Gå til hovedindhold
Borgerservice
Bolig
Ny i Næstved

Flygtninge i Næstved

Her på siden kan du læse om tiltag og indsatser, der gøres for at hjælpe flygtninge med at finde sig til rette i Danmark og Næstved Kommune. Du kan også læse mere om muligheden for repatriering - frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Panoramabillede over Næstved by

Indhold

  Næstved Kommune arbejder på at modtage flygtninge bedst muligt, så der skabes de rette vilkår for et veltilpasset liv i Danmark. Kommunen iværksætter en række tiltag, så snart der er nyankomne flygtninge.

  Her på siden kan du læse mere om flygtninge i Næstved Kommune, og hvordan kommunen arbejder med flygtningeområdet. 

  Du kan også læse mere om repatriering, hvis du ønsker permanent at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

  Der er oprettet en separat side med informationer om og til ukrainske flygtninge.

  Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, har fået en midlertidig opholdstilladelse på mellem et og to år alt efter, hvilket opholdsgrundlag Udlændingestyrelsen har givet.

  Flygtningene har typisk boet på et af landets asylcentre tre til ni måneder. Perioden varierer dog meget, alt efter hvilken baggrund asylansøgerne har.

  Derudover har kommunen også modtaget kvoteflygtninge, der har opholdt sig i en flygtningelejr nær deres hjemland og er blevet særligt udvalgt til at få asyl og komme til Danmark.

  Hvor kommer flygtningene fra?

  Flygtninge, der kommer til Næstved Kommune, kommer primært fra Ukraine. Derudover kommer der også flygtninge fra Syrien, Eritrea, Irak, Somalia, Iran, Afghanistan og Congo.

  Kommunen modtager også kvoteflygtninge og familier, der kommer til landet på grund af familiesammenføringer til herboende flygtninge.

  Ved ankomst bliver flygtningene mødt af en boligplaceringsmedarbejder, der holder et informationsmøde om deres første tid i kommunen samt boligsituationen. Herefter introduceres flygtningene til deres midlertidige bolig, og husreglerne gennemgås.

  Inden for den første måned har flygtningene følgende møder med sagsbehandlere i Center for Arbejdsmarked:

  • Individuelle møder om lovgivning
  • Fællesmøde om økonomi
  • Individuelt møde om job og uddannelse

  Danskundervisning

  Inden for en uge efter ankomst starter flygtningen på et undervisningsforløb, hvor der er undervisning for nyankomne flygtninge om for eksempel MitID, Jobnet, det danske arbejdsmarked med mere. 

  Det er vigtigt at komme i gang med danskundervisningen så hurtigt som muligt. Inden opstart på sprogcentret skal man til en visitationssamtale på sprogcentret.

  Undervisningen begynder ugen efter ankomst. Der er undervisning to dage om ugen, og der er forskellige mødetider alt efter hvilken danskuddannelse, man er indplaceret på.

  Familien arrangerer selv rejsen hertil og betaler selv for alle udgifterne forbundet med dette. Den herboende ægtefælle skal selv anskaffe de fornødne ting til indretning af bolig. 

  Børnene bliver så hurtigt som muligt sluset ind i diverse modtagerklasser/SFO eller daginstitutioner. Derudover får de hjælp til at blive tilknyttet en fritidsaktivitet.

  Familien har mulighed for at søge om selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse ved ankomst, og denne udbetales den sidste hverdag i måneden. Der kan ansøges her. 

  Ret til lægehjælp 

  Fra den dato sammenførte familier er i landet (med gyldig opholdstilladelse), har de ret til lægehjælp. Selvom sammenførte familier ikke har modtaget sygesikringsbevis, har de ret til gratis lægehjælp. Det kan tage op til et par uger, før de modtager deres sygesikringsbevis. 

  Hvis den sammenførte familie bor i en midlertidig bolig, hjælper kommunen med at finde en permanent bolig til familien. Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at finde en bolig, der passer til familiens økonomi og størrelse. Indtil da må familien bo i den midlertidige bolig.

  Familien kan også selv finde en bolig via deres netværk. Familien skal sikre sig, at de kan betale udgifterne. De kan få vejledning i Integrationsteamet.

  I Næstved Kommune har vi mange flygtninge, der står og mangler et permanent hjem. Særligt familier med børn har et stort behov for hurtigt at få en fast bolig. 

  Vores flygtninge ønsker at blive integreret i det danske samfund og få et fast arbejde, så de kan forsørge sig selv og bo i deres egen bolig. For at integrationen bliver en succes, er det vigtigt, at flygtningene bor et sted, hvor de har mulighed for:

  • at have kontakt med danskere
  • at komme til og fra boligen med kollektiv trafik
  • at der findes kommunale serviceydelser så som dagpleje, børnehaver og skoler
  • at kunne handle i nærheden

  Midlertidige boliger

  Når flygtningene kommer til kommunen, bor de typisk i en midlertidig bolig, der er møbleret.
  Køkken og toilet/bad skal typisk deles med andre flygtninge på stedet. Kommunen har midlertidige boliger følgende steder:

  • Troensevej, Næstved
  • Nygårdsvej, Næstved 
  • Skallegården, Næstved
  • Søpark Allé, Glumsø
  • Rosenvænget, Brøderup
  • Damsvej, Brøderup
  • Bygårdsvej, Tappernøje
  • Toksværd Bygade, Toksværd
  • Næstvedvej, Fensmark 

  Er du udlænding med opholdstilladelse i Danmark og omfattet af repatrieringsloven, kan du få hjælp til repatriering, hvis du ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. 

  Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Indsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem. 

  Vejledning og information

  I Næstved Kommune har vi fokus på systematisk vejledning og information om mulighederne for at vende tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland. Dette sker blandt andet ved: 

  • Løbende samtaler med borgeren i kontaktforløbet/integrationsprogrammet på jobcentret
  • Oplysningskampagne for medarbejdere i Næstved Kommune og frivillige foreninger
  • Samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp
  • Udlevering af materiale på blandt andet følgende sprog: Tyrkisk, bosnisk/serbisk/ kroatisk, engelsk, somali, russisk, vietnamesisk, thai, arabisk, kurdisk og farsi

  Hvem er omfattet? 

  Du er omfattet af repatrieringsloven, hvis du er:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtninge
  • Familiesammenført udlænding, og som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år
  • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark fra før 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse

  Du er ikke omfattet af repatrieringsloven, hvis du:

  • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
  • Er dansk eller nordisk statsborger, selvom du tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende
  • Er statsborger fra EU-/EØS lande eller Schweiz
  • Har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne

  Læs mere om repatriering

  Du kan få flere informationer om repatriering på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. 

  Du kan også læse mere om repatriering her.

  Relevante artikler