Gå til hovedindhold
Bolig
Din ejendom
Klima

Varme

Her kan du blive klogere på dine varmemuligheder, se om der kommer fjernvarme på din adresse og følge med i aktiviteter på varmeområdet.

Hånd drejer på termostat på en radiator

Indhold

  Varme med dine naboer?

  Gå sammen med mindst 10 boliger i et område, hvor der ikke kommer fjernvarme, og få undersøgt en fælles varmeløsning. Læs alt om puljen og søg senest 30. maj 2024 - klik her (åbner nyt vindue)

  Vil du inspireres eller vise din varmeløsning?

  • Bliver du ikke tilbudt fjernvarme og skal du finde et alternativ til olie- og naturgasfyret, men er du i tvivl om, hvad det skal være?
  • Har du lyst til at se, hvilken varmekilde andre har valgt og tale med dem om hvordan det er gået?
  • Har du fx fået lagt jordvarmeslanger i haven eller deler du varmeanlæg med naboen, og vil du gerne inspirere andre?

  Har du forslag til et udflugtsmål, der kan inspirere andre til en fossilfri varmeløsning, så skriv til os på varme@naestved.dk. Vi samler idéer ind til og med april 2024, og så vil vi se på, om det kan blive til en eller flere inspirationsture for de interesserede. 

  Se hvilke varmeforhold der gælder på din adresse

  Skriv din adresse i søgefeltet og finde ud af, hvilke varmeforhold, der gælder for din ejendom. Hvis der er fjernvarme, kan du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab og høre om tilslutningsmuligheder, priser, mv. Hvis du ikke kan få fjernvarme, kan du læse om andre muligheder her på siden. 

  Det bemærkes, at kortet er vejledende. Hvis du har konkrete spørgsmål til din ejendom, er du velkommen til at skrive til varme@naestved.dk.

  Mere fjernvarme på vej...

  ... i Næstved by:

  Et stort fjernvarmeprojekt i Næstved by er blevet godkendt og det betyder, at Næstved Fjernvarme A.m.b.a. nu er i gang med at samle de nødvendige 60 % tilslutninger i områderne, samt projektere netudvidelsen og etableringen af et nyt varmeanlæg ved Øverup Krog.

  Næstved Fjernvarme kan opdatere dig om informationsmøder, tilmelding, priser, tidsplaner, og meget mere. Hold dig opdateret på Næstved Fjernvarmes hjemmeside (åbner nyt vindue).

  ... i Glumsø:

  Der er blevet godkendt fjernvarme i hele Glumsø by, og det betyder, at Glumsø Fjernvarme A.m.b.a. nu går i gang med at udbyde fjernvarmeudrulningen og etableringen af et nyt varmeanlæg i erhvervsområdet øst for jernbanen.

  Glumsø Fjernvarme kan opdatere dig om informationsmøder, tilmelding, priser, tidsplaner, og meget mere. Hold dig opdateret på Glumsø Fjernvarmes hjemmeside (åbner nyt vindue).

  Læs mere om...

  Vi holder løbende relevante arrangementer. Følg med her, gense et webinar og find præsentationer. 

  Ud med gas - Vad (Mathiesen) så? Den 12. december 2023 var der fuldt hus i Ny Ridehus til foredrag med Brian Vad Mathieasen, Evida og Dansk Ejendomsmæglerforening, efterfulgt af fjernvarmemesse. Fokus var udfasning af gas, og hvorfor det skal erstattes med fjernvarme nogle steder og varmepumper andre steder. Se præsentationerne fra Næstved Kommune her, Brian Vad Mathiesens her, Evida her og Dansk Ejendomsmæglerforening her

  Webinar for bygningsejere, der opvarmer boligen med olie eller gas og som ikke vil blive tilbudt fjernvarme: Onsdag den 6. september 2023 kl. 19.00-20.00 holdt Næstved Kommune og SparEnergi webinar om tilskud til varmepumper og energirenovering og nabovarme. 

  Varmemesse for dem, der ikke kan få fjernvarme: onsdag den 26. april 2023 kl. 17.00-19.00 afholdt Næstved Kommuner og SparEnergi varmesse på Ressource City. Målgruppen var de borgere, der ikke bliver tilbudt fjernvarme, og derfor kunne få viden om forskellige varmemuligheder,  pulje til nabovarme, statslige tilskud, energirenovering, mv. Se program.

  Webinar for bygningsejere med olie- og naturgasfyr: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 17.00-19.00 afholdt Næstved Kommune og SparEnergi webinar om varmemuligheder i områder hvor der ikke kommer fjernvarme, varmeplan, forskellige varmepumper, energiforbedringer, sparetips, tilskudsmuligheder, og meget mere. Se optagelsen af webinaret her, Næstved Kommunes præsentation her og SparEnergis præsentation her

  I områder med elvarmeforbud (se kort ovenover) må du ikke installere elvarme (elovne/elpaneler). Varmepumper må du godt installere. De er undtaget, fordi de anvender energien effektivt. 

  Elvarmeforbuddet dækker over gammeldags elvarme i form af elovne og elpaneler, og blev vedtaget som et nationalt energisparetiltag, da de er ineffektive af varme op med og derfor meget energikrævende. For 1 kWh brugt får man kun 0,8-0,9 kWh retur. Til sammenligning får man 3,5 kWh ud af 1 kWh fra en luft-vand varmepumpe. 

  Forbuddet betyder, at hvis du allerede har et vandbårent rørsystem - som f.eks. radiatorer eller gulvvarme - så må du ikke fjerne det igen, for så at installere gammeldags elvarme. Du må heller ikke installere elvarme (elovne/elpaneler) i en ny bolig.

  Hvis din ejendom er opført med gammeldags elvarme før 1994, hvor det nationale elvarmeforbud blev vedtaget, er din ejendom undtaget fra elvarmeforbuddet, og elvarmen kan fortsat anvendes som opvarmningsform. Dette er ud fra en vurdering af, at det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre varmeforsyningen, da det samtidig vil kræve at der installeres et vandbåret varmesystem.

  Energirenovering kan være en god måde at fremtidssikre din bolig - både når det gælder komfort og økonomi. Energirenovering kan være isolering af mur, tag og gulv, nye energiruder eller at skifte til en mere effektiv varmekilde - skift f.eks. oliefyr eller elvarme ud med fjernvarme eller en varmepumpe. 

  Tips til energirenovering - isolering, vinduer, m.m.:

  Timing - hvornår er det godt at energirenovere?

  Et godt redskab til at prioritere mellem forskellige tiltag er gennem Energimærkeordningen. Med et energimærke fås et overblik over bygningens energitilstand, forbedringsforslag og rentable investeringer. Ved hushandler udarbejdes altid et energimærke, og kan derfor være et godt tidspunkt for sælger eller køber til at gennemføre nogle tiltag.

  Hvis du alligevel skal renovere eller hvis du skal skifte opvarmning, så er det et godt tidspunkt at indtænke energiforbedring. Eksisterende bygninger bruger mere energi end nyopførte, og selvom en varmepumpe er langt mere energieffektiv end et oliefyr, så er det en god idé at reducere bygningens varmetab. Det giver et sundere indeklima og udover at reducere varmetabet, så spares også på varmeregningen.

  Varmetillæg

  Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter gamle regler (tilkendt førtidspension før 1. januar 2003), kan du søge om tilskud til dine varmeudgifter, dvs. til el, gas, olie og andre former for brændsel. Læs om varmetillæg her

  Varmechek

  Staten har i august 2022 udbetalt en varmechek til over 400.000 husstande. Varmecheken er et engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

  Varmechecken er automatisk blevet udbetalt den 10. august 2022 til de husstande, der er berettigede. Det er den ældste i husstanden, der har modtaget varmechecken via NemKonto. Læs mere om varmechecken på borger.dk

  Næstved Fjernvarme A.m.b.a.

