Gå til hovedindhold
Arbejdsmarked
Job
Økonomi

Socialt frikort

Med et socialt frikort kan udsatte borgere tjene op til 40.000 kroner om året uden at blive modregnet i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Indhold

  Et socialt frikort kan være vejen ind på arbejdsmarkedet for nogle borgere. Læs mere her på siden om, hvad det sociale frikort indebærer, og hvordan du ansøger.

  Et socialt frikort giver borgere med særlige sociale problemer mulighed for at tjene op til 40.000 kroner (2023-niveau) skattefrit pr. kalenderår, uden at indtægten fradrages i borgerens offentlige forsørgelsesydelser.

  Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, at bidrage til dem og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere.

  Det sociale frikort kan anvendes i forbindelse med ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder med videre, uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser, boligsikring eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

  Du kan få et socialt frikort, hvis du kan sige ja til, at:

  du har en særlig social problemstilling (fx hjemløshed, misbrug eller en psykisk lidelse)

  • du hverken har været under ordinær uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kroner (2023) inden for de seneste 12 måneder
  • du har opholdt dig i riget i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i Lov om aktiv socialpolitik

  Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

  Hvis du gerne vil have et socialt frikort, skal du henvende dig til kommunen og ansøge om et socialt frikort. Hvis ansøgningen bliver godkendt, opretter sagsbehandleren et frikort på socialtfrikort.dk, og du får udleveret et unikt 5-cifret Frikort-ID. Du skal oplyse dette ID-nummer til din arbejdsgiver, når du bliver ansat og vil gøre brug af det sociale frikort.

  Når du har fået et socialt frikort, kan du begynde at arbejde i et ordinært og ustøttet job, som du selv skal finde. Du kan arbejde hos alle virksomheder, offentlige myndigheder med videre, der har et CVR-nummer, men du kan ikke bruge frikortet i forbindelse med et løntilskudsjob, et fleksjob eller lignende. Derudover kan du ikke bruge frikortet i forbindelse med freelancearbejde eller arbejde i egen virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

  Husk at gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at lønnen ikke skal indberettes til eIndkomst, men skal registreres på socialtfrikort.dk.

  • Du skal oplyse, om du er eller har været omfattet af Serviceloven (Lov om social service afsnit 5)
  • Du skal oplyse din aktuelle ydelse/ forsørgelse, og om det er mere end 12 måneder siden, du har været i indtægtsgivende arbejde eller deltaget på en SU-berettiget uddannelse
  • Du skal beskrive de særlige sociale forhold, der gør sig gældende for dig

  Folketinget vedtog i 2018 en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven gav - i første omgang i en forsøgsperiode i 2019-2020 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort.

  Ordningen er blevet forlænget, så den fortsat gælder fra den 1. juli 2023 frem til og med den 31. december 2024. 

  Alle, der i dag har et socialt frikort, vil automatisk få det videreført.

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler