Gå til hovedindhold
Trafik
Ældre
Skole

Kollektiv transport

Kommunens kollektive transport omfatter både almindelige rutebusser og kørselsordningerne flextur og plustur.
Trafikselskabet Movia varetager ansvaret for driften af busruterne, flextur og plustur. Næstved Kommune og Movia arbejder tæt sammen om at koordinere tilrettelæggelsen af kørslen.

Gul movia bus og nogle fodgængere

Indhold

  Kollektiv transport

  Du kan finde trafikinformation om de offentlige buslinjer, herunder også deres køreplaner og billetpriser på www.dinoffentligetransport.dk 

  Din Offentlige Transport (DOT) er et samarbejde mellem Movia, DSB og Metro.

  Du kan også finde dine rejsemuligheder ved at benytte www.rejseplanen.dk 

  Trafikinformation om kommunens egne Kommunebusser er ikke at finde på Rejseplanen. Du kan i stedet finde alt relevant information om Kommunebusserne på www.naestved.dk/kommunebusser 

  Næstved Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia, nabokommunerne og Region Sjælland om at give borgerne en så god busdrift som muligt inden for den økonomiske ramme.

  Hvert år i oktober afgiver Næstved Kommune en bestilling til Movia med ønsker til busdriften, som træder i kraft ultimo juni året efter. 

  Det er Byrådet, der endeligt beslutter antallet af busruter, hvor busserne skal køre og godkender hvilke ændringer, der evt. skal indgå i trafikbestillingen. 

  Movia fungerer som rådgiver ved tilrettelæggelse af busdriften og har ansvaret for at planlægge de endelige køreplaner, varetage kundeinformation, løbende trafikovervågning og den daglige drift af busserne.

  Formål

  Følgegruppen har til formål at fungere som talerør for diverse repræsentanter, der interesserer sig for den kollektive trafik, herunder at bidrage med lokal viden om behov og ønsker.

  Trafikgruppen inddrages generelt i emner, der har relevans for den kollektive trafik samt særligt i arbejdet med kommunens årlige trafikbestilling hos Trafikselskabet Movia.

  Følgegruppens medlemmer

  Medlemmerne af følgegruppen fungere som talerør for samtlige lokalområder og bidrager med viden om behov og ønsker i forhold til den kollektive trafik i såvel by som i landområderne. På tilsvarende vis er repræsentanterne ansvarlige for at orientere alle lokalområder i forbindelse med præsenterede og drøftende oplæg.

  Medlemmer:
  Marianne Olsen (A) - politisk repræsentant fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
  Kristian Skov-Andersen (V) - suppleant for Marianne Olsen
  Dorte Rugbjerg, Vestlandet 4700 (Hyllinge og omegn)
  Elisabeth Bastholm, Glumsø og Omegns Lokalråd
  Else Jensen, Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
  Peter Jensen, Ældrerådet
  Poul-Erik Pedersen, Næstved Vestegn Lokalråd
  Tonny Ploug, Handicaprådet
  Søren Knudsen, Karrebæksminde Lokalråd

  Michael Stonor Nielsen, sekretær for følgegruppen, mivni@naestved.dk, tlf. 5588 6224
  Movia og Center for Dagtilbud og Skole deltager i følgegruppens møder efter behov.

  Præsentationer fra følgegruppens møder

  Den 12. september 2023

  Den 11. maj 2023

  Den 23. februar 2023

  Den 15. september 2022

  Den 12. maj 2022

  Den 24. februar 2022

   

  Forslag til ændringer af busdriften eller oprettelse af nye stoppesteder kan sendes til Center for Teknik og Miljø via digital post nederst på siden. 

  Movia hjælper pendlere med at blive klogere på, hvad deres rejse koster i tid, penge, miljøpåvirkning og sundhed. Pendlertjekket er udviklet som led i Movias rådgivning om mobilitet. Pendlertjekket er en digital løsning, som fortæller pendleren, hvilken transportform, der er den hurtigste, billigste, mest miljøvenlige og hvor meget de forskellige transportformer koster. Dermed bliver det lettere at vælge den transport, som passer bedst til den aktuelle situation eller rejse, enten er man cyklist, buspassager eller bilist. På hjemmesiden Pendlertjek.dk kan alle interesserede indtaste deres rejse og få hjælp til, hvilken transportform det vil være bedst at vælge, afhængigt af om man vægter sundhed, miljø, rejsetid eller pris. Link til Pendlertjek

  Din Offentlige Transport - DOT
  Ris eller ros til bus, tog eller Metro, link til kontaktformular via dette link: kontakt til DOT

  Næstved Kommune
  Anmeldelser af ødelagt udstyr på stoppesteder (læskærme m.v.) og manglende rengøring eller andet kan sendes til kommunen via Giv os et praj

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler