Gå til hovedindhold

Kollektiv transport

Kommunens kollektive transport omfatter både almindelige rutebusser og kørselsordningerne flextur og plustur. Trafikselskabet Movia varetager ansvaret for driften af busruterne, flextur og plustur. Næstved Kommune og Movia arbejder tæt sammen om at koordinere tilrettelæggelsen af kørslen.

Gul movia bus og nogle fodgængere

Indhold

  Kollektiv transport

  Movia, DSB og Metro’s trafikinformation varetages under navnet DOT (Din Offentlige Transport).
  Information om buslinjer, køreplaner, ændringer og billetter kan findes på DOT’s hjemmeside
  www.dinoffentligetransport.dk

  I det daglige samarbejder Næstved Kommune med Trafikselskabet Movia, nabokommunerne og Region Sjælland om at give borgerne en så god busdrift som muligt inden for den økonomiske ramme.

  Næstved Kommune har dog kun ansvar for de kommunale bussers linjeføring, serviceniveau og økonomi.

  Næstved Kommune afgiver, på lige fod med Region Sjælland og øvrige kommuner, hvert år inden 30. oktober en trafikbestilling til Movia med ændringer til busdriften. Det er Byrådet, der endeligt beslutter og godkender hvilke ændringer, der skal indgå i trafikbestillingen. Det er herefter Movias ansvar at idriftsætte den besluttede bestilling.

  Ændringerne idriftsættes året efter ultimo juni. Desuden tilpasses flere buslinjer til DSB´s togkøreplaner ved køreplanskiftet 2. søndag i december. Afhængig af omfanget af ændringer kan der være op til 2 års planlægningshorisont.

  Movia fungerer endvidere som rådgiver for kommunerne ved tilrettelæggelse af busdriften.

  Movia udarbejder de egentlige køreplaner, står for kundeinformation, udfører trafikovervågning og har ansvaret for den daglige drift af busserne. Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig licitation og indgår kontrakter med private busselskaber, som herefter udfører kørslen.

  • 102A - Præstø/Herfølge - Køge St.
  • 480R - Slagelse St. - Næstved St.
  • 570 - Gørlev - Næstved St.
  • 620R - Næstved St. - Mogenstrup - Bårse - Præstø
  • 630R - Næstved St. - Faxe Ladeplads
  • 670 - Skælskør Busterminal - Næstved St.
  • 680 - Næstved St. - Glumsø St. - Ringsted St.

  Buslinjerne planlægges og drives af Region Sjælland.

  7 stk. bybusser:
  • 601 - Kuhlausvej - Næstved St.- Dyssegårdsvej
  • 602 - Nygårdsvej - Næstved St. - Glasværksvej
  • 603 - Kasernen - Næstved St. - Karrebæksminde - Enøby
  • 604 - Gavnøvej - Næstved St. - Kalbyrisvej
  • 605 - Næstved St.- Sct. Jørgens Park - Næstved St.
  • 607 - Næstved St. - Herlufsholm
  • 608 – Næstved St. – Industrivangen – Næstved St.

  1 stk. lokalbus:
  • 611 - Næstved St. - Bøgesø - Tappernøje - Everdrup

  2 stk. fælleskommunale busser - drevet og betalt i samarbejde mellem flere kommuner:
  • 615 - Sorø Byterminal - Fuglebjerg - Bisserup Strand
  • 640 - Næstved St. - Køng - Vordingborg St.

  3 stk. Skolebusser:
  • 691 - Fuglebjerg - Lynge Eskilstrup - Fuglebjerg
  • 692 - Fuglebjerg - Sandved - Ting Jellinge - Fuglebjerg
  • 693 - Fuglebjerg - Sandved - Hyllinge - Fuglebjerg

  11 stk. Kommunebusser:
  • 881 - Næstved St. - Rislev - Næstved St.
  • 882 - Digtervej - Saltø - Karrebæk - Digtervej
  • 883 - Rønnebæk skole - Manøvej - Vejlø - Rettestrupvej
  • 884 - Næstved St. - Hyllinge - Marvede - Næstved St.
  • 885 - Glumsø - Tybjerg - Herlufmagle - Glumsø
  • 887 - Glumsø - Vrangstrup - Tybjerg - Glumsø
  • 888 - Glumsø - Skelby - Herlufmagle - Glumsø
  • 889 - Fensmark - Holme Olstrup - Toksværd
  • 896 - Mogenstrup - Hammer - Vester Egesborg - Mogenstrup
  • 897 - Mogenstrup - Bøgesø - Korskilde – Mogenstrup
  • 899 - Fensmark - Holme Olstrup – Toksværd