  Fensmark Fjernvarme A.m.b.a.

  Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a.

  Sandved-Tornemark Kraftvarmeværker A.m.b.a.

  Glumsø Fjernvarme A.m.b.a.

  Glumsø Fjernvarme A.m.b.a. blev stiftet i januar 2023 og der er godkendt et projektforslag for fjernvarme. Nu arbejdes der videre på at etablere fjernvarme i Glumsø. Hvis du er interesseret i at få fjernvarme og vil give dit uforpligtende interessekendegivelse, kan du gå ind på værkets hjemmeside www.glumsoefjernvarme.dk

  Karrebæk

  Karrebæk Lokalråd og Affald Plus undersøger mulighed for fjernvarme i Karrebæk. Følg med i arbejdet med at etablere fjernvarme i Karrebæk på www.lokalrådkarrebæksminde.dk

  Oliefyr

  Hvis du bor i et områder med kollektiv varme i form af fjernvarme eller naturgas (se kortet ovenfor), må du ikke installere et nyt oliefyr. Du skal derfor vælge anden opvarmning, hvis dit oliefyr er udtjent. 

  Olietank

  Du behøver ikke tilladelse fra kommune eller anden myndighed for at etablere en ny olietank, men du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Du skal fortælle os, hvor på grunden, tanken skal være, hvordan den er sikret, og hvornår du etablerer den. Du skal sikre dig, at din tank med tilhørende rørsystem er typegodkendt samt at installationen udføres af en sagkyndig.

  Bruger du ikke din olietank mere, fordi du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest fire uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

  Du kan læse mere om olietanke og sløjfning af disse i artiklen nederst på siden.

  Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området varme og varmt brugsvand fra et fælles anlæg. En mindre fælles varmeløsning kalder vi "nabovarme". 

  I kan få tilskud til at undersøge om en fælles varmeløsning i mindre skala er noget for jer. Læs mere om puljen 'nabovarme' og hvordan I søger her.

  Energistyrelsen offentliggør løbende de statslige tilskud og puljer på SparEnergi.dk:

  Se alle aktuelle statslige tilskud på siden Sparenergi - klik her.

   

  Varmepumpens udedel kan støje, og det er vigtigt at være opmærksom på at overholde støjkrav af hensyn til dig selv og naboer. Støjgrænserne fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger, som du kan finde her.

  En luft-til-vand varmepumpe kan til tider køre i forceret drift for at yde maximalt eller ved afrimning. I disse situationer vil varmepumpen støje mere end ved normal drift. Hvis der kun er opgivet én støjværdi for udedelen, anbefales det, at varmepumpen kun sættes op, hvis der er god margin i forhold til at overholde de vejledende støjgrænser ved naboerne.

  For at undgå støj er det nødvendigt du forholder dig til placeringen af varmepumpens ude-del:

  • Vælg en støjsvag model.
  • Vælg en model, som er optaget på ”varmepumpelisten”.
  • Hold afstand til skel og til soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasser - både egne og naboens.
  • Varmepumpen kan ikke placeres inde i et skur eller en garage.
  • Varmepumpen kan opsættes mellem hovedbygning og mindre skur, havehus eller lignende
  • Opsæt evt. støjskærme omkring varmepumpens udedel, designet til formålet.
  • Brug støjberegneren til at finde en egnet placering på din grund
  • Stil varmepumpen på en eller flere fliser og påsæt vibrationsisolatorer.
  • Undgå større hårde overflader på arealet mellem varmepumpen og naboen. Hårde flade forstærker støjen, mens bløde overflader som græs derimod absorberer lyden.
  • Der er respektafstande til alle sider, som skal overholdes, før varmepumpen fungerer korrekt.
  • Benyt en autoriseret VE-installatør til opsætningen.

