Gå til hovedindhold

Høringer

83 resultater

Landzonetilladelse til opførelse af orangeri med mellemgang og carport på Engvangen 10, 4171 Glumsø

25. jul. 2024

Næstved Kommune har den 25. juli 2024 givet landzonetilladelse til opførelse af et orangeri med en mellemgang og en carport på Engvangen 10, 4171 Glumsø.

Landzonetilladelse til udstykning af to pumpestationer på Skafterupvej 23, 4262 Sandved

25. jul. 2024

Næstved Kommune har den 25. juli 2024 givet landzonetilladelse til udstykning af to pumpestationer på Skafterupvej 23, 4262 Sandved.

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus, ændret anvendelse af eksisterende stuehus samt midlertidig opstilling af beboelsespavilloner på Fårupvej 27, 4700 Næstved

23. jul. 2024

Næstved Kommune har den 22. juli 2024 givet landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus, ændret anvendelse af eksisterende stuehus til anneks samt midlertidig opstilling af beboelsespavilloner på landbrugsejendommen Fårupvej 27, 4700 Næstved.

Tilladelse til genslyngning og restaurering af Skidderenden

22. jul. 2024

Næstved Kommune har meddelt til landzone- og vandløbstilladelse til mindre projekt i Skiddenrenden vest for jernbanen ved Holme-Olstrup.

Torpe Kanal

Miljøgodkendelse til at udvide svineproduktionen på Højbjergvej 10A

19. jul. 2024
Nyhed

Næstved Kommune har den 19.7.2024 meddelt miljøgodkendelse efter §16A i husdyrbrugloven til at forlænge stalden og udvide produktionen af svin på Højbjergvej 10A.

En stald med svin

Lokalplan og kommuneplantillæg for solceller ved Viborggård

17. jul. 2024
Nyhed
Høringer

Byrådet har den 25. juni 2024 vedtaget Lokalplan 145 og Kommuneplantillæg nr. 15 for et solcelleanlæg på cirka 48 ha nordøst for Gelsted