Gå til hovedindhold
Elev
Job
Uddannelse

Kontorelever

Næstved Kommune ansætter hvert år fem til syv nye kontorelever, som brænder for området og ønsker at blive klædt godt på til en fremtidig karriere.

25. okt. 2023

Indhold

  Hvad siger eleverne?

  Mikkel Stark Olsen, 1. års elev


  Jeg hedder Mikkel og sidder i Center for Koncernservice.
  Center for Koncernservice er mest en intern service for kommunen, hvor der er flere teams. Der er Team HR, Team Finans og Opkrævning, Team Økonomistyring samt Team IT og Digitalisering.
  Jeg sidder i Team Finans og Opkrævning, hvor vi, blandt andet, står for at betale regninger og faktura, som kommer til kommunen.

  En af mine opgaver er at bogføre indtægter fra banken. Det gør jeg, så vi har styr på, hvilke penge vi har, og at de ender i de rette hænder.
  Derudover deler jeg den digitale postkasse med en anden elev Natalie. I postkassen kommer alt digitalt post, som bliver sendt til kommunen. Det er så mit job at sende det videre til de rette centre eller personer.

  Susanne Eghjort, 1. års elev – voksenelev.

  Jeg skal sidde to år i Center For Arbejdsmarked (CAM)
  I Næstved Kommune er man omgivet af søde kollegaer, som er klar på at svare på spørgsmål og forklare diverse lovgivninger m.m. Det jeg godt k
  an lide ved Næstved Kommune og det center jeg sidder i, er at man bliver inddraget i ens elevplan og man bliver hørt. 

  Det første halve år skal jeg sidde i Team aktindsigt som også har ansvaret for førtidspensionister i skånejob. Udover at jeg lægger nye sager ind, så laver jeg også selve aktindsigterne jvf. Forvaltningsloven, det kan være flyttesager, borgersager eller forsikringssager m.m. 
  Jeg har ydermere ansvaret for at tømme vores aktindsigts funktionspostkasse samt den store postkasse i CAM. 
  Man lærer rigtig meget om GDPR reglerne og der er mange detaljer, som man skal have styr på. 
  Det er et dejligt sted at være, hvor du også lærer systemerne rigtig godt at kende. 

  Emma Tejlmand Pedersen, 1. års elev

  Jeg er kontorelev i Center for Dagtilbud og Skole, og startede som 1. års elev september 2023. Det er rigtig givende og spændende at være elev i Næstved Kommune. Her bliver man mødt af søde kollegaer, som er klar på at hjælpe, lære fra sig og give dig den bedste start på din elevtid. 

  Til dagligt sidder jeg på en folkeskole, og er en del af skolens daglige gang på kontoret. Her sørger jeg bl.a. for at tjekke vores elektroniske postkasse, bogføre, hjælper elever og ansatte på skolen. Samt de henvendelser vi får fra forældre og samarbejdspartnere, både telefonisk og på mail.  
  Allerede indenfor få dage havde jeg fået faste opgaver, og tiltroen fra mine kollegaer gav mig en masse gåpåmod. 
  Næstved kommune er et rigtig godt sted at være elev. 

  Mette Vestergaard Oggesen, 1. års elev

  Jeg er startet som kontorelev i september 2023. Jeg er ansat i Center for Sundhed og Ældre, som både indeholder Ældreområdet, Tandplejen, Sundhedscentret og Næstved Madservice.

  Jeg sidder i Uddannelsesenheden, hvor vi blandt andet har med vores SOSU-elever at gøre. Jeg fik meget hurtigt ansvaret for at modtage og registrere syge- og raskmeldinger fra eleverne. Derudover sender jeg velkomstbreve, når eleverne skal ud i oplæring i distrikterne og giver vores lønkonsulenter besked, når der sker ændringer i elevernes forløb, f.eks. ved graviditet, forlængelse eller ophør. 

  Jeg har fået lov til at være med til forskellige møder både med vores samarbejdspartnere, vejlederne fra distrikterne og internt med ledelsen. Det giver mig en følelse af at høre til teamet og være en del af den fremtidige planlægning. Det giver mig også muligheden for at få en større viden om hele området og dermed bidrage med forslag til ændringer og/eller forbedringer.

  Senere i min uddannelse skal jeg også ud hos to af vores fire ældredistrikter, hvor arbejdsopgaverne blandt andet bliver omkring vagt- og ruteplanlægning, dagsordner og fakturering. Det er nogle rigtig spændende områder, som jeg glæder mig til at lære meget mere om.

  Jeg kan kun anbefale at være kontorelev i Næstved Kommune, det er et godt sted at arbejde og jeg glæder mig hver dag til at arbejde sammen med mine kollegaer og se hvad dagen bringer af nye udfordringer og muligheder.

  Nicolai Møller, 2. års elev.

  Jeg er utrolig glad for at være kontorelev i Næstved Kommune. Efter en masse år med tvivl og usikkerhed, så er jeg endelig landet et sted, hvor jeg rent fagligt føler jeg kan udvikle mine kompetencer yderligere.

  Allerede fra de første par dage fik man et suverænt indblik i Næstved Kommune og de mange forskellige opgaver som bliver løst på kryds og tværs af de forskellige fagcentre, og hvordan det hele hænger sammen i organisationen. Det er en fremragende uddannelse, hvor man både har faste arbejdsopgaver, men alligevel en stor alsidighed i hverdagene. Du bliver tildelt ansvar med det samme, mens man også får muligheder for at påvirke uddannelsens forløb. En af mine faste opgaver i administrationen er først og fremmest at registrere fravær/nærvær på tværs af centeret.

  Udover det, så håndterer jeg også en funktionspostkasse, hvor jeg sørger for at videresende posten til de relevante teams eller kollegaer. Derudover sørger jeg for bestilling af frugt, og under leveringen fordeler jeg det også op, således at alle modtager frugt. Hverdagen er som sagt meget alsidelig, hvor man tit får mulighed for at lære en masse i de forskellige afdelinger, hvilket jeg synes er med til at gøre det til en fantastisk arbejdsplads!

  Lina Juul Hornbek Werngreen, 2. års elev.

  Som elev i Næstved Kommune får man en masse spændende opgaver, og indsigt i hvordan en kommune fungerer.

  Allerede inden for kort tid fik jeg faste ansvarsområder, og jeg fik mulighed for at fordybe mig i opgaver, jeg fandt interessante.
  Jeg har fra start følt mig som en del af fællesskabet, og mine kollegaer har været rigtig gode til at tage imod mig.
  Jeg er kun blevet bekræftet i, at kontoruddannelsen igennem Næstved Kommune er det helt rette for mig.

  Natalie Nordahl Hovmøller, 2. års elev


  Jeg er 2. års elev og startede den 1. september 2022. I mit første elevsår sad jeg i administrationen i Socialpædagogisk Center Næstved, som ligger under Center for Handicap og Psykiatri. Men den 1. september 2023 flyttede jeg til Team HR i Center for Koncern Service. 

  Det bedste ved at være 2. års elev er, at jeg har en større forståelse for kommunen og har en masse viden, som jeg kan bruge i den nye afdeling. I mit første år sad jeg og indberettede løn samt oprettede og stoppede medarbejdere. Det gør jeg også i min nye afdeling men fra den centrale vinkel. Det er spændende at få lov til at være med i processen fra start til slut.

  Derudover har jeg været med til at betale skat, søge refusioner og afstemninger.

  Jeg er virkelig glad for at være elev, som er en god blanding af at sidde med tingene selv og lære noget nyt. Der bliver altid taget god imod de forslag, som jeg kommer med og der bliver lyttet til mig – jeg er ikke ”bare” en elev. Mine kollegaer er virkelig søde og jeg er altid glad for at møde på arbejde.

  Irina Vlasova Jørgensen, 2. års elev 

  Jeg startede som kontorelev i Næstved Kommune i september 2022 og sad på Holmegaardskolen i Fensmark på mit 1. år, som ligger under Center for Dagtilbud og Skole. Der sad jeg med forskellige opgaver som telefoni, funktionspostkasse, indkøb, betaling af regninger, indskrivning af elever, forberedelse til skoleprøver, opretninger af opslag på Aula osv.

  Den 1. september 2023 skiftede jeg center til Center for Børn og Unge (CBU), hvor jeg allerede har fået lov til at prøve lidt af forskelligt. Jeg har både siddet i Staben og registreret underretninger, taget imod telefonopkald fra borgere, tjekket funktionspostkasse, betalt fakturaer. Jeg har også været ud at se de andre decentrale virksomheder, som ligger under CBU f.eks. i Børnefamilieenheden, som består af Psykologgruppen, Ergo & Fysioterapiteamet, Sundhedsplejen, FamilieNetværket og Tale- HøreTeamet. Jeg fik også lov til at prøve at sidde en uge på Elvegården, som er et dagbehandlingstilbud og behandlingshjem for børn og unge i alderen 6-16 år.

  Jeg er meget glad for at være kontorelev i Næstved Kommune, nemlig, fordi der er så mange muligheder til at få ny viden inden for forskellige områder, som får mig til at føle, at jeg lærer masser af nyt og udvikler mig hver dag.

