Gå til hovedindhold
Arbejdsmarked
Job
Enkeltydelser

Enkeltydelse

Du har mulighed for at søge økonomisk hjælp til uforudsete, men nødvendige enkeltudgifter som lægebehandling, depositum og energiudgifter. Læs mere om, hvilke krav du skal opfylde for at få hjælp.

Indhold

  (Stemmerne i denne video er generet med brug af AI)

  Du kan i særlige tilfælde søge økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Når vi skal behandle din ansøgning, kigger vi på, om der er sket ændringer i dine forhold, og om udgiften er uforudset. Udgiften kan eksempelvis være lægebehandling, depositum og energiudgifter.

  Der er en række krav, du skal opfylde for at kunne søge økonomisk hjælp til en enkeltydelse. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger den nødvendige dokumentation, når du søger om hjælpen. Det er herefter kommunen der vurderer, om du har eller har haft mulighed for at afholde udgiften selv ved at tilrettelægge din økonomi. 

  Du kan her finde en guide, som trin for trin beskriver, hvad du skal gøre, og hvilken dokumentation du skal sende ind sammen med din ansøgning. Du kan også klikke på videoen længere oppe på denne side. 

  Har du undersøgt dine muligheder? 

  Hvis du har formue - uanset formuens størrelse - vil den indgå i vurderingen af din mulighed for at få hjælp. Formuen kan eksempelvis være værdien af en bil eller værdien af din pensionsordning.

  Før du søger økonomisk hjælp til en enkeltydelse, skal du have undersøgt, om du har mulighed for at afholde udgiften på anden måde. Det indgår i behandlingen af ansøgningen, om du eksempelvis kan få boligstøtte, kronikerbevilling, merudgifter til børn, SU-lån med videre.

  Du skal også være opmærksom på, at udgiften ikke skal være afholdt, før du søger om hjælpen.

   

  Enkeltudgifter som for eksempel depositum, husleje eller flytning

  Det er en betingelse for at få hjælp, at:

  • du har været ude for ændringer i dine forhold, eksempelvis sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.
  • du ikke har formue eller har mulighed for at låne via bank.
  • du ikke kan klare dig selv i fremtiden, hvis du betaler udgiften.
  • det er en uforudset udgift.
  • du ikke kan få hjælp efter en anden lovgivning.
  • udgiften er rimelig og velbegrundet.

  Sygebehandling (§ 82)

  Det er en betingelse for at få hjælp, at:

  • udgiften er lægeligt velbegrundet og nødvendig.
  • du ikke kan få hjælp til udgiften efter en anden lovgivning.
  • du ikke kan betale udgiften ifølge vores rådighedsberegning.

  Tandbehandling (§ 82A)

  Kommunen har pligt til at yde tilskud til tandpleje til borgere, der modtager en ydelse, som svarer til kontanthjælpsniveau. 

  Samvær med barn under 18 år (§ 83)

  For eksempel rejseudgifter, kost og deltagelse i aktiviteter med barnet. Det er en betingelse, at:

  • barnet ikke har folkeregisteradresse hos dig.
  • du ikke selv er i stand til at betale udgifterne indenfor dit rådighedsbeløb.