Start en forening

Alle kan starte en forening. Det kræver ikke kommunens godkendelse.

29. jan 2020
Børn der laver gymnastik i en hal

Foreninger skal kun godkendes, hvis aktiviteterne skal foregå i Næstved Kommunes lokaler, haller eller idrætsanlæg. Derudover er der nogle tilskud, der kun kan søges af godkendte, folkeoplysende foreninger.

Godkendelse af forening

Foreningen skal ansøge om godkendelse via Foreningsportalen. Du skal bruge Nem-ID ved ansøgning.

Ansøgningen skal vedlægges følgende:

  • foreningens vedtægter (underskrevet),
  • referat fra stiftende generalforsamling (underskrevet),
  • bestyrelsesoversigt,
  • oplysning om foreningens CVR-nr.

Eksempel på vedtægter finder du på Foreningsportalen under ikonet "offentlige dokumenter"

Information og vejledning til foreninger

Du kan finde relevante informationer for foreninger her.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: ckb@naestved.dk

Send digital post (kræver nemid)

Relevante artikler