Aktive Feriedage - information til arrangører

At deltage som arrangør ved Aktive Feriedage kan være en god måde at reklamere for sin forening, institution m.m.

29. jan 2020
Aktive Feriedage, banner

Aktive Feriedage skal medvirke til at sikre et varieret udbud af ferieaktivitetstilbud for børn og unge i 0.–9. klasse. Den enkelte aktivitet skal give deltagerne mulighed for socialt samvær, gode oplevelser og fysisk aktivitet eller kreative udfoldelser samt inspirere børn og unge til fortsat deltagelse i kultur– og fritidslivet.

Næstved Kommune yder rådgivning og økonomisk støtte til de foreninger og institutioner, der arrangerer aktiviteter, der kan indgå i Aktive Feriedage.

Frist for ansøgning om tilskud til at medvirke som arrangør i Aktive Feriedage 2021 er 10. april.

Center for Kultur og Borgerservice udarbejder en oversigt over aktiviteterne, sørger for annoncering og varetager det praktiske omkring tilmelding.

For at ansøge om at deltage som arrangør, skal ansøgningsskema og budgetskema udfyldes og indsendes til Center for Kultur og Borgerservice.

Formål

Aktive Feriedage skal medvirke til at sikre et varieret udbud af ferieaktivitetstilbud for
børn og unge i 0.–9. klasse, der er bosiddende i Næstved Kommune.

Den enkelte aktivitet skal give deltagerne mulighed for socialt samvær, gode oplevelser og fysisk aktivitet eller kreativ udfoldelse samt inspirere børn og unge til fortsat deltagelse og aktivitet i Næstved Kommunes kultur– og fritidsliv.

Aktive Feriedage skal på denne måde medvirke til at understøtte Næstved Kommunes Kultur- og Fritidspolitik.

Aktiviteterne

Hvor: Aktiviteterne kan foregå både i og udenfor Næstved Kommune. Såfremt aktiviteten foregår udenfor Næstved Kommune skal arrangøren dog sørge for transportmulighed for deltagerne.

Hvornår: Aktiviteterne skal foregå i skoleferieugerne 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Hvordan: Arrangøren indsender en ansøgning om medvirken i Aktive Feriedage med
en beskrivelse af aktiviteten samt budget. Ansøgningsskema og budgetskema skal benyttes.

Økonomisk støtte

Næstved Kommune yder rådgivning og økonomisk støtte til de foreninger og institutioner, der arrangerer aktiviteter, der kan indgå i Aktive Feriedage. Der kan fx. søges tilskud til køb af materialer til den enkelte aktivitet, instruktørløn mv.

Information om aktiviteterne

Næstved Kommune sikrer koordinering af aktiviteterne og udarbejder et samlet elektronisk program med beskrivelse af alle aktiviteter.

Endvidere informerer Næstved Kommune om Aktive Feriedage i dagspressen mm.

Arrangørens ansvar

Arrangøren har ansvar for, at de deltagere, der er tilmeldt aktiviteten, beskæftiges i
det angivne tidsrum uanset vejret. Det påhviler endvidere arrangøren, at de gældende
regler vedr. børneattester overholdes.

Arrangøren skal efterfølgende sende regnskab for aktiviteten til Næstved Kommune.

Regnskabsskema skal være indsendt senest 15. september.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: ckb@naestved.dk

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler