Gå til hovedindhold

Enkeltydelse

Hvis du ikke kan eller har haft mulighed for at klare dig selv økonomisk, kan du søge om enkeltydelser til for eksempel lægebehandling, samværsudgifter og boligindskud.

Stykker af blanke papirer

Indhold

  Du kan i særlige tilfælde søge økonomisk hjælp hos kommunen, når alle andre muligheder er afprøvet. Der er en række krav, du skal opfylde for at kunne søge om enkeltydelser.

  Husk den nødvendige dokumentation

  Vi giver afslag til omkring 80 procent af ansøgere, fordi de ikke opfylder kravene. Vi anbefaler derfor, at du nøje læser kravene for tilkendelse af enkeltydelse, inden du søger.

  Det er vigtigt, at du altid sender den nødvendige dokumentation med, når du søger. Uden den kan vi ikke tilkende ydelsen. 

  Du kan ikke modtage enkeltydelser, hvis kommunen vurderer, at du har eller har haft mulighed for at klare dig selv ved at tilrettelægge din økonomi fornuftigt.

  Hvis du har formue, uanset formuens størrelse, vil det indgå i vurderingen af, om du kan få hjælp. Hvis du for eksempel har en gammel bil, der ikke har højere værdi end skrotpræmien, eller hvis du har en pensionsordning, du kan hæve, betragtes det som formue.

  Har du prøvet alle andre muligheder?

  Enkeltydelser er sidste mulighed for at søge hjælp. Hvis du kan få hjælp på anden vis, skal du undersøge den mulighed først.

  Hvis du for eksempel kan få boligstøtte, boligindskudslån, kronikerbevilling, merudgifter til børn eller SU-lån, skal du benytte de muligheder, før du kan komme i betragtning til en enkeltydelse.

   

  Enkeltudgifter som for eksempel depositum, husleje eller flytning

  Det er en betingelse for at få hjælp, at:

  • du har været ude for ændringer i dine forhold, eksempelvis sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.
  • du ikke har formue eller har mulighed for at låne via bank.
  • du ikke kan klare dig selv i fremtiden, hvis du betaler udgiften.
  • det er en uforudset udgift.
  • du ikke kan få hjælp efter en anden lovgivning.
  • udgiften er rimelig og velbegrundet.

  Sygebehandling (§ 82)

  Det er en betingelse for at få hjælp, at:

  • udgiften er lægeligt velbegrundet og nødvendig.
  • du ikke kan få hjælp til udgiften efter en anden lovgivning.
  • du ikke kan betale udgiften ifølge vores rådighedsberegning.

  Tandbehandling (§ 82A)

  Kommunen har pligt til at yde tilskud til tandpleje til borgere, der modtager en ydelse, som svarer til kontanthjælpsniveau. 

  Samvær med barn under 18 år (§ 83)

  For eksempel rejseudgifter, kost og deltagelse i aktiviteter med barnet. Det er en betingelse, at:

  • barnet ikke har folkeregisteradresse hos dig.
  • du ikke selv er i stand til at betale udgifterne indenfor dit rådighedsbeløb.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)