Gå til hovedindhold
Job
Fleksjob

Fleksjob

Fleksjob er en type ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af eksempelvis sygdom. Her kan du læse, hvilke betingelser du skal opfylde for, at kommunen kan bevilge dig et fleksjob.

Person der skriver på en bærbar computer

Indhold

  Fleksjob er et tilbud til personer, der på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

  I fleksjobbet tages der hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

  Disse betingelser skal være opfyldt

  Du skal opfylde en række betingelser for, at kommunen kan bevilge dig et fleksjob. Det er jobcentret, der træffer afgørelse om din ret til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. Betingelserne er: 

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, eksempelvis gennem omplacering, skal være undersøgt

  Læs mere og beregn din månedsindtægt i fleksjob

  Du kan beregne din månedsindtægt i fleksjob og læse mere om, hvem der kan få fleksjob på borger.dk.

  Her kan du også læse mere om ledighedsydelse og jobsøgning, revalidering, arbejdsforhold, løn og ferie, hvis du er godkendt til fleksjob, gældende regler på området og dine muligheder for at klage.

  Relevante artikler