Gå til hovedindhold

Vand

Hvem skal vinde årets miljø- og naturpris?

12. maj 2021

Hvem skal vinde årets miljø- og naturpris?

Du har nu mulighed for at indstille kandidater til Næstved Kommunes Miljø- og Naturpris 2021.

Miljø- og Naturprisen 2020 top 3

Vild Natur

27. apr 2021

Næstved Kommune deltager i Miljøstyrelsens kampagne og konkurrence "Vild Natur".

Beskyttelseszoner omkring vandforsyningsboringer

10. aug 2020

I det åbne land, skal der på mange ejendomme etableres egen rensning af spildevandet. En af mulighederne er at etablere et nedsivningsanlæg. Der er visse restriktioner afhængig af anlæggets placering for at bibeholde beskyttelse af vores grundvand.

Folder om spildevand på landet om egne renseløsninger

Drift af grønne områder

11. feb 2020

Drift af grønne områder

Næstved Park & Vej varetager driften af størstedelen af Næstved Kommunes skove og grønne områder.

efterårs skov

Indvinding af grundvand

Indvinding af grundvand

Vil du etablere en boring til vandindvinding? Indvinding af vand og etablering af boringer kan kræve en tilladelse. Det kan også kræve tilladelse, hvis du ønsker at ændre, lukke eller sløjfe en boring eller øge vandmængden i din nuværende boring eller brønd.

Grøn grundvands boring

Vandplaner

Vandplaner

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder at vi i Danmark skal lave mange forbedringer i de kommende år. Staten lægger linjen og kommunen varetager det praktiske arbejde. Vi laver forundersøgelser af vådområdeprojekter, restaurering af vandløb og kvælstof- og fosforprojekter.

Tre mennesker udsætter Elritse i vandet

Vandværker og indsatsplaner

Vandværker og indsatsplaner

Kommunen har udarbejdet en vandforsyningsplan og indsatsplan. I Næstved Kommune er der vedtaget en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 2016.

Glas med vand på et bord

Vandværker og tilsyn

Vandværker og tilsyn

Næstved Kommune skal som myndighed føre tilsyn med drikkevandskvaliteten, boringer og behandlingsanlæg. Kommunen skal godkende vandværkers kontrolplaner og takstblade samt de udførte pejlinger. Der er krav til indberetning af vandmængder og pejling af boringerne.

Pige holder en finger under strålen fra vandhanen i køkkenet

Natur

Natur

Næstved Kommune har både den almindelige ”hverdagsnatur” og unikke naturområder, landskaber og sjældne arter. Her på siden kan du blandt andet finde information om, hvad du gør, hvis du finder en kæmpebjørneklo, hvordan du ansøger om at anlægge et vandhul, eller hvordan kommunens særlige naturområder plejes.

Stejlebanke, natur, lilla kornblomster

Vandløb

Vandløb

I Næstved Kommune er der 311 km offentlige vandløb. Der er store vandløb, som Susåen, Fladsåen og Saltø Å. Der er også mange mindre vandløb, hvor nogle er rørlagte, samt et ukendt antal private vandløb. Vi vurderer, at der er over 1.000 km private vandløb. Læs også om vandråd, vandplan og vandområdeplanen.

Øvre Suså Vandløb, vandråd, vandplan