Gå til hovedindhold

Høringer

139 resultater

Åbent møde: Hvem er fremtidens ældre?

14. maj 2021

Ældre

Omsorgs– og Forebyggelsesudvalget inviterer seniorer i alle aldre og andre interesserede til et åbent møde og fremtidens ældre og deres forventninger til seniorlivet.

Billede af ældre dame

Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering

10. maj 2021

Høringer

Næstved Kommune behandler en ansøgning om solceller sydøst for Saltø Gods

Blå himmel med hvidlige skyer

Borgermøde - Hvordan byder vi tilflyttere velkommen

07. maj 2021

Borgermøde

Har du ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at byde nytilflyttere i vores lokalområder velkommen? Og vil du gerne være med til at udvikle brugen af tilflytningsambassadører i dit lokalområde?

Luftfoto af område i Næstved Kommune

Landzonetilladelse til Ravnebjergvej 11, 4200 Slagelse

07. maj 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 7. maj 2021 givet landzonetilladelse til Ravnebjergvej 11, 4200 Slagelse

Ridebane

Afgørelse om VVM-pligt

07. maj 2021

Høringer

Næstved Kommune har vurderet, om en udvidelse af mulighederne for arrangementer i Arena Næstved givet af kommunen 16. juni 2015 udløser pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse.

Håndbold i Arena Næstved

Tilladelse til etablering af overkørsel i Evegrøften ved Toftegårdsvej

05. maj 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 5. maj 2021 givet tilladelse til etablering af overkørsel i Evegrøften

Forslag til regulering af dræn og vandløb ved Broksø Gods

04. maj 2021

Høringer

Naturstyrelsen har ansøgt om at gennemføre tiltag for at efterleve fredningen af Holmegaard Mose fra 2009.

Torpe Kanal

Landzonetilladelse til Sorøvej 471, 4700 Næstved

04. maj 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 4. maj 2021 givet landzonetilladelse til Sorøvej 471, 4700 Næstved

Stort hus

Tilladelse til renovering af bro på Evensvej

03. maj 2021

Høringer

Næstved Kommune har den 3. maj 2021 givet tilladelse til renovering af bro på Evensvej

Projektforslag til omlægning af dræn ved byggemodning i Holme-Olstrup

03. maj 2021

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et nyt dræn i forbindelse med byggemodning af et lokalplanområde i Holme-Olstrup.

Vandløb Ved Omfartsvej Syd 2013