  Se, hvor du kan placere en varmepumpe på din grund, så støjkrav overholdes, i Energistyrelsens støjberegner her

  Varmepumper er en betegnelse, der dækker over forskellige typer af varmepumper: Jordvarme, luft-til-vand varmepumpe og luft-til-luft varmepumpe.

  Du skal altid benytte en VE-godkendt virksomhed til at installere din varmepumpe - find en her.

  Find din varmepumpe på Sparenergis varmepumpeliste 

  Vær opmærksom på om der er tilslutningspligt til fjernvarme (tjek i kortet ovenover), og at du derfor kan være forpligtet til fortsat at betale faste afgifter, selvom du skifter varmeform. 

  Jordvarme – helårsopvarmning

  Jordvarme er en energieffektiv måde at varme din bolig op på. Det forudsætter, at der findes vandbårne varmerør i bygningen. Varmeformen er velegnet til helårsbeboelse. Her trækkes varme ud af jorden via slanger i ca. 80 cm dybde, og via en varmepumpe føres vandet ind i husets varmesystem. Jordvarme er velegnet til opvarmning af bygninger med helårsbeboelse og hvor der er plads i haven til at nedgrave slangerne. En tommelfingerregel er, at der skal bruges 2-3 gange husets areal til nedgravning af slanger.

  • Jordvarmeanlæg - både lodret og vandret - skal godkendes af kommunen af hensyn til grundvandsbeskyttelse. Søg om tilladelse til jordvarme gennem systemet Byg og miljø. 
  • Jordvarmen må ikke liggere tættere end 50 m fra et vandværk og ikke tættere på en privat vandboring end 50 m. Det er for at undgå, at drikkevandet bliver forurenet. Ved dybe boringer er afstandskravene 300 m.
  • Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen om jordvarme giver en målfast tegning over din ejendom, hvor det er tegnet ind, hvor anlægget skal stå, og hvor slangerne skal ligge.
  • Hvis du ikke længere bruger dit jordvarmeanlæg, skal du anmelde det gennem Byg og Miljø.
  • Hvis der er tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, kan du samtidig søge om dispensation herfra.
  Luft-til-vand varmepumpe – helårsopvarmning

  Med en luft-til-vand varmepumpe opstilles en udedel, der trækker varme ud af luften, som føres ind i husets varmesystem gennem husets radiatorer eller gulvvarmeelementer. Luft-vand forudsætter, at der findes vandbårne varmerør i bygningen. Luft-til-vand er velegnet til helårsbeboelse, hvor der kan placeres en varmepumpe på grunden uden at støjen vil genere dig selv eller naboer.

  Luft-til-luft varmepumpe – fx sommerhuse

  Med en luft-til-luft varmepumpe omdannes kold luft og blæser varm luft ind i bygningen. Brugen af luft-til-luft varmepumper er primært relevant i sommerhuse eller andre bygninger, som ikke opvarmes hele året. Her er luft-til-luft varmepumper et godt supplement eller erstatning til elpaneler. Varmepumpen udnytter energien mere effektivt end de gammeldags elpaneler og er derfor både et økonomisk og energimæssigt fornuftigt varmevalg. 

  Spørgsmål og svar om fjernvarme

  Det er det enkelte fjernvarmeselskab, der fastsætter prisen for tilslutning til fjernvarme. Nogle selskaber tilbyder en afdragsordning. Nuværende priser kan findes i tarifblade på det enkelte selskabers hjemmesider. 

   

  Hvis der ikke kommer fjernvarme i dit område, kan du f.eks.

  På kortet kan du indtaste din adresse, og se om du bor i et område med potentiale for fjernvarme eller om der allerede er godkendt fjernvarme. I nogle områder er der godkendt fjernvarme, men fjernvarmeselskabet er ikke nået frem til din adresse endnu. Dit lokale fjernvarmeselskab kan oplyse dig om deres konkrete tidsplaner for gravearbejdet, priser, tilslutningsvilkår og hvornår du kan komme på. 