  Se mere information om kommunebusser her

  Vidste du, at du kan medtage din cykel i bussen? Du skal købe billet, og der skal være plads i bussen.
  Regler for cykelmedtagning.

  Når du står ved et stoppested, kan du let få at vide, hvornår næste bus kører.
  Send en SMS (alm. sms takst) til 1250 med teksten: S efterfulgt af stoppestedsnavnet (f.eks. Bispehøjen) og få besked om hvornår bussen kører. Stoppestedsnavnet står på topskiltet ved stoppestedet.  

  I alle busser og tog er der en GPS, der gør, at du kan se hvor bus og tog kører lige nu.
  Livekort med bus, tog og metro

  Movia hjælper pendlere med at blive klogere på, hvad deres rejse koster i tid, penge, miljøpåvirkning og sundhed. Pendlertjekket er udviklet som led i Movias rådgivning om mobilitet. Pendlertjekket er en digital løsning, som fortæller pendleren, hvilken transportform, der er den hurtigste, billigste, mest miljøvenlige og hvor meget de forskellige transportformer koster. Dermed bliver det lettere at vælge den transport, som passer bedst til den aktuelle situation eller rejse, enten er man cyklist, buspassager eller bilist. På hjemmesiden Pendlertjek.dk kan alle interesserede indtaste deres rejse og få hjælp til, hvilken transportform det vil være bedst at vælge, afhængigt af om man vægter sundhed, miljø, rejsetid eller pris. Link til Pendlertjek

  Formål

  Følgegruppen har til formål at fungere som talerør for diverse repræsentanter, der interesserer sig for den kollektive trafik, herunder at bidrage med lokal viden om behov og ønsker.

  Trafikgruppen inddrages generelt i emner, der har relevans for den kollektive trafik samt særligt i arbejdet med kommunens årlige trafikbestilling hos Trafikselskabet Movia.

  Følgegruppens medlemmer

  Medlemmerne af følgegruppen fungere som talerør for samtlige lokalområder og bidrager med viden om behov og ønsker i forhold til den kollektive trafik i såvel by som i landområderne. På tilsvarende vis er repræsentanterne ansvarlige for at orientere alle lokalområder i forbindelse med præsenterede og drøftende oplæg.

  Medlemmer:
  Marianne Olsen (A) - politisk repræsentant fra Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget
  Kenneth Sørensen (V) - suppleant for Marianne Olsen
  Dorte Rugbjerg, Vestlandet 4700 (Hyllinge og omegn)
  Elisabeth Bastholm, Glumsø og Omegns Lokalråd
  Else Jensen, Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
  Peter Jensen, Ældrerådet
  Poul-Erik Pedersen, Næstved Vestegn Lokalråd
  Tonny Ploug, Handicaprådet
  Søren Knudsen, Karrebæksminde Lokalråd

  Michael Stonor Nielsen, sekretær for følgegruppen, mivni@naestved.dk, tlf. 5588 6224
  Movia og Center for Dagtilbud og Skole deltager i følgegruppens møder efter behov.

  Præsentationer fra følgegruppens møder

  Den 12. september 2023

  Den 11. maj 2023

  Den 23. februar 2023

  Den 15. september 2022

  Den 12. maj 2022

  Den 24. februar 2022

   

  Din Offentlige Transport - DOT
  Ris eller ros til bus, tog eller Metro, link til kontaktformular via dette link: kontakt til DOT

  Næstved Kommune
  Forslag til ændringer af busdriften i Næstved Kommune kan sendes til Center for Teknik og Miljø via digital post nederst på siden.

  Anmeldelser af ødelagt udstyr på stoppesteder (læskærme m.v.) og manglende rengøring eller andet kan sendes til kommunen via Giv os et praj

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler