Gå til hovedindhold

Varme

Her kan du blive klogere på dine varmemuligheder og se om der er godkendt fjernvarme på din adresse.

Radiator, hånd drejer på termostat

Indhold

  Bor du i et område, hvor der er kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas) har du mulighed for at tilslutte dig og få varme herfra. Det er frivilligt om du vil aftage varmen eller om du vil have en anden opvarmning. Her kan du læse mere om, hvilke varmeforhold, der gælder på din adresse, få viden om forskellige varmekilder og følge med i aktiviteter på varmeområdet.

  Se optagelse af webinar for boligejere: Farvel til olie- og gasfyr

  Onsdag d. 14. december kl. 17.00-19.00 afholdt Næstved Kommune og SparEnergi.dk webinar om varmemuligheder i områder hvor der ikke kommer fjernvarme, varmeplan, forskellige varmepumper, energiforbedringer, sparetips, tilskudsmuligheder, og meget mere. Se optagelsen af webinaret her, Næstved Kommunes præsentation her og SparEnergis præsentation her

  Spørgsmål og svar om varme

  Bor du i et område, hvor der allerede er blevet godkendt fjernvarme, så kan du tilslutte dig. På kortet længere nede på siden kan du indtaste din adresse, og se om du bor i et område med fjernvarme. Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om priser, tilslutningsvilkår og hvornår du kan komme på. I nogle områder er der godkendt fjernvarme, men fjernvarmeselskabet er ikke nået frem til din adresse endnu. Dit lokale fjernvarmeselskab kan oplyse dig om deres konkrete tidsplaner for gravearbejdet. 

  Senest i 2023 skal alle områder med potentiale for fjernvarme være afklaret og godkendt. I kortet nedenfor kan du se de områder, hvor der er fundet potentiale for fjernvarme. 

  Fjernvarme er godkendelsespligtigt og skal leve op til en række lovkrav. Fjernvarme er et stort infrastruktur, som kræver store investeringerne, og derfor er det samtidig nødvendigt med høj tilslutning for at det kan lade sig gøre. 

  Hvorvidt, hvor og hvornår der kommer fjernvarme - afklares i et projektforslag. Projektforslag udarbejdes af et fjernvarmeselskab og skal opfylde flere lovkrav. Projektforslag indeholder også bl.a. en tidsplan for udrulning af fjernvarmen. Når et fjernvarmeselskab har udarbejdet et projektforslag skal det behandles og godkendes af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget. 

  Når et fjernvarmeprojekt er godkendt, så skal det være rullet ud til den sidste ejendom i området senest efter 5 år. 

  Områder med godkendt fjernvarme, fremgår af kortet her på siden.

  Midlertidig varmeløsning indtil fjernvarmen kommer frem

  Du kan spørge dit lokale fjernvarmeselskab om mulighederne for midlertidig varmeforsyning eller tilbyde reservedele, hvis dit fyr går i stykker.

  Find kontaktoplysninger på dit fjernvarmeselskab. Fold fanen ud her

  Hvis byrådet har godkendt, at der kan blive rullet fjernvarme ud i et område (se kortet på denne side), siger man, at der er "godkendt fjernvarme" i området.

  Først når et område er godkendt fjernvarme i et område, kan fjernvarmeselskabet begynde at etablere de rør i området, som fjernvarmemodtagerne skal koble sig på.

  Med andre ord tager det noget tid, fra det politisk er godkendt, at der kan være fjernvarme i et område, til det er praktisk muligt at blive tilsluttet. Dermed kan der godt være områder, som har "godkendt fjernvarme", men hvor der endnu ikke er mulighed for at tilslutte sig.

  Når et område er godkendt til fjernvarme, må der højest gå 5 år til før dit fjernvarmeselskab skal kunne tilbyde dig fjernvarme.

  Vær opmærksom på, at du oftest selv skal tilmelde dig, hvis du ønsker fjernvarme. Kontakt dit fjernvarmeselskab for at høre mere om tilmelding og forventet tidsplan. Find kontaktoplysninger på dit fjernvarmeselskab her - klik på fanen for at folde ud!

  Hvis der ikke er grundlag for at rulle fjernvarme ud i dit område, kan du vælge en anden, vedvarende opvarmningsform. 

  Du kan f.eks. købe din egen varmepumpe eller tegne abonnement på en varmepumpe. Læs mere om varmepumper i afsnittet "Viden om varmekilder" længere nede på siden. Læs mere om varmepumpe på abonnement hos SparEnergi.dk

  Du kan også gå sammen med dine naboer om en fælles varmeløsning. Læs mere om fælles, mindre varme varmeanlæg her

  For at blive godkendt, skal fjernvarme opfylde lovkrav om at være samfundsøkonomisk bedre end individuelle luft-vand varmepumper.

  Når man ser på, hvor der kan komme fjernvarme, ser man derfor efter områder, der har gunstige forhold for  fjernvarme. Den dyre post er ledningsnettet og derfor ser man efter områder med tæt bebyggelse og højt varmeforbrug. Jo lavere omkostning pr. MWh varmeforbrug, jo bedre kan fjernvarme konkurrere med individuelle varmepumper.

  Mange store ejendomme som etageejendomme, rækkehuse og institutioner styrker fjernvarmeøkonomien i et område, mens mindre bysamfund med længere afstand mellem husene, kan være vanskelige at få god fjernvarmeøkonomi i.

  Bor du i et område, hvor der ikke er potentiale for fjernvarme, betyder det, at det er vurderet usandsynlig at fjernvarme i området kan opnå lovkravet om positiv samfundsøkonomisk og at det derfor ikke undersøges nærmere. Her kan du i stedet se på muligheder for mindre fælles varmeanlæg eller dit egent individuelle varmeanlæg.

  Næstved Kommune yder ikke tilskud til få fjernvarme, varmepumper eller anden varme.

  I visse tilfælde tilbyder nogle fjernvarmeselskaberne afdragsløsninger. Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab for at høre, om det er en mulighed hos dem.

  Tilskud til frakobling af naturgas 

  Statens afkoblingspulje har til formål at dække omkostningen, når man kobler sig gassen. Du kan få tilskud fra puljen, hvis du frakobler naturgas i en periode, hvor puljen er åben, og hvis der er penge tilbage i puljen. Puljen åbner næste gang 3. januar 2023.

  Læs mere om afkoblingspuljen, og hold øje med, hvornår den åbner her

  Tilskud til varmepumper og energiforbedringer af din bolig

  Energistyrelsen åbner løbende for en række statslige puljer til varmepumper og energirenoveringer til private. Det forventes, at der kommer en ny tilskudspulje til varmepumper, sandsynligvis fra januar 2023 og en pulje til andre energiforbedringer som f.eks. vinduer og isolering senere i 2023.

  Puljerne offentliggøres løbende hos SparEnergi.dk. Hold øje med puljerne her

   

  Fra januar 2023 er det muligt at søge om tilskud til fx teknisk rådgivning om fælles mindre varmeanlæg.

  Tilskudsordningen har til formål at hjælpe lokale, grønne varmeløsninger på vej og samtidig udfase olie- og gasfyr for dem, der ikke umiddelbart kan få fjernvarme.

  Læs mere om fælles mindre varmeanlæg og om, hvordan I søger tilskud her

  Det er det enkelte fjernvarmeselskab, der fastsætter prisen for tilslutning til fjernvarme. Nuværende priser kan findes i tarifblade på det enkelte selskabs hjemmesider.

  Find Næstved Fjernvarmes tarifblade her

  Find Fensmark Fjernvarmes tarifblade her

  Find Fuglebjerg Fjernvarmes takstblad her

  Find Sandved-Tornemark Kraftvarmeværkers takstblad her

   

  Der findes tre typer af varmepumper:

