Gå til hovedindhold

Socialt frikort

Med et socialt frikort kan udsatte borgere tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive modregnet i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Gule blomster

Indhold

  Et socialt frikort kan være vejen ind på arbejdsmarkedet for nogle borgere. Læs mere her på siden om, hvad det sociale frikort indebærer og, hvordan du ansøger. 

  Et socialt frikort giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og u-støttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at honoreringen giver fradrag i forsørgelsesydelser som kontanthjælp, førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, som f.eks. boligsikring. Med andre ord er det muligt at tjene 20.000 kr. skattefrit gennem småjobs og/eller ordinære ansættelser pr. kalenderår. 

  Det giver udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere. Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

   

  Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer (f.eks. hjemløshed eller misbrug mv.) herunder psykiske vanskeligheder (f.eks. angst eller depression mv.), som er i målgruppen for afsnit 5 i Lov om social service.

  Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

  Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra ordinær beskæftigelse og uddannelse, og at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for de seneste 12 måneder.

  Visitationen til et socialt frikort baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

   

  • Du skal oplyse, om du er eller har været omfattet af Serviceloven (Lov om social service afsnit 5).
  • Du skal oplyse din aktuelle ydelse/ forsørgelse, og om det er mere end 12 måneder siden, du har været i indtægtsgivende arbejde eller deltaget på en SU-berettiget uddannelse.
  • Du skal beskrive de særlige sociale forhold, der gør sig gældende for dig.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  Email: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)

  Relevante artikler