Gå til hovedindhold

Flygtninge i Næstved

Næstved Kommune modtager med mellemrum flygtninge. Her på siden kan du læse om tiltag og indsatser, der gøres for at hjælpe flygtninge med at finde sig til rette i Danmark og Næstved Kommune.

Panoramabillede over Næstved by

Indhold

  Næstved Kommune arbejder på at modtage flygtninge bedst muligt, så der skabes de rette vilkår for et veltilpasset liv i Danmark. Kommunen iværksætter en række tiltag, så snart der er nyankomne flygtninge.

  Her på siden kan du læse mere om flygtninge i Næstved Kommune, og hvordan kommunen arbejder med flygtningeområdet. 

  Der er oprettet en separat side med informationer om og til ukrainske flygtninge.

  Ved ankomst bliver flygtningene mødt af en boligplaceringsmedarbejder, der holder et informationsmøde om deres første tid i kommunen samt boligsituationen. Herefter introduceres flygtningene til deres (midlertidige) bolig, og husreglerne gennemgås.

  Inden for den første måned har flygtningene følgende møder med sagsbehandlere i Center for Arbejdsmarked:

  • Individuelle møder om lovgivning.
  • Fællesmøde om økonomi.
  • Individuelt møde om job og uddannelse.

  Inden for en uge efter ankomst er flygtningen startet på et undervisningsforløb, hvor der er undervisning for nyankomne flygtninge om for eksempel NemID, Jobnet, det danske arbejdsmarked med mere. 

  Det er vigtigt at komme i gang med danskundervisningen så hurtigt som muligt. Inden opstart på sprogcentret skal man til en visitationssamtale på sprogcentret.

  Visitationen foregår den første torsdag eller fredag efter ankomst. Undervisningen begynder ugen efter ankomst. Der er undervisning to dage om ugen, og der er forskellige mødetider alt efter hvilken danskuddannelse, man er indplaceret på.

  Næstved Kommune arbejder løbende på at tilpasse indsatserne til flygtninge, så der bliver skabt grobund for et stabilt og veltilpasset liv. 

  Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, har fået en midlertidig opholdstilladelse på mellem et og to år alt efter, hvilket opholdsgrundlag Udlændingestyrelsen har givet.

  Flygtningene har typisk boet på et af landets asylcentre tre til ni måneder. Perioden varierer dog meget, alt efter hvilken baggrund asylansøgerne har.

  Derudover har kommunen også modtaget kvoteflygtninge, der har opholdt sig i en flygtningelejr nær deres hjemland og er blevet særligt udvalgt til at få asyl og komme til Danmark. Disse afhentes i lufthavnen og kommer direkte ud i den kommune, de skal bo i. Der er tidligere kommet kvoteflygtninge fra Congo og Syrien.

  Hvor mange flygtninge kommer til Næstved Kommune, og hvor er de fra?

  Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, kommer primært fra Syrien og Eritrea. Derudover kommer der også flygtninge fra Irak, Somalia, Iran, Afghanistan og Congo.

  • I 2014 var kvoten  på 77 flygtninge.
  • I 2015 var kvoten på 225 flygtninge.
  • I 2016 var kvoten på 302 og der ankom 144 flygtninge.
  • I 2017 var kvoten 35 flygtninge.
  • I 2018 var kvoten på 23 flygtninge.
  • I 2019 var kvoten på 0 flygtninge.
  • I 2020 er kvoten på 6 flygtninge.
  • I 2021 er kvoten på 3 flygtninge.

   

  Ud over kvoten modtager kommunen familier, der kommer til kommunen på grund af familiesammenføringer til herboende flygtninge.

  Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, har fået en midlertidig opholdstilladelse på mellem et og to år alt efter, hvilket opholdsgrundlag Udlændingestyrelsen har givet.

  Flygtningene har typisk boet på et af landets asylcentre tre til ni måneder. Perioden varierer dog meget, alt efter hvilken baggrund asylansøgerne har.

  Derudover har kommunen også modtaget kvoteflygtninge, der har opholdt sig i en flygtningelejr nær deres hjemland og er blevet særligt udvalgt til at få asyl og komme til Danmark. Disse afhentes i lufthavnen og kommer direkte ud i den kommune, de skal bo i. Der er tidligere kommet kvoteflygtninge fra Congo og Syrien.

  Familien arrangerer selv rejsen hertil og betaler selv for alle udgifterne forbundet med dette.

  Ved ankomst flytter familien sammen med herboende ægtefælle. Familien kan søge om selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse ved ankomst, og denne udbetales den sidste hverdag i måneden.

  Der er en forventning om, at herboende ægtefælle har sparet op til de vigtigste fornødenheder, herunder dyner o.l.


  Fra den dato sammenførte familier er i landet (med gyldig opholdstilladelse), har de ret til lægehjælp, men vi oplever desværre nogle gange, at de afvises ved egen læge, fordi de endnu ikke har modtaget deres sygesikringsbevis (hvilket ofte tager et par uger). Selvom sammenførte familier ikke har modtaget sygesikringsbevis, har de ret til gratis lægehjælp.

  Kommunen hjælper med at finde en permanent bolig til familien. Det er meget forskelligt hvor lang tid det tager at finde en bolig, der passer til familiens økonomi og størrelse. Indtil da må familien bo i den midlertidige bolig. Somme tider finder de selv en bolig via deres netværk. Familien skal sikre sig, at de kan betale udgifterne. Til dette kan de få vejledning i Integrationsteamet.

  Børnene bliver så hurtigt som muligt sluset ind i diverse modtagerklasser/SFO eller daginstitutioner. Derudover får de hjælp til at blive tilknyttet en fritidsaktivitet.

  Se mere om familiesammenføring på www.nyidanmark.dk

  I Næstved Kommune har vi mange flygtninge, der står og mangler et permanent hjem. Særligt familier med børn har et stort behov for hurtigt at få en fast bolig.

  Vores flygtninge ønsker at blive integreret i det danske samfund og få et fast arbejde, så de kan forsørge sig selv og bo i deres egen bolig.

  For at integrationen bliver en succes, er det vigtigt, at flygtningene bor et sted, hvor de har mulighed for:

  • at have kontakt med danskere
  • at komme til og fra boligen med kollektiv trafik
  • at der findes kommunale serviceydelser så som dagpleje, børnehaver og skoler
  • at kunne handle i nærheden

  Når flygtningene kommer til kommunen, bor de typisk i en midlertidig bolig, der er møbleret.
  Køkken og toilet/bad skal typisk deles med andre flygtninge på stedet.

  Kommunen har midlertidige boliger følgende steder:

  • Troensevej, Næstved
  • Glumsø 
  • Skallegården, Næstved

  Næstved Kommune har samarbejdsaftaler med Sam-X, der er en organisation under Dansk Flygtningehjælp, Naest Ved Afrika og Røde Kors, som alle arbejder for at skabe bedre integration.

  Sam-X og Naest Ved Afrika løfter opgaver som hjælp til post, lektiehjælp, vejledning, sociale arrangementer og meget mere.

  Sam-X, Naest Ved Afrika og Røde Kors samarbejder om etablering af kontaktfamilier/venner.

  Relevante artikler