  • Luft til vand: Varme trækkes ud af luften udendørs og overføres til vand, som ledes rundt gennem husets radiatorer eller gulvvarmeelementer. Varmeformen er effektiv, og forudsætter, at der findes vandbårne varmerør i bygningen. Varmeformen er velegnet til helårsbeboelse.
  • Luft til luft: Varmen trækkes ud af luften udendørs og blæses ind i huset. Varmeformen er egnet i bygninger, der ikke opvarmes hele året, som fx sommerhus, hvor der ikke i forvejen er vandbårent varmesystem i form af radiatorer eller gulvvarme.
  • Jordvarme (jord til vand): Jordvarme er også en varmepumpe. Her trækkes varme ud af jorden i rør og ledes rundt i huset. Jordvarme kræver ca. 2-3 gange areal til slanger, som det antal kvadratmeter, der skal varmes op. Varmeformen er velegnet til helårsbeboelse. Jordvarme kræve en tilladelse fra kommunen. Søg om tilladelse via selvbetjeningsboks her på siden. 
  • Find din varmepumpe på Sparenergis varmepumpeliste 

  Læs mere om varmepumper længere nede på siden. Klik her!

  Tilslutningspligt

  Det er frivilligt om du vil tage benytte dig af den kollektive varmeforsyning, som kan være enten fjernvarme eller naturgas. Nogle steder er der tilslutningspligt til  kollektivt varmeforsyning med fjernvarme. Det kan gælde for både ny og eksisterende byggeri.

  Tilslutningspligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet - kaldet aftagepligt. Du kan altså godt have en anden opvarmningsform end fjernvarme, selvom der er tilslutningspligt. Men fjernvarmeselskabet har ret til at opkræve dig for faste udgifter fra det tidspunkt, hvor tilslutningspligten træder i kraft og der er forsyningsmulighed fra varmeforsyningsselskabet. Du kan altså være nødt til at betale faste udgifter, hvis du skifter til anden opvarmning. 

  Fra 1. juli 2022 er alle tilslutningspligter til naturgas ophævet pga. lovændring. Det gælder også, selvom det fortsat vil fremgå af nogle lokalplaner eller servitutter. 

  På kortet nedenfor kan du se, om der er tilslutningspligt. Aktivér laget ”Tilslutningspligt” og slå din adresse op.

  Forblivelsespligt

  Hvis din ejendom allerede er tilsluttet kollektiv varmeforsyning, kan den være pålagt forblivelsespligt. Det vil sige, at du skal blive ved med at betale de faste afgifter til forsyningsselskabet. Forblivelsespligten betyder ikke, at du skal aftage varme fra forsyningsselskabet - kaldet aftagepligt. Du kan altså godt skifte varmekilde, selvom der er forblivelsespligt.

  Dispensation

  Er din ejendom allerede omfattet af en tilslutnings- eller forblivelsespligt, er der mulighed for at søge om dispensation. Dispensationen gives kun i særlige, enkeltstående tilfælde med mindre du er folkepensionist eller opfører et lavenergibyggeri.

  Du kan søge om dispensation her

  Fritagelse

  Folkepensionister

  Hvis du er folkepensionist, får du automatisk dispensation fra tilslutningspligten, hvis du sender en skriftlig ansøgning til os. Det er dog en betingelse, at du ejede og har haft fast bopæl på ejendommen siden det tidspunkt, der blev truffet beslutning om tilslutningspligten, og at du er fyldt 65 år inden den seneste frist for tilslutning.

  I ansøgningen skal der derfor stå din fødselsdato, og datoerne for, hvornår du overtog og flyttede ind på din ejendom. Når du får dispensation fra tilslutningspligten, kan forsyningsselskabet ikke opkræve tilslutningsafgift eller faste afgifter. Dispensationen bortfalder ved ejerskifte.

  Lavenergibygninger

  For nybyggeri gælder, at hvis det opføres som lavenergibyggeri i henhold til kravene i bygningsreglementet, er ejendommen fritaget for tilslutningspligten. Nye lavenergibygninger bruger så lidt varme, at det ikke er rentabelt at tilslutte dem til kollektiv varme. Derfor har de krav på en dispensation fra tilslutningspligten. Bygningen skal overholde kravene til lavenergibyggeri jævnfør det gældende bygningsreglement.

  Ovne som eneste opvarmningsform

  Hvis din ejendom kun er opvarmet med kakkelovn, petroleumsovn, brændeovn m.m., er den automatisk fritaget fra tilslutningspligt til den kollektive varme, fordi det vil være meget dyrt at gøre din ejendom klar til kollektiv varme.

  Nej, elvarmeforbuddet gælder ikke for varmepumper. Du må altså godt installere en varmepumpe i områder med elvarmeforbud. 

  Med "elvarme" menes der gammeldags elvarme i form af elovne og elpaneler. Elvarmeforbuddet gælder altså kun for opvarmning med elovne eller elpaneler, og blev vedtaget som et energisparetiltag, da de er ineffektive varmekilder. 

  Forbuddet betyder, at hvis du allerede har et vandbårent rørsystem - som f.eks. radiatorer eller gulvvarme - så må du ikke fjerne det for så at installere gammeldags elvarme. Du må heller ikke installere elvarme (elovne/elpaneler) i en ny bolig.

  Hvis din ejendom er opført før 1994, hvor det nationale elvarmeforbud blev vedtaget, er din ejendom undtaget fra elvarmeforbuddet, og el kan anvendes som opvarmningsform. Dette er ud fra en vurdering af, at det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre varmeforsyningen, da der i en ældre bolig ikke vil være installeret et vandbåret varmesystem.

  Se hvilke varmeforhold der gælder på din adresse

  I kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og finde ud af, hvilke varmeforhold, der gælder for din ejendom. Det skal dog bemærkes, at kortet alene er vejledende. 

  Hvis du har konkrete spørgsmål til din ejendom, er du velkommen til at skrive til varme@naestved.dk.

  Læs mere om...

  I starten af december 2022 er der udsendt breve om varmemuligheder til alle ejendomme med olie- og gasfyr. Brevene kan findes nedenfor og brevenes indhold er defineret af det konkrete varmestatus i området:

  1. Brev 1: til ejendomme i de områder, hvor der er godkendt fjernvarme og fjernvarmenettet og udrullet (Sandved, Tornemark, Fuglebjerg samt nogle områder i Fensmark og Næstved). Åbn brevet her (brev-ID 1)
  2. Brev 2: til ejendomme i de områder, hvor der er godkendt fjernvarme, hvor udrulning ikke har fundet sted endnu (nogle områder i Fensmark og Næstved). Åbn brevet her:
   Tilslutning mulig fra 2022 (brev-ID 2.a.22)
   Tilslutning mulig fra 2023 (brev-ID 2.b.23)
   Tilslutning mulig fra 2024 (brev-ID 2.c.24)
   Stenstrup erhvervsområde (brev-ID 2.d)
  3. Brev til ejendomme i de områder, hvor der er fjernvarmepotentiale (Glumsø, Karrebæk samt nogle områder i Fensmark og Næstved). Åbn brevet her (brev-ID 3)
  4. Brev til ejendomme i øvrige områder. Åbn brevet her (brev-ID 4)

  Næstved Fjernvarme

  Hvis du er interesseret i at få fjernvarme i Næstved, skal du tilmelde dig på Næstved Fjernvarmes hjemmeside.

  Læs svar på ofte stillede spørgsmål hos Næstved Fjernvarme

  Læs om fjernvarme i Næstved på www.naestvedfjernvarme.dk

  Fensmark Fjernvarme

  Hvis du er interesseret i at blive tilsluttet fjernvarme i Fensmark, skal du udfylde en interesse-tilkendegivelse på selskabet hjemmeside

  Læs om fjernvarme i Fensmark på www.fensmarkfjernvarme.dk

  Fuglebjerg Fjernvarme

  Kontakt Fuglebjerg Fjernvarme, udfyld kontaktformularen på hjemmesiden

  Læs om fjernvarme i Fuglebjerg på www.fuglebjerg-fjernvarme.dk

  Sandved-Tornemark Kraftvarmeværker

  Kontakt Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk, udfyld kontaktformularen på hjemmesiden

  Læs om fjernvarme i Sandved-Tornemark på kraftvarmeværkets hjemmeside

  Glumsø

  Glumsø og Omegns Lokalråd og arbejdsgruppen Glumsø Varmeværk arbejder på at etablere fjernvarme i Glumsø. Vil du vide mere om arbejdet hen imod etablering af fjernvarme i Glumsø, så kan du læse mere på denne side.

  Her har du også mulighed for at angive et uforpligtende interesse-tilsagn for en kommende fjernevarmestilslutning.

  Karrebæk

  Karrebæk Lokalråd undersøger mulighed for fjernvarme i Karrebæk. Følg med i arbejdet med at etablere fjernvarme i Karrebæk på www.lokalrådkarrebæksminde.dk

  Ved rækkehuse og anden tæt bebyggelse kan det være en god løsning at forsyne alle boligerne i området varme og varmt brugsvand fra et centralt sted. Læs her om mulighederne for at etablere et fælles, mindre varmeanlæg.

  Varmepumper er en betegnelse, der dækker over forskellige typer af varmepumper: Jordvarme, luft-til-vand varmepumpe og luft-til-luft varmepumpe.

  Varmepumpe som varmekilde kan anvendes ved ejendomme, hvor der er god plads på matriklen. Varmepumpens udedel kan nemlig støje, og der skal være afstand fra udedelen til skel til naboer, hvis du skal overholde støjkrav.

  Jordvarme – bygninger med helårsopvarmning

  Ved jordvarme lægges slanger ned i jorden på matriklen, og via en varmepumpe føres vandet ind i husets varmesystem. Jordvarme er godt til opvarmning af helårshuse, og hvor der er plads i haven til at nedgrave slangerne. En tommelfingerregel er, at der skal bruges 2-3 gange husets areal til nedgravning.

  Jordvarmeanlæg - både lodret og vandret - skal godkendes af kommunen af hensyn til grundvand.

  Luft-til-vand varmepumpe – bygninger med helårsopvarmning

  Med en luft-til-vand varmepumpe opstilles en udedel, der optager luften og føres ind i husets varmesystem. Luft-til-vand varmepumper er egnet til opvarmning af helårshuse, hvor der kan placeres en varmepumpe på grunden, så støjen ikke vil genere dig selv eller naboer.

  Varmepumpernes effektivitet er steget markant de seneste år. En luft-til-vand varmepumpe kan levere en energieffektivitet, der giver 3-5 gange kWh per 1 kWh anvendt. Sammenlignet med et elpanel, der kun udnytter ca. 0,8 gange varme per 1 kWh, er en varmepumpe langt mere energieffektiv og dermed også billigere.

  Luft-til-luft varmepumpe – bygninger, der ikke opvarmes hele året

  Med en luft-til-luft varmepumpe omdannes kold luft og blæser varm luft ind i bygningen. Brugen af luft-til-luft varmepumper er primært relevant i sommerhuse eller andre bygninger, som ikke opvarmes hele året. Her er luft-til-luft varmepumper et godt supplement eller erstatning til elpaneler. Varmepumpen udnytter energien mere effektivt end de gammeldags elpaneler og er derfor både et økonomisk og energimæssigt fornuftigt varmevalg.

   

  Varmepumper og støj

  Varmepumpens udedel kan støje, og det er vigtigt at være opmærksom på at overholde støjkrav af hensyn til dig selv og naboer. Støjgrænserne fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger, som du kan finde her.

  En luft-til-vand varmepumpe kan til tider køre i forceret drift for at yde maximalt eller ved afrimning. I disse situationer vil varmepumpen støje mere end ved normal drift. Hvis der kun er opgivet én støjværdi for udedelen, anbefales det, at varmepumpen kun sættes op, hvis der er god margin i forhold til at overholde de vejledende støjgrænser ved naboerne.

  For at undgå støj er det nødvendigt du forholder dig til placeringen af varmepumpens ude-del:

  • Vælg en støjsvag model.
  • Vælg en model, som er optaget på ”varmepumpelisten”.
  • Hold afstand til skel og til soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasser - både egne og naboens.
  • Varmepumpen kan ikke placeres inde i et skur eller en garage.
  • Varmepumpen kan opsættes mellem hovedbygning og mindre skur, havehus eller lignende
  • Opsæt evt. støjskærme omkring varmepumpens udedel, designet til formålet.
  • Brug støjberegneren til at finde en egnet placering på din grund
  • Stil varmepumpen på en eller flere fliser og påsæt vibrationsisolatorer.
  • Undgå større hårde overflader på arealet mellem varmepumpen og naboen. Hårde flade forstærker støjen, mens bløde overflader som græs derimod absorberer lyden.
  • Der er respektafstande til alle sider, som skal overholdes, før varmepumpen fungerer korrekt.
  • Benyt en autoriseret VE-installatør til opsætningen.

