Gå til hovedindhold
Fritid
Sport

Strande

Næstved Kommune har masser af skønne kyster og gode badestrande. Besøg kommunens seks badestrande og læs om deres faciliteter.

Kort over Badestrande Næstved

Indhold

  Du kan klikke på en af standene herunder og læse nærmere om dem. Du kan også læse badevandsprofiler for de fem strande og den ene sø, som i sommerhalvåret bliver analyseret for badevandskvalitet.

  Badevandsprofilerne findes øverst til højre.

  Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at du vasker dig efter direkte kontakt med havskum.

   

  havskum

  Efter fund af PFAS i havvand og -skum i Lemvig Kommune undersøger Miljøstyrelsen og kommunerne rundt om i landet niveauerne af PFAS i havvandet i sommeren 2022.


  Du kan sagtens fortsætte med at bade

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på de foreliggende oplysninger, at badning i selve havvandet ikke udgør en sundhedsrisiko.

  Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer også, at en kortvarig og forbigående kontakt med havskum ikke medfører en akut sundhedsrisiko.

  Du bør vaske dig, hvis du har rørt ved havskummet, der ligger på stranden

  Af et forsigtighedshensyn fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed dog indtil videre direkte kontakt med det havskum, der ligger på stranden og i strandkanten fx efter en storm. Ved kontakt med denne slags havskum anbefaler Styrelsen, at du vasker dig bagefter.

  Du bør også vaske din hund, hvis den har leget i havskummet, der ligger på stranden.

  Næstved Kommune har fået taget prøver ved alle vores syv badestrande, og heldigvis ligger vores prøveresultater langt under de gældende grænseværdier. Så du kan trygt gå i vandet. Analyseresultaterne ligger her på siden under Badevandsanalyser.

  Har du spørgsmål vedrørende Miljøstyrelsens prøvetagning, kan du kontakte:
  Miljøstyrelsen
  Tlf. 72 54 40 00
  mst@mst.dk

  Har du spørgsmål til din sundhed ved kontakt med havskum, kan du kontakte:
  Styrelsen for Patientsikkerhed
  Tlf. 72 28 66 00
  stps@stps.dk

  Analyserne bliver foretaget af et autoriseret firma, som sender resultaterne til kommunen, som vurderer, om der er behov for at fraråde badning. 

  Klik her for at finde de seneste analyseresultater

  I juli og august måned kan der visse år opstå mange blågrønalger og havbakterier i havet omkring os. Varmt og behageligt badevand giver gode betingelser for at disse alger og bakterier hurtigt kan formere sig.

  Vandet bliver analyseret for bakterierne E.Coli og Enterokokker. I den forbindelse bliver der taget højde for:

  • Strømretning og klarhed (sigtdybde)
  • Vindretning, vindstyrke og skydække
  • Nedbør
  • Synlige forureninger i vandet og på stranden

  Vandets temperatur og pH bliver også målt.

  Enø Strand er en Blå Flag strand. Enø Strand ligger på højre hånd lige efter at du kommer gennem Karrebæksminde og over broen "Græshoppen". Lidt længere henne ad vejen er der indkørsel til en stor parkeringsplads. Nær ved stranden findes ishus, grillbar, toiletter med mere.

  Du kan komme til Enø Strand på cykle, bussen, sejle med Friheden eller tage bilen. Til gangbesværede er der en rampe på stranden, der går helt ned til vandkanten.

  I nærheden af stranden ligger der et gammelt fiskerleje med restauranter, bageri, butikker, grill, isboder og minigolf. Du kan blive her hele sommeren i et af de mange sommerhuse eller på campingpladsen.

  Dragsbjerg strand ligger på Enø ved parkeringspladsen før Enø Overdrev.

  Vesterhave Strand ligger vest for Karrebæksminde og Enø Strand. Man kan parkere ved molen, stejlepladsen eller ved Enø Strand. Der er også mulighed for at tage bussen til Karrebæksminde, hvor Vesterhave Strand ligger tæt ved.

  En primitiv, naturskøn strand, hvor der hverken er toilet, broer eller flisebelagte arealer. Stranden er meget stenet og er en del af Lagunestien, som er en del af Sjællandsleden.

