Gå til hovedindhold

Høringer

152 resultater

Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsesvogn og container på Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg

27. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 27. januar 2023 givet landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en beboelsesvogn og en container på Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg

Landzonetilladelse til etablering af et hævet pilerenseanlæg på Smedebakken 12, 4160 Herlufmagle

20. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 20. januar 2023 givet landzonetilladelse til etablering af et hævet pilerenseanlæg på Smedebakken 12, 4160 Herlufmagle

Pumpe

Landzonetilladelse til etablering af et hævet pilerenseanlæg på Gunderslevvej 4, 4250 Fuglebjerg

20. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 20. januar 2023 givet landzonetilladelse til etablering af et hævet pilerenseanlæg på Gunderslevvej 4, 4250 Fuglebjerg

Pumpe

Landzonetilladelse til etablering af et hævet pilerenseanlæg på Enghaven 3, 4684 Holmegaard

20. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 20. januar 2023 givet landzonetilladelse til etablering af et hævet pilerenseanlæg på Enghaven 3, 4684 Holmegaard

Pumpe

Landzonetilladelse til genopførelse af udhus på Nr. Tvedevej 6, 4684 Holmegaard

20. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 20. januar 2023 givet landzonetilladelse til genopførelse af udhus på Nr. Tvedevej 6, 4684 Holmegaard

Fugle hus

Landzonetilladelse til Tybjerg Bygade 3, 4160 Herlufmagle

18. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 18. januar 2023 givet landzonetilladelse til Tybjerg Bygade 3, 4160 Herlufmagle

Person går op ad en trappe

Miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af vejjord på Bassinbuen 11 og afgørelse om ikke-VVM pligt

17. jan. 2023

Nyhed

Næstved Kommunes Team Klima, Miljø og Affald meddeler den 17.januar 2023 miljøgodkendelse i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven til midlertidigt oplag af vejjord på Bassinbuen 11, samt afgørelse om at det ansøgte projekt ikke er omfattet af VVM-pligt.

Forurenet jord

Indvindingstilladelse til fortsat indvinding af vand til Oppermannsvej 9

17. jan. 2023

Vand

Næstved Kommune har den 17.1.2023 meddelt tilladelse til at Oppermannsvej 9, 4700 Næstved kan fortsætte indvinding af 15.000 m3 grundvand pr. år.

Grøn grundvands boring

Landzonetilladelse til Hjulebækvej 19, 4160 Herlufmagle

13. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 13. januar 2023 givet landzonetilladelse til etablering af en ridebane på Hjulebækvej 19, 4160 Herlufmagle

To heste står i deres fold set fra oven

Landzonetilladelse til Haldagerlillevej 2, 4250 Fuglebjerg

13. jan. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 13. januar 2023 givet landzonetilladelse til opdeling af stuehus i to boligenheder på Haldagerlillevej 2, 4250 Fuglebjerg

Billede fra Colourbox - hus i grønt