Gå til hovedindhold
Bolig
Miljø
Byggeri

Flytning af jord

Hvis du skal flytte mere end 1 kubikmeter jord fra din ejendom - og ejendommen ligger inden for et områdeklassificeret areal - skal du anmelde det til kommunen.

jordbunke

Indhold

  Mange ældre byområder er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet jord. Når en stor del af jord inden for byområder i hele Danmark nu er klassificeret som lettere forurenet jord, kan det umiddelbart virke afskrækkende. Men da jorden i dag stadig er den samme som i går, får den nye klassifikation stort set kun betydning for dig, hvis du skal flytte jord fra din grund. Hvis du desuden følger de råd, du kan hente her på hjemmesiden, behøver du ikke at være betænkelig over at leve og bo på en lettere forurenet grund.

  Hvis du vil se, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen, så gå ind på nedenstående kort og skriv din adresse. Områdeklassificeringen er markeret som et rødt område.

  Lettere forurenet jord skal ikke, som forurenet jord, kortlægges. Men bor du på en grund, som er områdeklassificeret, har du nu pligt til at anmelde flytning af jord til din kommune. Anmeldepligten sikrer, at lettere forurenet jord ikke spredes på uforurenet jord. Svarer den mængde jord, du ønsker at flytte til højst 1 m3, kan du – uden at anmelde det til din kommune, køre det direkte til genbrugspladsen. Her skal du blot oplyse navn, og hvor jorden kommer fra.

  Du skal være opmærksom på, at du skal lave din anmeldelse fire uger inden, jorden ønskes flyttet, samt at der pr. 1. januar 2022 er indført brugerbetaling for jordflytninger fra virksomheder. Se mere om brugerbetaling på jordflytning her.

  Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og forsynet med underskrift fra anmelderen. Anmeldelsen sendes til den kommune, hvor opgravningen foretages.

  Klik her for at anmelde flytning af jord

  Ofte kan anmeldelsen behandles færdig før de nævnte fire uger, men her kan kvaliteten af anmeldelsen og antal øvrige sager spille en væsentlig rolle. Du kan dog se bort fra anmeldepligten, hvis den jordmængde, du fjerner, højst er 1 m3. En så lille mængde kan blot afleveres på genbrugspladsen.

  Bygherre, entreprenør og transportør har pligt til at sikre sig, at flytning af jord er anmeldt. Enhver, der flytter eller modtager jord, har i øvrigt en tilsvarende pligt til at sikre sig, at jorden ikke skader miljøet, grundvandet eller menneskers sundhed.

  Du har pligt til med det samme at give kommunen besked, hvis du opdager lugte eller misfarvning af jorden, idet det kan være tegn på, at der er tale om en kraftigere forurening fra en særlig kilde. Eksempelvis forurening fra en olietank. Koncentrationen af forureningen afgør, om der er behov for at kortlægge forureningen.

  Du kan ikke blive tvunget til at betale for, at den forurenede jord på din grund bliver fjernet, da du ikke selv er skyld i forureningen. Som hovedregel er der heller ingen grund til at fjerne lettere forurenet jord. Hvis du imidlertid ønsker at få fjernet den forurenede jord, skal du være opmærksom på, at du selv skal betale for det.

  Klik her for at læse mere om jordforurening på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Er din grund klassificeret som lettere forurenet, vil der som udgangspunkt ikke være behov for at fjerne jorden. Nogle enkle forholdsregler er nok til at afværge risici. Ønsker du imidlertid selv at gennemføre en oprydning af forureningen på din grund, skal du selv betale for arbejdet. Vi anbefaler, at du tager kontakt til os, så vi kan give dig de råd og den vejledning, som du i givet fald har brug for.

  Selv om din grund bliver ryddet helt op, vil den stadig høre ind under gældende områdeklassifikation. Du kan dog få din kommune til at udstede en erklæring om forureningstilstanden, så du har dokumentation for, at der ikke er forurening på netop din grund.

  Hvis du skal sælge en ejendom, som ligger på en grund, der er omfattet af områdeklassifikationen, har du som sælger pligt til at oplyse køber om ejendommens tilstand - for eksempel om der er en forurening på ejendommen.

  Ejendomsmægleren skal derfor indhente og videregive oplysninger, som indeholder informationer om områdeklassifikation, om grunden er klassificeret som lettere forurenet, eller kortlagt som forurenet.

  Selvom en områdeklassifikation ikke umiddelbart øver indflydelse på ejendommens værdi, er det kun ejendomsmægleren, der kan give eksakt oplysning om eventuelle økonomiske konsekvenser. Hvis du selv står for handlen af din bolig, kan du indhente oplysninger på portalen Boligejer nedenfor.

  Her kan du finde flere oplysninger på boligejer.dk

  Hvis du ønsker at vide, om en given ejendom er kortlagt på grund af kraftigere forurening, kan du henvende dig til Region Sjælland. Regionen er den myndighed, der kortlægger forurenede grunde i Danmark.

  Her kan du finde informationer og kontaktoplysninger vedrørende forurenede grunde på Region Sjællands hjemmeside.

  Børn i haven

  Små børn er heldigvis nysgerrige. De skal føle, lugte og smage på ting og sager. Også jord og beskidte fingre og legetøj finder vej til den lille mund. Da de små børn er inde i en rivende udvikling, er de særligt følsomme over for nogle af de mest almindelige stoffer, som jorden er forurenet med. De fleste hverdagsråd handler derfor om at skåne småbørn mest muligt for kontakt med forurenet jord:

  • Vask altid hænder inden et måltid og efter udendørsleg
  • Brug forskellige sko indenfor og udenfor
  • Sørg for at børn ikke kan grave sig ned til lettere forurenet jord i sandkassen. Forsyn den med fast bund, fx fliser
  • Læg underlag under gynger og andre legeredskaber. Fx vasket sand, perlesand, grovsand eller barkflis

  Frugt og grønt i haven

  Det er sundt at spise frugt og grønt fra egen have – også selvom den er klassificeret som lettere forurenet. Det handler blot om at følge disse enkle og fornuftige råd:

  • Dyrk grøntsager i ren jord. Byg eventuelt et højbed og forsyn det med ren jord eller brug plantekasser og -sække.
  • Undgå bar jord i bedene og under buskene. Dæk fx med barkflis, sand, grus eller græs.
  • Undgå bare pletter. Udtynd større træer, der skygger på græsset. Træbelægninger og klinker er også muligheder, men her skal du være opmærksom på, at træ og klinker bliver glatte i regnvejr.
  • Vask og rengør både frugt og grøntsager, inden de tilberedes eller spises.
  • Skræl rodfrugter før de spises.
  • Sørg for, at børn ikke leger, graver eller spiser i dyrkningsarealer, hvis disse ikke er forsynet med ren jord.
  • Dyrk ikke jordbær og krydderurter i lettere forurenet jord.
  • Vask hænder efter havearbejde - også selvom du bruger havehandsker.
  • Skift sko efter havearbejde.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)