Gå til hovedindhold

Klima

Klimaændringerne har en betydning for hele verden. Det gælder også for borgerne i Næstved Kommune, og vi har derfor haft særligt fokus på at mindske CO2-aftrykket de sidste 10 år.

Elbil parkeret på plads ved Næstved Sygehus

Indhold

  Her på siden kan du finde Næstved Kommunes Klimaplan samt de seneste CO2-kortlægninger for kommunens geografiske område og kommunens grønne regnskab.

  I 2007 underskrev Næstved Kommune en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen fra Næstved Kommune som virksomhed med 2 % årligt frem til 2025.

  I 2012 blev Næstved Kommunes klimatilpasningsplan politisk godkendt.

  Næstved Byråd godkendte I juni 2020 en ny Klimaplan for perioden 2020 til 2030. Med Klimaplan 2020-2030 fortsætter Næstved Kommune sit arbejde med at reducere CO2-udledningen. Klimaplanen indeholder eksempelvis nye målsætninger for CO2-reduktion og mere vedvarende energiproduktion i el- og varmesektoren.

  Der er således lavet en række tiltag, som samlet set skal bidrage til, at Næstved Kommune bliver fortsat mere bæredygtig og klimavenlig - og med denne klimahandlingsplan vil vi begrænse skader og tab som følge af klimaforandringer.

  Med Klimaplanen har Næstved Kommune sat et mål om at reducere CO2-udledningen med 30 % inden 2020, og 50 % inden 2030 set i forhold til CO2-udledningen i 2007. Målsætningen er gældende for kommunen som geografisk område.

  Indsatsområderne er energiforsyning, energibesparelser, transport og landbrug.

  Der arbejdes med både kortsigtede- og langsigtede projekter, heriblandt intern energiledelse, udbygning af vindmøllekapaciteten, øget tilslutning til fjernvarmenettet, energirenovering blandt boligejere, bæredygtigt byggeri, energibesparelser i private virksomheder, kørselsoptimering m.v.

  Fundamentet for Klimaplanen er en kortlægning af CO2-udledningen inden for Næstved Kommunes geografiske område. Kortlægningen angiver, hvor CO2-udledningen kommer fra, og hvilke aktiviteter, der ligger til grund for den. Kortlægningen omfatter elproduktion, fjernvarme- og kraftvarmeværker, individuel varmeforsyning, transport, landbrug, arealanvendelse, affald og spildevand.

  Den samlede CO2-udledning for Næstved Kommune er for 2015 opgjort til 438.718 tons CO2/år, hvilket er 33 % mindre end i 2007 og 22 % mindre end i 2011.

  Andelen af vedvarende energi til el udgjorde i 2015 49 % af det samlede elforbrug. Den andel er øget betydeligt fra 2007 til 2011, hvor andelene var henholdsvis 15 % og 22 %. Andelen af vedvarende energi til varme udgjorde i 2015 23 % af det samlede varmeforbrug. Den samlede andel af vedvarende energi til el og varme udgjorde 30 % af det samlede forbrug.

   

  Næstved Kommune har i 2008 indgået en "Klimakommuneaftale" med Danmarks Naturfredningsforening. Det indebærer, at kommunen skal nedsætte CO2-udledningen fra Næstved Kommune som virksomhed med 2 % årligt frem til 2025.

  For at følge udviklingen udarbejder kommunen et årligt Grønt Regnskab, der følger udviklingen for el- og varmeforbruget i de kommunale bygninger, samt brændstofforbruget fra kommunale og kommunalt ansattes køretøjer.

  Næstved Kommunes samlede CO2-udledning faldt fra 2017 til 2018 med 4 % beregnet med en variabel emissionsfaktor og 3,2 % beregnet med en fast emissionsfaktor.

  Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbøren steget med 15 %, og vindforhold og vandstande har også ændret sig.

  De senere års skybrud er en forsmag på en type af vejr, som vi får mere af fremover. Mange boligejere har ikke investeret i tiltag for at sikre deres hus mod ekstremt vejr, og mange er ikke klar over, at de også selv har et ansvar for at sikre deres hjem mod oversvømmelse.

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række ministerier, styrelser og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udarbejdet en portal, hvor du kan få en masse viden om klimatilpasning.

  Klik her for at læse mere om klimatilpasning

  Derudover har Miljøstyrelsen indgået en aftale med fagfolk over hele landet om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge.

  Klik her og find information om et gratis klimatilpasningstjek