Gå til hovedindhold
Klima
Miljø

Klima

Næstved Byråd godkendte i juni 2023 en ny Klimaplan for perioden 2023 til 2030. Planen er handlingsorienteret og viser vejen til, hvordan Næstved Kommune bliver CO2-neutral og robust overfor klimaforandringer i 2050

Indhold

  »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune« har tre indsatsområder:

  • Kommunen som geografi

  • Kommunen som virksomhed og

  • Kommunen som klimatilpasser

  Indsatsområdet "Kommunen som geografi" 

  sætter fokus på reduktion af CO2-udledningen i kommunens geografi. »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune« har Klimaplan 2020-2030 som fundament og fastholder målet om en 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030 sammenlignet med 1990 og supplerer med et mål om CO2-neutralitet i 2050. Klimaplanen er en handlingsorienteret plan, hvori der er opstillet handlinger for, hvordan målet kan nås, og hvad kommunen kan gøre i samarbejde med eksterne nøgleaktører.  

  Se handlingerne for Kommunen som geografi

  Indsatsområdet "Kommunen som virksomhed" 

  sætter fokus på, hvordan kommunen kan gå foran som virksomhed. CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed udgør kun 2,5 % af den samlede udledning fra kommunen som geografi. Alligevel kan kommunen som virksomhed gå foran og vise, hvordan der kan bidrages i de forskellige dele af virksomheden.

  Se handlingerne for Kommunen som virksomhed

  Indsatsområdet "Kommunen som klimatilpasser" 

  er der taget udgangspunkt i kommunens arbejde med klimatilpasning gennem godt 10 år. I 2012 blev Næstved Kommunes klimatilpasningsplan vedtaget af Byrådet og fulgt op af ”Værdi- og risikokortlægning” i 2017. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune« er den 10 år gamle klimatilpasningsplan med havstignings- og stormflodsprognoser blevet opdateret.

  Læs mere om Kommunen som klimatilpasser og 

  Se den reviderede klimatilpasningsplan her

   

  Klimaplanen er blevet til som en del af det landsdækkende klimasamarbejde ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. Læs mere om DK2020 ved at klikke her.

  Som led i arbejdet med DK2020 i Næstved Kommune, har Rambøll udarbejdet CO2-kortlægning (link til CO2-kortlægningen) for Næstved Kommune som geografi for 2019.

  Kortlægningen er foretaget på baggrund af data fra Energi- og CO2 beregneren på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk. Data i Energi- og CO2 beregneren opdateres jævnligt.

  Kortlægningen viser, at der i 1990 blev udledt 866.000 ton CO2 i Næstved Kommunes geografi. I 2019 var det faldet til knap 530.000 ton, hvilket svarer til et fald på 39%. Sammenlignet med 2019, mangler Næstved Kommune som geografi at mindske CO2-udledningen med knap 270.000 ton for at nå 70% målet i 2030

  CO2-udledningen fra borgerne i Næstved Kommunes rejser med fly bliver ikke konteret i Næstved Kommunes CO2-kortlægning. Forbrug af varer, indkøb af tøj, møbler, elektronik osv. bliver desuden ikke medregnet i CO2-kortlægningen, men ud fra det sted produktion foregår. Det vil sige, at CO2- kortlægningen udelukkende tager udgangspunkt i CO2-udledningen indenfor Næstved Kommunes geografiske grænser.

  CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed udgør kun 2,5 % af den samlede udledning fra kommunen som geografi. Alligevel kan kommunen som virksomhed gå foran og vise, hvordan der kan bidrages i de forskellige dele af virksomheden.

  For at følge udviklingen udarbejder kommunen et årligt Grønt Regnskab, der følger udviklingen for el- og varmeforbruget i de kommunale bygninger, samt brændstofforbruget fra kommunale og kommunalt ansattes køretøjer.

  Link til Grønt regnskab for 2019 kan ses her

  Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbøren steget med 15 %, og vindforhold og vandstande har også ændret sig.

  De senere års skybrud og tørke er en forsmag på en type af vejr, som vi får mere af fremover. Mange boligejere har ikke investeret i tiltag for at sikre deres hus mod ekstremt vejr, og mange er ikke klar over, at de også selv har et ansvar for at sikre deres hjem mod oversvømmelse.

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række ministerier, styrelser og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udarbejdet en portal, hvor du kan få en masse viden om klimatilpasning.

  Klik her for at læse mere om klimatilpasning

  Derudover har Miljøstyrelsen indgået en aftale med fagfolk over hele landet om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge.

  Klik her og find information om et gratis klimatilpasningstjek