  Status for områder med fjernvarmepotentiale i Varmeplan 2022-2030:

  • Mogenstrup: Fjernvarme kan ikke lade sig gøre.
  • Næstved by: Fjernvarme er godkendt. 
  • Fensmark: Fjernvarme er godkendt i den sydlige del af byen. De to sidste gasområder er under afklaring. 
  • Glumsø: Fjernvarme er godkendt.
  • Karrebæk: Fjernvarme er under afklaring. 

  Fjernvarme tager tid - sådan er rejsen

  Fjernvarme er såkaldt kollektiv varme. Det er derfor underligt særlig lovgivning og skal også godkendes. Hvorvidt, hvor og hvornår der kommer fjernvarme - afklares i et projektforslag. Projektforslag udarbejdes af et fjernvarmeselskab og skal opfylde flere lovkrav. Det mest centrale er fjernvarmeprojektets samfundsøkonomi, der skal være bedre en alternativerne. Projektforslaget indeholder flere økonomiske og energimæssige analyser, et kort og en tidsplan for udrulningen af fjernvarmen. Når et fjernvarmeselskab har udarbejdet et projektforslag skal det behandles og godkendes af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget. 

  Når et fjernvarmeprojekt er godkendt, så skal det være rullet ud til den sidste ejendom i området senest efter 5 år. Fjernvarme er et omfattende infrastruktur, som kræver store investeringerne, og derfor er det nødvendigt med høj tilslutning for at det kan lade sig gøre - ofte mellem 60-80 %. 

  Hvis byrådet har godkendt, at der kan blive rullet fjernvarme ud i et område (se kortet på denne side), siger man, at der er "godkendt fjernvarme" i området.

  Fra godkendelse har dit fjernvarmeselskab 5 år til at nå frem til din adresse med fjernvarmen. 

  Når et område er godkendt til fjernvarme, kan fjernvarmeselskabet gå i gang med entreprenørudbud og derefter etablere rørene i området.

  Med andre ord tager det noget tid fra fjernvarme er politisk godkendt til det er praktisk muligt at blive tilsluttet fjernvarmenettet. Derfor kan der godt være områder, hvor der er "godkendt fjernvarme", men hvor der endnu ikke er mulighed for at tilslutte sig.

  Vær opmærksom på, at du selv skal tilmelde dig, hvis du ønsker fjernvarme. Kontakt dit fjernvarmeselskab for at høre mere om tilmelding og forventet tidsplan. 

  Tilslutningspligt

  Tilslutningspligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra varmeforsyningsselskabet (kaldet aftagepligt). Du kan altså godt have en anden opvarmningsform end fjernvarme, selvom der er tilslutningspligt. Men fjernvarmeselskabet har ret til at opkræve dig for faste udgifter fra det tidspunkt, hvor tilslutningspligten træder i kraft og der er forsyningsmulighed fra varmeforsyningsselskabet i form af en stikledning. Du kan altså være nødt til at betale faste udgifter, hvis du skifter til anden opvarmning. 

  Fra 1. juli 2022 er alle tilslutningspligter til naturgas ophævet pga. lovændring. Det gælder også, selvom det fortsat vil fremgå af nogle lokalplaner eller servitutter. 

  Tilslutningspligt til fjernvarme, der er pålagt inden denne dato, er fortsat gældende. Det kan gælde for både ny og eksisterende byggeri.

  I alle nye fjernvarmeområder efter denne dato kan der ikke blive pålagt tilslutningspligt.

  På kortet ovenover kan du se, om der er tilslutningspligt. Aktivér laget ”Tilslutningspligt” og slå din adresse op.

  Forblivelsespligt

  Hvis din ejendom allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, kan den være pålagt forblivelsespligt. Det vil sige, at du skal blive ved med at betale de faste afgifter til forsyningsselskabet. Forblivelsespligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet (kaldet aftagepligt). Du kan altså godt skifte varmekilde, selvom der er forblivelsespligt.

