Gå til hovedindhold
Sundhed
Veteran
Psykiatri

Tilbud til veteraner og pårørende

Er du tidligere udsendt - eller pårørende - og kunne du tænke dig at være en del af et meningsgivende netværk med andre ligesindede? Så er der en række tilbud, du kan få glæde af i Næstved Kommune.

Indhold

  Video om tilbud til veteraner og pårørende

  Det kan være svært at komme tilbage til hverdagslivet, når man har været udsendt i international mission. Det kan være, du har psykiske eller fysiske skader, eller at du i det hele taget har svært ved at finde dig til rette i det liv, du vender tilbage til. Det kan påvirke dig, din familie og dine relationer til arbejde og venner.

  Veteranindsatsen dækker bredt 

  I Næstved Kommune er der tilbud til alle veteraner og pårørende. Kommunen har en veteranindsats, der dækker bredt over beskæftigelse, sundhed, familie og støtte til veteraner og pårørende. 

  Der findes variationer af tilbud, som du og dine pårørende kan deltage i uden henvisning indenfor beskæftigelse, sundhed, idræt og natur. Indsatsen varetages af kommunens veterankoordinator.  

  Herunder kan du læse mere om kommunens tilbud. Du kan desuden løbende holde dig opdateret på veteranindsatsen i Næstved Kommune ved at følge vores Facebookside.

  Næstved Kommune har ansat en veterankoordinator, der er klædt særligt på til at arbejde med veteraner og deres pårørende. Hun hedder Gudrún Lønborg Höskuldsdóttir og kan træffes på telefon 2421 2858.

  Du kan også skrive til veteranindsatsen på veteran@naestved.dk. Når du skriver til veteranindsatsen, vil det som udgangspunkt være veterankoordinatoren, du kommer i kontakt med.

  Veterankoordinator har vejledende funktion

  Veterankoordinatoren skal sikre en relevant og helhedsorienteret indsats for veteraner, deres familier og pårørende. Som veterankoordinator har Gudrún en vejledende funktion, men hun sagsbehandler ikke og har derfor ikke indflydelse på eller mulighed for at ændre kommunale afgørelser. 

  Gudrún kan gå med til relevante samtaler eller møder i kommunen og deltage som støtteperson og være ”et ekstra sæt ører”, der eksempelvis sørger for, at alle aftaler skrives ned. Hun kan hjælpe med at holde overblikket over aftaler og løbende støtte op gennem telefonsamtaler og personlige møder.  

  I Næstved Kommune har vi fokus på sundhed for veteraner. Derfor har veteraner og deres pårørende mulighed for gratis at gå til træning på lukkede hold. Der arrangeres også diverse events for veteraner, deres familier og pårørende.

  Ønsker du yderligere oplysninger, eller vil du tilmelde dig, skal du kontakte veterankoordinator Gudrún Höskuldsdóttir på telefon 2421 2858. 

  Styrketræning, paddleboard og cykelhold

  Der er styrketræning tirsdage og torsdage klokken 13 til 15 på Herlufsholm Idrætscenter, Herlufsholm Allé 233, 4700 Næstved. Træningen foregår primært indendørs hos HG Fitness. Der er mulighed for omklædning.  

  Der tilbydes også paddleboard for veteraner hos Enø Vandsport - i samarbejde med DIF Soldaterprojekt, Safe Zone - samt cykelhold, hvor der cykles enten på landevejen eller i spinninglokalet hos HG Fitness. Der er varierende træningstider for paddleboard og cykelhold.

  Ønsker du yderligere information, skal du kontakte veterankoordinatoren. Du kan også følge Facebook-gruppen "Veterankoordinator Næstved Kommune".

  Veteranindsatsen er en indgang til alle veterantilbud i Næstved Kommune. Veterankoordinatoren står klar med hjælp og rådgivning til ledige veteraner eller veteraner, der ønsker at skrifte job. 

  Veteranindsatsen samarbejder med og opsøger virksomheder, som har interesse i at ansætte veteraner. Det drejer sig om alt fra praktik- og afklaringsforløb til ordinære fuldtidsstillinger. Du kan få hjælp til at lede efter den rigtige arbejdsplads, få oversat dit CV til "det civile sprog", få vejledning om jobordning for veteraner og meget andet.

  Du kan som veteran få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag en jobordning, der skal bakke virksomhedsledere op i at kunne byde flere veteraner velkomne.

  Ifølge ordningen kan virksomhedslederne nemlig give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger, ligesom de kan søge om en jobpræmie på 50.000 kroner til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.

  Jobordningen er blevet besluttet som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner. Det kan du læse mere om her.

  Mindst én international mission

  Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission. Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen.

  Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

  Næstved Kommune har et tæt samarbejde med Veterancentret, som er én samlet indgang for støtte til soldater, veteraner og deres pårørende.

  Veterancentret tilbyder via Forsvarsministeriet støtte til tidligere udsendte og pårørende og arbejder for en bred anerkendelse af deres indsats. 

  Næstved Kommune og Veterancentret har gennem en samarbejdsaftale forpligtet hinanden til, at gøre en særlig indsats for veteraner og deres pårørende, dyrke og udvikle det gode samarbejde og være fælles om den gode veteranindsats.

  Støtte i forbindelse med ledighed

  Veterancentrets medarbejdere deltager ved samtaler i jobcenterregi, fungerer som støttepersoner for Næstved-borgere i Regionspsykiatrien og uddanner løbende medarbejderne i Næstved Kommune til at arbejde med veteraner.

  Veterancentrets beskæftigelsesrådgivere arbejder med at få veteraner ud i beskæftigelse og uddannelse. De har en stor faglig viden om, hvilke muligheder der er for veteraner på arbejdsmarkedet og kan komme med gode råd, inspiration og støtte i din jobsøgning.

  Beskæftigelsesrådgiverne kan desuden fungere som bisiddere, når du skal til møder på jobcentret eller A-kasse og være dine ekstra ører og skrive referat af mødet.

  Du kan finde kontaktoplysninger og se den fulde beskrivelse af Veterancentrets tilbud her. 

   

  I Næstved Kommune er der en lang række veteranforeninger, hvor du kan møde andre veteraner og deres pårørende. Dem kan du læse om herunder. 

  VeteranCafé Næstved

  Er du tidligere udsendt, og har du lyst til at møde veteraner, som du kan vende dine oplevelser med? Eller er du pårørende, der gerne vil dele dine tanker og erfaringer med andre? Så er Næstved Kommunes veterancafé en god mulighed.

  Caféen holder til i Provstegården, Vordingborgvej 348, 4700 Næstved. Den holder åbent hver torsdag fra klokken 18.30 til 21.30. Du kan sammen med de frivillige være med til at sætte rammerne for, hvordan caféen skal køre.

  Læs mere på veterancaféens hjemmeside.

  De Blå Baretter i Næstved

  De Blå Baretter er en forening under Danmarks Veteraner, der har til formål at formidle viden om veteranindsatsen, kontakt til tidligere udsendte og skabe opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner.  

  Foreningen holder til på Marvede Gamle Skole ved Menstrup, hvor der er lokaler på 1. sal i den gamle skolebygning. Lokalerne er, udover at være et hyggeligt samlingssted, indrettet som et mindre museum, der udstiller en lang række klenodier, som er skænket af tidligere udsendte fra missioner til bl.a. Gaza, Cypern, Congo, Balkan m.fl.

  Udstillingen og de historiske rammer er med til at bevare veteranernes identitet som fredsbevarende- fredsskabende- og krigsveteraner.

  Foreningen har åbent den første onsdag i hver måned fra kl. 19.00 – 22.00, og alle er velkomne til at få en snak omkring udsendelse, foreningens virke, og hvad der ellers rører sig omkring veteranområdet.

  Du kan læse mere om foreningen på deres hjemmeside. 

  Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening

  Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) har mange militærhistoriske køretøjer, som de blandt andet restaurerer, vedligeholder, udstiller, gennemfører kørsel og skydning med.

  Hvis du godt kunne tænke dig at være med, har de normalt skruedag tirsdage i Kalby Ris Anlægget og i det gamle depotområde, som ligger i Fredsskoven. Fredsskoven ligger op til øvelsesterrænet øst for Næstved.

  Læs meget mere på deres hjemmeside.

   

  Næstved Kommune markerer hvert år den 5. september Flagdagen for Danmarks Udsendte ved et større arrangement afholdt i samarbejde kommunens lokale veteranforeninger og virksomheder. 

  Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet - samt deres pårørende.

  Veterankortet udstedes til nuværende og tidligere medarbejdere, der har været udsendt i minimum 28 sammenhængende dage med Forsvaret eller i sammenlagt 28 dage med Beredskabsstyrelsen. Du kan som indehaver af et veterankort bruge det til at legitimere dig som veteran og derigennem modtage anerkendelse for din indsats. 

  Du kan desuden få adgang til rabatter gennem LogBuy. Det gør du ved at gå ind på www.mylogbuy.dk og oprette en ny bruger ved at skrive firmanavnet, som enten er Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen.

  Desuden har hjemmesiden www.veterankortet.dk lavet en samlet oversigt over rabatter, som du kan se her.

  Sådan får du et veterankort

  Alle, der har været udsendt for det danske forsvar siden 1948, har ret til et veterankort. Forsvaret sender halvårligt (februar og august) veterankortet ud til medarbejdere i forbindelse med deres førstegangsudsendelse.

  Du kan også bestille kortet over internettet, hvis du endnu ikke har modtaget det, har mistet det, eller der er en fejl på kortet. 

  I Næstved Kommune har byrådet i 2015 vedtaget en veteranpolitik, der senest er revideret i 2021. Veteranpolitikken suppleres af en veteranstrategi, som gælder for en 4-årig periode og beskriver det konkrete indhold i indsatsen. 

  Strategien og politikken danner fundamentet for den service, kommunen ønsker at tilbyde veteraner og deres pårørende.

  Klik her for at læse Veteranpolitikken og Veteranstrategien

  I Næstved Kommune er der etableret et veteranråd i forlængelse af veteranstrategien 2021-2024. Rådet består af de fire største veteran- og soldaterforeninger i Næstved Kommune og er oprettet med henblik på at være en koordinerende aktør for veteranindsatsen. 

  Næstved Kommunes veterankoordinator afholder omkring fire møder årligt med veteranrådet, hvor veteranindsatsen drøftes.

  Har du input til Veteranråd Næstved, kan de sendes til veteran@naestved.dk.