  Hvis du skulle få lyst til at besøge stranden, så skal du efter Menstrup, dreje stik syd mod Klinteby, derefter til venstre ad Strandbakken og endelig til højre af vejen Ved Strandskoven. Der er en lille parkeringsplads for enden af vejen.

  Bjørnebæk Strand er omkring 1,5 km lang og ligger i forbindelse med skoven ved Bisserup, Kristianholms Plantage. Der er en naturlegeplads og to sheltere. Det ene shelter står Næstved Kommune for og skal reserveres. Den anden shelter er Naturstyrelsens. Der er også borde, bænke og toiletter ved naturbasen.

  Book shelteren ved at registere dig som bruger. Dernæst skal du søge efter Skovly i Kristianholms plantage på nedenstående link:

  Foreningsportalen i Næstved Kommune

  Man kan komme dertil ved at følge Strandbakken og fortsætte ad grusvejen for enden til højre. Der er parkering lige inden skoven.

  I forbindelse med Glumsø ligger Glumsø Sø, hvor vi har valgt at foretage analyser for badebandskvaliteten, som det eneste sted med ferskvand i Næstved Kommune. Der er også blevet udarbejdet en badevandsprofil.

  Præstø Fjord Strand ligger i meget smukke omgivelser med store fredede naturarealer langs med Strandvejen lige overfor Marjatta. Der er flere parkeringsmuligheder. Du kommer ned til stranden af en lille græssti.
  Stranden er omkring 25 meter lang, og det lavvandede område er meget attraktivt for børnefamilier.

  På strandengen ligger en lille shelterplads med en bådshelter.
  Ca. 200 bag Bredeshave ligger en større shelterplads med to shelters, bålhus, drikkevand og muldtoilet.

  Vandrestien ”Sjællandsleden” fører lige forbi stranden, ligesom cykelruten ”København-Berlin” passerer tæt forbi. Herfra kan man nyde den flotte udsigt over strandengens overdrev og det mangfoldige dyreliv.

  En Blå Flag strand skal overholde nogle skærpede krav - både til vandkvalitet og analyser, samt livreddere og færdsel på stranden. Derudover skal der afholdes en række natur-arrangementer på og ved stranden i løbet af sæsonen. Næstved Kommune samarbejder med Friluftsvejleder Niels Petersen og Naturvejleder Pia I.T. Jacobsen, som planlægger og gennemfører arrangementerne. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.

  Se program øverst til højre på siden under Blå Flag arrangementer 2024 og følg nyheder og opdateringer på Facebooksiden.

  Regler for færdsel på stranden

  • Det er ikke tilladt at campere på stranden
  • Færdsel med motorkøretøjer på stranden er forbudt
  • Ridning på stranden er forbudt i badesæsonen (1. juni til 1. september)
  • Hunde må føres i snor på den bagerste del af stranden. Du må dog hverken bade eller opholde dig med din hund på Blå Strand i perioden 1. maj til 15. september.
  • Henkastning af affald er forbudt
  • De opstillede affaldsstativer/sække skal benyttes

  Enø Vinterbadepunkt ligger ved Enø By mod syd ud til Karrebæksminde bugt ved Græshoppen og havnen. Du kører til stranden via Enø Kystvej, hvor der er parkeringsmuligheder overfor Vinterbadepunktet. Enø Vinterbadepunkt er centralt placeret i dejlige omgivelser med store naturarealer langs med stranden.

  I løbet af vinterbadesæsonen udtager Næstved Kommune kontrolprøver af badevandet, der bl.a. analyseres for E.coli og Enterokokker. Analyseresultaterne ligger på vores hjemmeside og bliver hængt op ved Vinterbadepunktet.

  Vinterbadepunktet har en trappe i havnebassinet mod nord og en bro ud mod Enø Strand mod syd. Havbunden består af fint sand med små og mellemstore sten spredt jævnt over bunden.

  Der er redningskranse, hjertestarter, skraldespande og bord/bænke-sæt. Indenfor ca. 100-250 meter fra Vinterbadepunktet er der flere muligheder for indkøb.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)