  Dispensation

  Er din ejendom allerede omfattet af en tilslutnings- eller forblivelsespligt, er der mulighed for at søge om dispensation. Dispensationen gives kun i særlige, enkeltstående tilfælde med mindre du er folkepensionist eller opfører et lavenergibyggeri.

  Du kan søge om dispensation her

  Fritagelse

  Folkepensionister

  Hvis du er folkepensionist, får du automatisk dispensation fra tilslutningspligten, hvis du sender en skriftlig ansøgning til os. Det er dog en betingelse, at du ejede og har haft fast bopæl på ejendommen siden det tidspunkt, der blev truffet beslutning om tilslutningspligten, og at du er fyldt 65 år inden den seneste frist for tilslutning.

  I ansøgningen skal der derfor stå din fødselsdato, og datoerne for, hvornår du overtog og flyttede ind på din ejendom. Når du får dispensation fra tilslutningspligten, kan forsyningsselskabet ikke opkræve tilslutningsafgift eller faste afgifter. Dispensationen bortfalder ved ejerskifte.

  Lavenergibygninger

  For nybyggeri gælder, at hvis det opføres som lavenergibyggeri i henhold til kravene i bygningsreglementet, er ejendommen fritaget for tilslutningspligten. Nye lavenergibygninger bruger så lidt varme, at det ikke er rentabelt at tilslutte dem til kollektiv varme. Derfor har de krav på en dispensation fra tilslutningspligten. Bygningen skal overholde kravene til lavenergibyggeri jævnfør det gældende bygningsreglement.

  Ovne som eneste opvarmningsform

  Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget fra tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

  For at blive godkendt, skal fjernvarme opfylde lovkrav om at være samfundsøkonomisk bedre end individuelle luft-vand varmepumper.

  Når man ser på, hvor der kan komme fjernvarme, screenes der efter områder, der har gunstige forhold for  fjernvarme. Den dyre post er ledningsnettet og derfor ser man efter områder med tæt bebyggelse og højt varmeforbrug. Jo lavere omkostning pr. MWh varmeforbrug, jo bedre kan fjernvarme konkurrere med individuelle varmepumper.

  Mange store ejendomme som etageejendomme, tæt bebyggelse som rækkehuse og institutioner styrker fjernvarmeøkonomien i et område, mens mindre bysamfund med få huse og længere afstand mellem husene, kan være vanskelige at få god fjernvarmeøkonomi i.

  Bor du i et område, hvor der ikke er potentiale for fjernvarme, betyder det, at det er vurderet usandsynligt, at fjernvarme kan opnå lovkravet om positiv samfundsøkonomisk og at det derfor ikke undersøges nærmere. Her kan du i stedet se på muligheder for nabovarme (mindre fælles varmeanlæg) eller dit eget individuelle varmeanlæg.

  Flere fjernvarmeselskaber tilbyder en midlertidig varmeforsyning eller reservedele, hvis dit gas- eller oliefyr går i stykker inden fjernvarmen er kommet frem til dig. Nogle fjernvarmeselskaber tilbyder også selve reparationen af dit gamle gasfyr.

  Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om dine muligheder. 

  Varmeplan 2022-2030

  Den 30. august 2022 godkendte Byrådet Varmeplan 2022-2030. Varmeplanen fastsætter klimamål på varmeområdet. Bl.a. skal fjernvarmen udbredes alle de steder, hvor det er muligt og skal samtidig være CO2-neutral i 2030. Der hvor der ikke kommer fjernvarme skal 90 % af varmeforsyningen være CO2-neutral i 2030. Alle kommunens egne ejendomme skal skifte olie- og naturgasfyret ud med fjernvarme eller f.eks. en varmepumpe senest i 2030. 

  Du kan se Varmeplan 2022-2030 her

  Se den forrige periodes varmeplan, Varmeplan 2010 her

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)