretages udenfor Næstved Rådhus, skal der indbetales et beløb, som dækker kommunens ekstra udgifter i forbindelse med vielsen.
  • Straks efter vielsen får man udleveret en vielsesattest.
  • En vielse skal altid overværes af mindst to vidner. Hvis ikke man selv ønsker at have vidner med, stiller rådhuset vidner til rådighed (alle hverdage, også lørdage).
  • Hvis den ene part er udlænding, skal pågældende indsende kopi af pas, kopi af dåbsattest, civilstandsattest fra bopælslandet (denne indikerer om pågældende tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer.
  • En vielse på Rådhuset tager ca. 15 minutter.
  • Hvis I har et ønske om at blive gift på en bestemt dag, sted og/eller tidspunkt, er I velkomne til at kontakte Team Byråd og Direktion på tlf. 5588 5017.

  Kirkelig vielse

  Når I vil giftes i folkekirken, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

  Kommunen udsteder en prøvelsesattest, som max må være 4 måneder gammel. Denne sendes til parret i deres digitale postkasse.

  Prøvelsesattesten / ægteskabserklæringen søges her.

  Ansøg om navneændring på bryllupsdagen

  Du kan søge om navneændring på din bryllupsdag med NemID, så det nye navn kommer til at stå på din vielsesattest.

  I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

  Hvis du søger om navneændring på din bryllupsdag, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

  Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor.

  Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn her.

  Husk at vedhæfte dokumentation

  Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

  Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse.

  Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

  Vielse i et andet trossamfund

  Hvis I ønsker at blive viet i et andet trossamfund, skal I kontakte dette.

  Kirkelig vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af parterne hører til trossamfundet.

  Kommunen udsteder en prøvelsesattest, som max må være 4 måneder gammel. Denne sendes til parret i deres digitale postkasse.

  Prøvelsesattesten / ægteskabserklæringen søges her.

  Vielse i udlandet

  Hvis I vil vies i udlandet, kræver nogle lande dokumentation for, at I opfylder betingelserne for ægteskab efter den danske lovgivning. Andre lande kræver kun, at I kan dokumentere jeres civilstand med en civilstandsattest (bopælsattest).

  Søg civilstandsattest/bopælsattest

  Hvis det land, I ønsker at blive viet i, kræver en attest på, at I ville kunne indgå ægteskab efter de danske regler i ægteskabsloven, skal I søge om at få en ægteskabsattest.

  Læs mere om og bestil ægteskabsattest hos Familieretshuset her

  Ægteskab for udenlandske par i Danmark

  Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Familieretshuset.

  Hvor skal I søge?

  I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger,
  • er statsborger i et andet nordisk land,
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark,
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

  Udfyld ægteskabserklæring

  Hvis kriterierne ikke opfyldes, skal I ansøge hos Familieretshuset

  Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger.

  Læs mere og søg hos Familieretshuset her

  Ophævelse af separation

  Er du og din tidligere partner separeret og ønsker I at ophæve separationen, kan I benytte nedenstående selvbetjeningsløsning

  Fælleserklæring om bortfald af separation