Gå til hovedindhold

Klima

Klimaændringerne har en betydning for hele verden. Det gælder også for borgerne i Næstved Kommune, og vi har derfor fokus på at mindske CO2-aftrykket i hele kommunens geografi.

Indhold

  Her på siden kan du finde Næstved Kommunes Klimaplan samt de seneste CO2-kortlægninger for kommunens geografiske område og kommunens grønne regnskab.

  I 2012 blev Næstved Kommunes klimatilpasningsplan politisk godkendt.

  Næstved Byråd godkendte i juni 2020 en ny Klimaplan for perioden 2020 til 2030. Med Klimaplan 2020-2030 fortsætter Næstved Kommune sit arbejde med at reducere CO2-udledningen. Klimaplanen indeholder eksempelvis nye målsætninger for CO2-reduktion og mere vedvarende energiproduktion i el- og varmesektoren.

  Der er således lavet en række tiltag, som samlet set skal bidrage til, at Næstved Kommune bliver fortsat mere bæredygtig og klimavenlig - og med denne klimahandlingsplan vil vi begrænse skader og tab som følge af klimaforandringer.

   

  DK2020

  Alle kommuner i Danmark arbejder for at nedsætte CO2-udslippet. Kommunerne samarbejder, erfaringsudveksler og får hjælp til arbejdet gennem det landsdækkende klimasamarbejde ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. Byrådet besluttede i efteråret 2021 at indgå i dette samarbejde.

  Som DK2020 kommune skal Næstved Kommune udarbejde en handlingsorienteret klimaplan og beskrive vejen med CO2-neutralitet i 2050 for kommunen som geografi. Læs mere om DK2020 ved at klikke her.

  Planlægningsarbejdet er begyndt og står færdigt i sommeren 2023. Handlingerne, der til sammen beskriver vejen mod CO2-neutralitet, sættes i gang løbende og skydes for alvor i gang i efteråret 2023.

  Næstved Kommune vedtog i 2020 en klimaplan (link til klimaplanen), hvor målet er et fald på 70% i 2030 sammenlignet med 1990. I alle DK2020 kommuner er målet at være CO2 neutrale senest i 2050. Som led i arbejdet med DK2020 i Næstved Kommune, har Rambøll udarbejdet CO2-kortlægning (link til CO2-kortlægningen) for Næstved Kommune som geografi for 2019.

  Kortlægningen er foretaget på baggrund af data fra Energi- og CO2 beregneren på Energistyrelsens hjemmeside SparEnergi.dk. Data i Energi- og CO2 beregneren opdateres jævnligt.

  Kortlægningen viser, at der i 1990 blev udledt 866.000 ton CO2 i Næstved Kommunes geografi. I 2019 var det faldet til knap 530.000 ton, hvilket svarer til et fald på 39%. Sammenlignet med 2019, mangler Næstved Kommune som geografi at mindske CO2-udledningen med knap 270.000 ton for at nå 70% målet i 2030

  CO2-udledningen fra borgerne i Næstved Kommunes rejser med fly bliver ikke konteret i Næstved Kommunes CO2-kortlægning. Forbrug af varer, indkøb af tøj, møbler, elektronik osv. bliver desuden ikke medregnet i CO2-kortlægningen, men ud fra det sted produktion foregår. Det vil sige, at CO2- kortlægningen udelukkende tager udgangspunkt i CO2-udledningen indenfor Næstved Kommunes geografiske grænser.

  Næstved Kommune har i 2008 indgået en "Klimakommuneaftale" med Danmarks Naturfredningsforening. Det indebærer, at kommunen skal nedsætte CO2-udledningen fra Næstved Kommune som virksomhed med 2 % årligt frem til 2025.

  For at følge udviklingen udarbejder kommunen et årligt Grønt Regnskab, der følger udviklingen for el- og varmeforbruget i de kommunale bygninger, samt brændstofforbruget fra kommunale og kommunalt ansattes køretøjer.

  Næstved Kommunes samlede CO2-udledning faldt fra 2017 til 2018 med 4 % beregnet med en variabel emissionsfaktor og 3,2 % beregnet med en fast emissionsfaktor.

  Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbøren steget med 15 %, og vindforhold og vandstande har også ændret sig.

  De senere års skybrud er en forsmag på en type af vejr, som vi får mere af fremover. Mange boligejere har ikke investeret i tiltag for at sikre deres hus mod ekstremt vejr, og mange er ikke klar over, at de også selv har et ansvar for at sikre deres hjem mod oversvømmelse.

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med en række ministerier, styrelser og interessenter, herunder Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udarbejdet en portal, hvor du kan få en masse viden om klimatilpasning.

  Klik her for at læse mere om klimatilpasning

  Derudover har Miljøstyrelsen indgået en aftale med fagfolk over hele landet om gratis klimatilpasningstjek, der kan spare boligejere både bekymringer og penge.

  Klik her og find information om et gratis klimatilpasningstjek