Gå til hovedindhold

Sygemelding

Her finder du information om, hvad du kan gøre, hvis du bliver sygemeldt.

På billedet er der en lang 3 etagers gul murstensbygning, med lange vandrette glaspartier. Foran er der flisebelagt og der er placeret to lilla buske i krukker. På bygningen står der Næstved Kommune Rådmandshaven.

Indhold

  Her på siden kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg. Du kan også finde information om forløbet, hvis/når du bliver langtidssygemeldt, og hvad vi kan gøre for at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet.

  Har du udfordringer, der gør, at du har vanskeligt ved at udføre dit arbejde på almindelige vilkår og derved er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet? Så kan det hele godt føles håbløst, og tankerne om fremtiden kan være svære at forholde sig til.

  Men der er god hjælp at hente. Uanset hvilke udfordringer du står overfor, er vi klar til at hjælpe dig - enten med at blive i dit arbejde eller med at fortsætte i en anden funktion.

  Kontakt Jobcenter Næstved allerede i dag på telefon 5588 6850 og anmod om et fastholdelsesforløb. Du kan læse mere om Jobcenter Næstved og se deres åbningstider her. 

  Tidlig indsats mod sygefravær

  Vores kompetente fastholdelseskonsulenter har stor erfaring med at begrænse sygefravær, og vi samarbejder blandt andet med læger og genoptræningstilbud. En fastholdelseskonsulent er en objektiv part, der i en svær situation kan være med til at sikre en konstruktiv og løsningsorienteret dialog.

  I samarbejde med dig og din leder udarbejder vi en konkret og målrettet fastholdelsesplan. Vi vurderer og drøfter mulighederne for hjælpeforanstaltninger i lovgivningen, og vi holder kontakten med dig og din leder for at sikre, at vi er på rette kurs.

   

  Er du allerede sygemeldt, og har du en fornemmelse af, at din sygemelding er i risiko for at vare mere end otte uger, kan du inden for de første fem uger af fraværet anmode om et Fast Track forløb.

  Med Fast Track kommer du automatisk i overhalingssporet, da vi forpligter os til at igangsætte fastholdelsesforløbet inden for 14 dage fra anmodningen.

  En hurtig indsats, med relevant støtte og konkrete redskaber, kan ofte bremse en uheldig udvikling, og dermed kan vi sammen mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

  Husk, at Fast Track er et tilbud, og at din leder ikke er forpligtet til at tage imod den tidlige indsats.

  Du anmoder om et Fast Track forløb ved at kontakte dit lokale jobcenter eller henvende dig til din leder.

  Er du sygemeldt fra et arbejde, kan Center for Arbejdsmarked hjælpe dig med at vende tilbage til din arbejdsplads ved brug af fx delvis raskmelding, hjælpemidler eller personlig assistance.

  Indsatser 

  Der er mange måder at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis du bliver sygemeldt. Her kan du læse om nogle af vores mest brugte indsatser. 

  En delvis raskmelding er en gradvis tilbagevenden til arbejdet. Du fastholder kontakten til arbejdspladsen og anvender den arbejdsevne, som du er i besiddelse af. Der er samtidig tid til hvile, behandling, genoptræning m.v.

  En §56-aftale betyder, at jobcenteret udbetaler sygedagpengerefusion fra 1. sygedag. Aftalen skal revurderes efter en periode, men er typisk tiltænkt personer med kronisk sygdom der medfører gentagne perioder med sygefravær.

  Du og din arbejdsgiver skal sammen ansøge om §56.

  Der kan gives tilskud fra kommunen til hjælpemidler og andre arbejdspladsindretninger, hvis det vurderes, at dette bidrager til at fastholde dig på arbejdspladsen.

  En mentor er en kollega, eller anden tilknyttet person, som hjælper med at introducere dig til arbejdsopgaver, eller på anden måde støtter dig i tilbagevenden til arbejdspladsen.

  Jobcenteret kan yde støtte til at frikøbe en kollega til mentoropgaven, ligesom der også kan søges om støtte til uddannelse af mentor eller honorar til ekstern konsulent. Det er din arbejdsplads, der skal ansøge om mentorstøtte til dig. 

   

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)

  Relevante artikler