Gå til hovedindhold

Planlægning og vedligehold

Kommunen varetager planlægning og projektering af veje, stier og pladser samt drift og vedligeholdelse af kommunens veje, stier og pladser m.v.

Græsplæne slås af græsslåningstraktor

Indhold

  Planlægning og projektering af veje, stier og pladser varetages af Team Trafik i Center for Teknik & Miljø.

  Dette indebærer planlægning og projektering af gågader, parkeringspladser, broer, tunneller, signalanlæg, belysningsanlæg, støjskærme og cykelruter. Hertil kommer trafiktællinger, kollektiv trafik, trafiksikkerhedsarbejde samt rådgivning i trafik- og vejspørgsmål.

  Vedrørende drift og vedligehold kan henvendelse rettes til Næstved Park & Vej - læs mere herunder i "Drift og vedligehold af veje, stier og pladser".

  El, vand og kloak

  Hvis du har henvendelser, der omhandler el, vand eller kloak er det NK-Forsyning, du skal kontakte. Du kan finde deres kontaktoplysninger ved at følge dette link.

  Planlægning og vedligehold

  Næstved Park & Vej er en selvforvaltende virksomhed og arbejdsopgaverne omfatter primært drift og vedligeholdelse af offentlige veje, stier, gågader, fortove, parkeringspladser med hertil hørende rabatter, bygværker og teknisk udstyr m.m.

  Har du spørgsmål vedrørende drift og vedligehold er du velkommen til at kontakte Næstved Park & Vej.

  Hent vores Giv et praj-app til iPhone og Android

  Har du en smartphone, kan du hente vores app og altid have den med dig i lommen.
  Søg efter ’Giv et praj – Næstved Kommune’ på Apples App Store eller til Android på Google Play.

  Den nye app gør det meget nemmere for dig at indsende et praj med billeder. Når opgaven er løst, får du automatisk en tilbagemelding i app'en.

   Giv et Praj appen kan bruges til fx:

  • Der er et hul i vejen
  • Der er en overfyldt skraldespand
  • Der er graftti /hærværk
  • Der er høj græsrabat
  • Dødt rådyr/kat mm. i vejkanten
  • Træ på vejen
  • Ødelagte skilte
  • Hullet sti
  • Hullet fortov

  Vi glæder os til at modtage dit praj.

  Links

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Næstved Park og Vej

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)