Høringer

167 resultater

Landzonetilladelse til Præstø Landevej 55, 4700 Næstved

29. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 29. september 2020 givet landzonetilladelse til Præstø Landevej 55, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse til Lundebakkevej 11, 4684 Holmegaard

29. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 29. september 2020 givet landzonetilladelse til Lundebakkevej 11, 4684 Holmegaard.

Fugle hus

Afgørelse om ikke miljøvurdering

29. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har foretaget en screening af behov for en miljøvurdering ved ændring af vandløbsregulativ i forbindelse med etablering af vådområde Syvhøje.

Susåen og marker

Godkendelse af vådområde Syvhøje ved Saltø Å

29. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har godkendt et vandløbsprojekt med etablering af et vådområde ved nedre Saltø Å

Susåen og marker

Landzonetilladelse til Sjoltevej 6, 4733 Tappernøje

25. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 25. september 2020 givet landzonetilladelse til Sjoltevej 6, 4733 Tappernøje.

Landzonetilladelse til vådområde Syvhøje

25. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 25.09.2020 givet landzonetilladelse til vådområde Syvhøje ved Saltø Å.

Susåen og marker

Landzonetilladelse til Teglværksvej 30, 4700 Næstved

25. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har den 25. september 2020 givet landzonetilladelse til Teglværksvej 30, 4700 Næstved.

Fugle hus

Godkendelse af vandløbsprojekt omfattende sandfang, plantning af træer samt udskiftning med sten og grus

24. sep 2020 Høringer

Næstved Kommune har godkendt et reguleringsprojekt i Øvre Suså ved Broksø. Projektet omfatter etablering af sandfang, plantning af træer og udskiftning med sten og gydegrus. Projektet skal medvirke til at forbedre den fysiske tilstand i vandløbet og hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i Susåen. Den totale projektstrækning er Øvre Suså mellem Røde Bro og Næsby Bro.

Suså, natur, vandløb, kano