  Se, hvor du kan placere en varmepumpe på din grund, så støjkrav overholdes, i Energistyrelsens støjberegner her

  Jordvarme er en vedvarende energiform. Hvis du vil have jordvarme på din ejendom, skal du søge om en særskilt tilladelse hertil gennem Byg og Miljø - se selvbetjeningsboksen på denne side. Hvis der er tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, kan du også om dispensation herfra, men du må godt skifte til jordvarme, selvom der er tilslutningspligt. Læs mere om tilslutningspligt her.

  Det er vigtigt, at du sammen med ansøgningen om jordvarme giver en målfast tegning over din ejendom, hvor det er tegnet ind, hvor anlægget skal stå, og hvor slangerne skal ligge.

  Jordvarmen må ikke liggere tættere end 50 m fra et vandværk og ikke tættere på en privat vandboring end 50 m. Det er for at undgå, at drikkevandet bliver forurenet. Ved dybe boringer er afstandskravene 300 m.

  Søg om tilladelse til jordvarme gennem systemet Byg og miljø

  Hvis du ikke længere bruger dit jordvarmeanlæg, skal du anmelde det gennem Byg og Miljø.

  Hvis din ejendom er opført før 1994, hvor et nationalt elvarmeforbud blev vedtaget, er din ejendom undtaget fra elvarmeforbuddet, og el kan anvendes som opvarmningsform. Dette er ud fra en vurdering af, at det vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at ændre varmeforsyningen, da der i en ældre bolig ikke vil være installeret et vandbåret varmesystem.

  Du må dog ikke installere elvarme (elovne/elpaneler) i en ny bolig - dette gælder naturligvis ikke opvarmning ved brug af varmepumper, der betegnes som vedvarende energi.

  Oliefyr

  Hvis du bor i et områder med kollektiv varme i form af fjernvarme eller naturgas (se kortet ovenfor), må du ikke installere et nyt oliefyr. Du skal derfor vælge anden opvarmning, hvis dit oliefyr er udtjent. 

  Olietank

  Du behøver ikke tilladelse fra kommune eller anden myndighed for at etablere en ny olietank, men du skal anmelde det til os senest 14 dage før, du begynder at etablere den nye olietank. Du skal fortælle os, hvor på grunden, tanken skal være, hvordan den er sikret, og hvornår du etablerer den. Du skal sikre dig, at din tank med tilhørende rørsystem er typegodkendt samt at installationen udføres af en sagkyndig.

  Bruger du ikke din olietank mere, fordi du for eksempel er begyndt at bruge naturgas eller fjernvarme, eller hvis olietanken er så gammel, at den ikke længere må bruges, så skal olietanken sløjfes. Det skal du anmelde til os senest fire uger efter sløjfningen, og du skal fortælle, hvordan olietanken er blevet sløjfet.

  Du kan læse mere om olietanke og sløjfning af disse i artiklen nederst på siden.

  Vedvarende energi, eller alternativ energi, er f.eks. solvarme, varmepumper, vindmøller, halmfyr, brændefyr, træpillefyr, biobrændsel og jordvarme. 

  Naturgas, olie og kul er fossile brændsler og skal derfor udfases. 

  Varmeplan 2022-2030

  Byrådet har den 30. august 2022 behandlet og godkendt Varmeplan 2022-2030. Alle høringssvar er blevet behandlet og kan læses i planen. Varmeplanen fastsætter klimamål på varmeområdet. Bl.a. skal fjernvarmen udbredes alle de steder, hvor det er muligt og skal samtidig være CO2-neutral i 2030. Der hvor der ikke kommer fjernvarme skal 90 % af varmeforsyningen være CO2-neutral i 2030. Alle kommunens egne ejendomme skal skifte olie- og naturgasfyret ud med fjernvarme eller f.eks. en varmepumpe senest i 2030. 

  Du kan se Varmeplan 2022-2030 her

  Se den forrige peiodes varmeplan, Varmeplan 2010 her

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)