Gå til hovedindhold
Job
Sygedagpenge

Sygemelding

Herunder finder du information om, hvad du kan gøre, hvis du bliver sygemeldt, og hvilke indsatser Jobcenter Næstved tilbyder, så du kan fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet under din sygemelding.

På billedet er der en lang 3 etagers gul murstensbygning, med lange vandrette glaspartier. Foran er der flisebelagt og der er placeret to lilla buske i krukker. På bygningen står der Næstved Kommune Rådmandshaven.

Indhold

  Her på siden kan du blive klogere på, hvad du skal gøre, hvis du bliver sygemeldt fra dit arbejde. Du kan også finde information om forløbet, hvis eller når du bliver langtidssygemeldt. 

  Hvis du bliver sygemeldt fra dit arbejde, er der flere måder, du kan fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenter Næstved tilbyder en række indsatser, der kan hjælpe dig med at vende tilbage til din arbejdsplads ved brug af for eksempel delvis raskmelding, hjælpemidler eller personlig assistance.

  Herunder kan du læse om nogle af de indsatser, vi anvender mest. 

  Har du udfordringer, der gør, at du har vanskeligt ved at udføre dit arbejde på almindelige vilkår og derved er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet? Så er der god hjælp at hente. 

  Uanset hvilke udfordringer du står overfor, er Jobcenter Næstved klar til at hjælpe dig - enten med at blive i dit arbejde eller med at fortsætte i en anden funktion.

  Tidlig indsats mod sygefravær

  Vores kompetente fastholdelseskonsulenter har stor erfaring med at begrænse sygefravær, og vi samarbejder blandt andet med læger og genoptræningstilbud. En fastholdelseskonsulent er en objektiv part, der i en svær situation kan være med til at sikre en konstruktiv og løsningsorienteret dialog.

  I samarbejde med dig og din arbejdsgiver udarbejder vi en konkret og målrettet fastholdelsesplan. Vi vurderer og drøfter mulighederne for hjælpeforanstaltninger i lovgivningen, og vi holder kontakten med dig og din arbejdsgiver for at sikre, at vi er på rette kurs.

  Du kan læse mere om Jobcenter Næstved og se åbningstider her.

  Er du allerede sygemeldt, og har du en fornemmelse af, at din sygemelding er i risiko for at vare mere end otte uger, kan du inden for de første fem uger af fraværet anmode om et Fast Track forløb.

  Med Fast Track kommer du automatisk i overhalingssporet, da vi forpligter os til at igangsætte fastholdelsesforløbet inden for 14 dage fra anmodningen.

  En hurtig indsats, med relevant støtte og konkrete redskaber, kan ofte bremse en uheldig udvikling, og dermed kan vi sammen mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

  Du anmoder om et Fast Track forløb ved at kontakte dit lokale jobcenter eller henvende dig til din arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at Fast Track er et tilbud, og din arbejdsgiver ikke er forpligtet til at tage imod den tidlige indsats.

  En delvis raskmelding er en gradvis tilbagevenden til arbejdet. Du fastholder kontakten til arbejdspladsen og anvender den arbejdsevne, du er i besiddelse af.

  Der er samtidig tid til hvile, behandling, genoptræning med videre. Der kan udarbejdes en optrapningsplan, hvor der i den aftalte periode skrues op for arbejdstid og opgaver i et passende tempo.

  En §56 aftale betyder, at jobcentret udbetaler sygedagpengerefusion fra første sygedag til din arbejdsgiver. Aftalen skal revurderes efter en periode, men er typisk tiltænkt personer med kronisk sygdom, der medfører gentagne perioder med sygefravær.

  Du og din arbejdsgiver skal sammen ansøge om §56.

  Der kan gives tilskud fra kommunen til hjælpemidler og andre arbejdspladsindretninger, hvis det vurderes, at dette bidrager til at fastholde dig på arbejdspladsen.

  En mentor er en kollega, eller anden tilknyttet person, som hjælper med at introducere dig til nye arbejdsopgaver eller på anden måde støtter dig i tilbagevenden til arbejdspladsen.

  Jobcentret kan i nogle situationer yde støtte til at frikøbe en kollega til mentoropgaven, ligesom der også kan søges om støtte til uddannelse af mentor eller honorar til ekstern konsulent. Det er din arbejdsplads, der skal ansøge om mentorstøtte til dig.

  Hvis du har varig og betydelig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som påvirker din varetagelse af job, kan der ydes personlig assistance.

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler