Gå til hovedindhold

Drift af grønne områder

Næstved Park & Vej varetager driften af størstedelen af Næstved Kommunes skove og grønne områder.

Skovsti med høje træer

Indhold

  I områderne er der rig mulighed for at lave skovture og nyde naturen eller leje en af vores grønne pladser.

  Ved større arrangementer skal der indhentes tilladelse fra Næstved Park & Vej.

  Klik her for at læse mere om, hvordan du får tilladelse til afholdelse af større arrangementer

  I Næstved Kommune kan man leje grønne pladser. 

  Du kan leje: 

  • Anlægget v. Glumsø Sø, Anlægsvej 11, Glumsø
  • Cirkus-/Dyreskuepladsen, Grønlandsvej 14, Næstved
  • Fruens Plantage, Ny Præstøvej 304, Næstved
  • Græsarealet bag Netto, Byagervej 4, Fuglebjerg
  • Kristiansholms Skoven, (kun skov), Sandved
  • Munkebakken, Teatergade, Næstved
  • Munkebakken Amfiteateret, Næstved
  • Munkebakken Tårnet, Næstved
  • Plæne v. Borgerservice, Byagervej 1, Fuglebjerg
  • Plæne v. Biblioteket, Fensmark
  • Plæne v. Kompagnihuset, Næstved
  • Plæne v. Søgårdsvej 5, Gelsted
  • Rådmandshaven 20, Kranøen, Næstved
  • Rådmandshaven 20, Plænen, Næstved

  Book her

  Grønne områder er en fælles betegnelse for alle de arealer, hvor der på den ene eller anden måde sker pleje af beplantningen. Grønne områder dækker altså over parker, boligområder, friarealer ved skoler og institutioner, idrætsanlæg, bynære skove, søer, vandløb, træer, parkeringspladser m.v.

  Klik her for at læse kvalitetshåndbog for drift af grønne områder

  Fruens Plantage tilhørte Rønnebæksholm Gods og har været i Næstved Kommunes ejendom siden 1994. Der er mulighed for parkering ved indkørslen fra Ny Præstøvej overfor Bystævnet, som er vejen til Rønnebæk. Derudover er der flere muligheder for at komme ind i skoven på cykel og til fods.

  Landskabet under Fruens Plantage er den sidste urørte del af Mogenstrup Ås. Tidligere var åsen et afgræsset overdrev, men under Rønnebæksholms drift blev åsen i løbet af 1800-tallet plantet til med træer, som kunne sælges og udnyttes til en række formål. Fruens Plantage blev fredet i 1940.

  Du kan låne brugsretten til bålhytte, lejrplads og naturbasen Fruens Ly.
  Man kan også låne arealerne til forskellige slags aktiviteter, herunder løb mm. 
  Stedet har følgende adresse:
  Ny Præstøvej 306A, 4700 Næstved.
  OBS: Der er ikke toiletter eller vandposter med drikkevand i skoven.

  Book her

  Klik her for at se et kort over Fruens Plantage

  Læs forvaltningsplanen for Fruens Plantage

  Nøglen til Naturbasen kan afhentes i SFO'en Tudsen på Englebjergvej 12-14 ved Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk.

  Klik her for at se åbningstider

  Fruens Ly Naturbase samt skoven skal bookes hver for sig. 
  Skoven skal bookes under "Grønne pladser, og Naturbasen Fruens Ly skal bookes under "Naturbaser". 

  I juni 2020 besluttede Teknisk Udvalg, at der skulle nedsættes et brugerråd for Fruens Plantage. Der afholdes to årlige møder. 

  Hvis du vil vide mere om brugerrådet, kan du læse retningslinjerne for brugerrådet i Fruens Plantage  og se hvem medlemmerne er. 

  Referaterne fra møderne vil blive offentliggjort her på siden.

  Referat fra brugerrådsmøde den 9. juni 2022
  Referat fra brugerrådsmøde den 7. december 2021
  Referat fra brugerrådsmøde den 7. juni 2021
  Referat fra brugerrådsmøde den 11. november 2020

  Har du spørgsmål til Brugerrådet, kan du kontakte formanden Niels Hav Hermansen, teamleder hos Vand & Natur på mail nhher@naestved.dk 

  Kristiansholm Plantage er den eneste offentligt ejede skov på Fuglebjergegnen. Skoven er en blandingsskov med gamle løvtræer, og der er en skoveng som afgræsses af får. I vestsiden står nogle gamle egetræer, der er 200-250 år gamle. Skoven ligger ud til havet med en god badestrand, og en flot udsigt ud over Karrebæksminde Bugt, og er absolut et besøg værd.

