Gå til hovedindhold

Når I skal giftes

Uanset om I vil giftes i kirken, på rådhuset el.lign., skal I søge om vielse ved at udfylde en digital ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen skal underskrives med MitID af jer begge. I kan tidligst få ansøgningen behandlet fire måneder før jeres vielse.

Holde i hånd

Indhold

  Borgerlig Vielse

  Ved borgerlig vielse er der en sagsbehandlingstid på ca. fire uger fra modtagelsen af ægteskabserklæringen.
  En sag om vielser kan dog tidligst behandles fire måneder før ønsket dato for vielse.

  Udfyld og udskriv eller indsend digitalt en ægteskabserklæring til jeres bopælskommune. Ægteskabserklæringen finder du i selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen, bedes I søge digitalt. I kan søge via selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Hvis tidligere ægtefælle er afgået ved døden, skal der indsendes skifteretsattest fra skifteretten sammen med ansøgningen

  Selve vielsen

  • En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. Man kan frit vælge, hvilken kommune man vil giftes i.
  • Vielsen kan foregå på Næstved Rådhus i Teatergade 8, 4700 Næstved eller udenfor Rådhuset, eksempelvis i egen have. Vielserne på rådhuset foretages alle hverdage i åbningstiden og på lørdage i perioden kl. 10.00 til 12.00.
  • Hvis vielsen skal foretages udenfor Næstved Rådhus, skal der indbetales et beløb, som dækker kommunens ekstra udgifter i forbindelse med vielsen.
  • Straks efter vielsen får man udleveret en vielsesattest.
  • En vielse skal altid overværes af mindst to vidner. Hvis ikke man selv ønsker at have vidner med, stiller rådhuset vidner til rådighed (alle hverdage, også lørdage).
  • Hvis den ene part er udlænding, skal pågældende indsende kopi af pas, kopi af dåbsattest, civilstandsattest fra bopælslandet (denne indikerer om pågældende tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer.
  • En vielse på Rådhuset tager ca. 15 minutter.
  • Hvis I har et ønske om at blive gift på en bestemt dag, sted og/eller tidspunkt, er I velkomne til at kontakte Team Byråd og Direktion på tlf. 5588 5017.

  Når I vil giftes i folkekirken, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes.

  Kommunen udsteder en prøvelsesattest på baggrund af indsendt ægteskabserklæring. Prøvelsesattesten må max være 4 måneder gammel. Denne sendes til parret i deres digitale postkasse.
  Ægteskabserklæringen finder du i selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Du kan søge om navneændring på din bryllupsdag med MitID, så det nye navn kommer til at stå på din vielsesattest.
  Du finder selvbetjeningsløsning til navneændring på denne side.

  I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

  Hvis du søger om navneændring på din bryllupsdag, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

  Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. 

  Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn her.

  Husk at vedhæfte dokumentation

  Hvis du er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis din fødsel er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest eller en fødsels- og dåbsattest.

  Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse.

  Eventuelt skal du også vedlægge en attest eller tilsvarende, som afspejler dit nuværende navn, hvis det ikke fremgår af fødselsattesten. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

  Hvis I ønsker at blive viet i et andet trossamfund, skal I kontakte dette.

  Kirkelig vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af parterne hører til trossamfundet.

  Kommunen udsteder en prøvelsesattest, som max må være 4 måneder gammel. Denne sendes til parret i deres digitale postkasse.
  Ægteskabserklæringen finder du i selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Hvis I vil vies i udlandet, kræver nogle lande dokumentation for, at I opfylder betingelserne for ægteskab efter den danske lovgivning. Andre lande kræver kun, at I kan dokumentere jeres civilstand med en civilstandsattest (bopælsattest).
  Du kan ansøge om bopælsattest via selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Hvis det land, I ønsker at blive viet i, kræver en attest på, at I ville kunne indgå ægteskab efter de danske regler i ægteskabsloven, skal I søge om at få en ægteskabsattest.

  Læs mere om og bestil ægteskabsattest hos Familieretshuset her

  Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Familieretshuset.

  Hvor skal I søge?

  I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger,
  • er statsborger i et andet nordisk land,
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark,
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

  Ægteskabserklæringen finder du i selvbetjeningsløsningen på denne side.

  Hvis kriterierne ikke opfyldes, skal I ansøge hos Familieretshuset

  Det gælder, hvis enten du eller din partner ikke er dansk statsborger.

  Læs mere og søg hos Familieretshuset her

  Er du og din tidligere partner separeret, og ønsker I at ophæve separationen, kan I benytte selvbetjeningsløsningen på denne side.