Gå til hovedindhold
Borgerservice
Selvbetjening
Familie

Når I skal giftes

I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse. I begge tilfælde skal i udfylde en digital ægteskabserklæring.

Holde i hånd

Indhold

  Hvis I begge

  • er danske eller nordiske statsborgere,
  • eller har permanent opholdstilladelse i Danmark
  • eller har tidsubegrænset opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen

  skal I udfylde ægteskabserklæringen, via linket her på siden.

  Hvis det ikke gælder for jer 

  Så skal I i stedet gå til Familieretshuset og læse mere om, hvordan I ansøger om at blive gift.

  Hvad er en borgerlig Vielse

  En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge hvilken kommune I ønsker at blive viet i. 

  Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

  Når du skal ansøge 

  • Udfyld og indsend digitalt en ægteskabserklæring til din bopælskommune.
  • Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal dette søges digitalt. Se afsnittet omkring "Navneændring"
  • Ved borgerlig vielse er der en sagsbehandlingstid på ca. fire uger fra modtagelsen af ægteskabserklæringen.
  • Attesten er gyldig i 4 måneder, og I skal vise den til den, der skal foretage vielsen.

  Alt det praktiske

  • Vielsen kan foregå på Næstved Rådhus i Teatergade 8, 4700 Næstved eller udenfor Rådhuset, eksempelvis i egen have. Vielserne på rådhuset foretages alle hverdage i åbningstiden og på lørdage i perioden kl. 10.00 til 12.00.
  • Hvis vielsen skal foretages udenfor Næstved Rådhus, skal der indbetales et beløb, som dækker kommunens ekstra udgifter i forbindelse med vielsen. 
  • Straks efter vielsen får man udleveret en vielsesattest.
  • En vielse skal altid overværes af mindst to vidner. Hvis ikke man selv ønsker at have vidner med, stiller rådhuset vidner til rådighed (alle hverdage, også lørdage).
  • Hvis den ene part er udlænding, skal pågældende indsende kopi af pas, kopi af dåbsattest, civilstandsattest fra bopælslandet (denne indikerer om pågældende tidligere har indgået ægteskab) og evt. skilsmissepapirer.
  • En vielse på Rådhuset tager ca. 15 minutter.
  • Hvis I har et ønske om at blive gift på en bestemt dag, sted og/eller tidspunkt, er I velkomne til at kontakte Team Byråd og Direktion på tlf. 5588 5017.

  Betingelser for ægteskab

  Prøvelsesattest fra kommunen

  Kommunen udsteder en prøvelsesattest på baggrund af indsendt ægteskabserklæring. Prøvelsesattesten må max være 4 måneder gammel. Denne sendes til ens digital postkasse.

  Når I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.


  I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

  • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn
  • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der

  I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

  Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

  I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Ansøg om navneændring ved vielse".

  I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn

  Ansøgningen om navneændring ved vielse skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Ansøg om navneændring ved vielse" og udfylde ægteskabserklæringen.

  I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

  Hvis du søger om navneændring på din bryllupsdag, vil du normalt ikke få svar på din ansøgning inden vielsen. Navneændringen vil ske på bryllupsdagen, medmindre du inden vielsen har fået afslag på din ansøgning.

  Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor. 

  Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn her.

  Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

  I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt.

  Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

  I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

  Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

  • ikke er dansk eller nordisk statsborger
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

  Kommunen behandler sagen, når begge parter:

  • er danske eller nordiske statsborgere
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.