  Skitse af Kristiansholm Plantage

  Næstved Kommune har en lille primitiv lejrplads ved Bjørnebækken, hvor der er bålplads, shelter og toiletter, der gratis kan benyttes af blandt andet vandrerne på Sjællandsleden.

  Reglement for Kristiansholm Plantage.

  Obs. toiletterne er lukket fra uge 43 og frem til påske.

  Naturbase, hvor du kan booke brugsretten

  Derudover er der lige bag kystlinjen en tidligere grusgrav, hvor der findes en teltplads med shelter samt en naturlegeplads. Der er en bålplads og adgang til toilet og rindende vand i sommerperioden. Udstyr til madlavning skal man selv have med.

  Booking af pladsen giver mulighed for kørsel i skoven. Hvis du vil køre til pladsen, skal du køre ind fra Bisserup.

  Nøgle til åbning af led i skoven skal afhentes hos:
  Næstved Hovedbibliotek og Borgerservice i Infocenteret
  Kvægtorvet 4-6
  4700 Næstved

  Afhentning af nøgle skal ske i Infocenteret, og dette kræver ikke tidsbestilling.

  Åbningstider til Infocenter: 
  Mandag-fredag: 10:00-17:00
  Lørdag: 10:00-14:00

  Bookingbeskeden skal medbringes som dokumentation. Der skal betales 500 kr. som depositum for nøglen. Nøglen skal returneres senest 7 dage efter arrangementet.

  Handicaptoilet

  Handicaptoilet findes i udkanten af skoven mod Bisserup.

  Munkebakken er en del af Mogenstrup Åsen, der strækker sig fra Mogenstrup og nordvest ad Fruens Plantage til midt centrum.

  Munkebakken er en af Næstveds byparker og ligger lige over for banegården. Der er gode parkeringsmuligheder i Teatergade. På Munkebakken er der borde og bænke med mulighed for at nyde medbragt mad. Derudover rummer Munkebakken et lille amfiteater, et udkigstårn og mindestenen for Peder Bodilsen, som stiftede Skovklosteret i 1135. Munkebakken er omkring 2 ha og er på det højeste punkt 48 meter over havet.

  Tidligere var der en elmeallé på Munkebakken, men elmetræerne overlevede ikke elmesygen, og senere opstod idéen med at udskære skulpturer af de døde træer. Jens Andersen har udskåret munkene af døde elmetræer i 1998. For hver af munkene har Jens Andersen haft forskellige munkeordner fra Næstved som forbilleder.

  Munkene på Munkebakken havde en begrænset levetid og derfor besluttede Næstved Byråd i 2004 at sikre skulpturerne ved at få lavet aftryk til forme med henblik på at udføre bronzeafstøbninger på et senere tidspunkt som et sponsorprojekt.

  Bronzemunkene kan ses på Munkebakken.

  I Næstved Kommune er der rig mulighed for at lufte din hund på udvalgte grønne arealer, hvor den kan færdes frit og mødes med andre hunde. Hundeskovene er områder, hvor din hund må færdes uden snor, men under ejerens ansvar og opsyn.

  Du kan nemt finde hundeskove nær dig.

  Klik her for at finde app'en "Hundeskove i Danmark"

  Næstved Kommunes hundeskove

  • Fodsporet i Sandved
  • Kristiansholm Plantage, den nordlige del mod Skafterup
  • Østerskov Hundeskov, Skullerupvej, Glumsø
  • Brøderup-Tappernøje Hundeskov, Hovedvejen 8B, 4733
  • Tappernøje

  Naturstyrelsens hundeskove

  • Rønnebæk Hundeskov, ved Kirkevej 3, Næstved
  • Glumsø Hundeskov, Nyvej 15, Glumsø
  • Even Hundeskov, Vester Ringvej, Ålestokvej 10-12, Næstved
  • Rønnebæk Fælled Vest, Præstøvej 200, Næstved
  • Sandved Hundeskov, Klaksvej 9, Sandved
  • Vridsløse Hundeskov, Ring Nord, Næstved

  Herlufsholm Gods' hundeskov

  • Herlufsholm Hundeskov, Herlufsholm Allé, Næstved

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Næstved Park og Vej

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler