Gå til hovedindhold

Høringer

126 resultater

Afgørelse om at etablere en maskinhal på husdyrbruget Møllebækvej 12

22. sep. 2023

Nyhed

Næstved Kommune har den 22.9.2023 meddelt afgørelse efter anmeldeordningens §10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om at det ikke kræver et tillæg efter §16b i husdyrbrugloven til at etablere en maskinhal på hudsyrbruget på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø.

Forurenet jord

Landzonetilladelse til en garage tilbygget et udhus på Præstø Landevej 20, 4700 Næstved

15. sep. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 15. september 2023 givet landzonetilladelse til en garage tilbygget et udhus på Præstø Landevej 20, 4700 Næstved

Stort hus

Vi har modtaget en ansøgning om at lovliggøre en både- og badebro i Appenæs

13. sep. 2023

Nyhed

Høringer

Næstved Kommune annoncerer den 13.9.2023 at ejer af matrikel 33b, Appenæs By, Vejlø har ansøgt om at lovliggøre et bade- og bådebro.

Strand fra Vestlandet 4700 Bjørnebæk

Invitation til Borger- og Dialogmøde

08. sep. 2023

Nyhed

Vedr. forsøgsperioden på Hjultorv og den kommende renovering.

Tilladelse til at etablere et vertikalt jordvarmeanlæg på Frihedsvej 15, 4700 Næstved

07. sep. 2023

Nyhed

Næstved Kommunes Team Klima, Miljø og Affald meddeler den 7.9.2023 tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til at der på Frihedsvej 15, 4700 Næstved må blive etableret boringer til et vertikalt jordvarmeanlæg, samt afgørelse om at det ansøgte projekt ikke er omfattet af VVM-pligt.

Forurenet jord

Landzonetilladelse til opførelse af et 8,3 m. højt pæleformet kunstværk på Glasværksvej 16, 4684 Holmegaard

06. sep. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 6. september 2023 givet landzonetilladelse til opførelse af et 8,3 m. højt pæleformet kunstværk på Glasværksvej 16, 4684 Holmegaard

Forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

05. sep. 2023

Høringer

Nyhed

Forslag til Lokalplan 129 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Refsnæsvej og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 er vedtaget af Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 14. 08.2023. I den forbindelse sendes forslagene hermed i 8 ugers høring.

Landzonetilladelse til at bevare et solcelleanlæg på Sorøvej 33, 4250 Fuglebjerg

01. sep. 2023

Høringer

Nyhed

Næstved Kommune har den 1. september 2023 givet landzonetilladelse til at bevare et solcelleanlæg på Sorøvej 33, 4250 Fuglebjerg