  Som elevkoordinator er det min fornemmeste opgave at skabe gode rammer for vores kontorelever. Jeg står for ansættelsen af kontorelever i samarbejde med vores elevvejledere, som er dem, der har den daglige kontakt med kontoreleverne. 

  Louise Kondrup Aabo

  Louise Kondrup Aabo

  Se mere om vores elevers hverdag på elevernes Instagram og i videoen herunder:

  billede af Cecilie

  Hvad kan vi tilbyde dig?

  Som kontorelev i Næstved Kommune vil du få en alsidig uddannelse i en stor organisation med mange forskellige fagligheder og arbejdsopgaver. Vores værdier bygger på respekt, dialog, ansvar og professionalisme, hvilket du som elev vil kunne mærke, uanset hvilket center du bliver tilknyttet.

  Helt konkret får du blandt meget andet:

  • Både faste og vekslende opgaver samt en masse specialviden inden for faget i det center, du er tilknyttet.
  • Mulighed for at være i samme center, så du kan få en idé om, hvad du brænder mest for.
  • En uddannelse med faglig og personlig udvikling.
  • Mulighed for at have indflydelse på din egen uddannelses- og arbejdsopgavers indhold.
  • En arbejdsplads, der tager hensyn til dine ønsker og behov.
  • En vejleder, der vil støtte og følge dig gennem hele uddannelsen.
  • Et godt elevnetværk, du kan mødes og sparre med.
  • Ny læring gennem temadage, kurser og lignende.

  Dine daglige opgaver vil afhænge af, hvilket center du bliver tilknyttet, men du vil blive lært op i alle de dele, der fremgår som et krav i praktikplanen.

  Skoleophold

  I løbet af uddannelsen vil der være tre skoleophold á tre uger på ZBC Næstved. Derudover vil der være 3-5 valgfag.

  De fire specialefag på skoleopholdene er:

  • Kommunikation og formidling.
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse.
  • Politisk styring og økonomi.
  • Innovation, kvalitet og samarbejde.

  Læs mere om kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration samt afsluttende fagprøve på ZBCs hjemmeside og Uddannelsesguidens hjemmeside.

   

  Karriere og løn

  Flere af vores tidligere elever er blevet ansat i Næstved Kommune efter endt uddannelse. Hør er en af deres historier:

   

  Billede af Liv
  Billede af Henrik

  Løn

  Du vil under elevuddannelsen få elevløn beregnet ud fra, hvor gammel du er.

  Er du under 25 år, er lønnen:

  1. år kr. 15.230,67 pr. måned
  2. år kr. 16.030,22 pr. måned

  Voksenelev:
  Er du over 25 år, vil du gennem hele forløbet få kr. 23.122,58 pr. måned

  Lønnen er bestemt af overenskomsten for administrations- og IT-personale, som er aftalt mellem HK og KL.

  Adgangskrav og forventninger

  Faglige kompetencer

  • Du har gennemført (eller forventer at gennemføre) grundforløbet til den erhvervsfaglige fællesindgang - merkantil.
  • Du kan formulere dig i skriftligt og mundtligt dansk.

  Personlige kompetencer

  • Du ønsker at engagere dig i din kontoruddannelse og på din arbejdsplads.
   • Du er aktivt lyttende og lærende - både i praktikken hos os og på dine skoleophold.
   • Du løser aktivt de opgaver, du får, ligesom du også viser engagement ved at deltage i sociale sammenhænge som pauser, temadage eller en sommerfest.
  • Du er villig til at udfordre dig selv i forhold til de opgaver, du får stillet.
   • Du har positiv indstilling til faste og nye arbejdsopgaver og løser dem efter bedste evne.
   • Du spørger om hjælp, hvis du er usikker på, hvordan opgaven skal løses.
  • Du er ikke bange for at komme med nye idéer eller forslag til at gøre tingene på en smartere måde.
   • Hvis du får en god idé i forbindelse med dit arbejde eller en spændende idé til et arrangement, forventer vi, at du siger det højt.
   • Kan du se, at en opgave kan løses på en mere effektiv måde, hvor samme kvalitet opnås, forventer vi, at du fortæller os det.

  Hvornår kan du søge?

  Vi søger nye kontorelever i januar/februar måned hvert år med opstart den 1. september. Det bliver annonceret på vores hjemmeside og på andre jobportaler.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til stillingen som kontorelev i Næstved Kommune, er du velkommen til at skrive til kontorelev@naestved.dk.

  Du kan også kontakte elevkoordinator:

  Louise Kondrup Aabo
  Email: Loras@naestved.dk
  Tlf. 5588 5606

  Oplys gerne navn, mail og telefonnummer, så svarer vi hurtigst muligt på din henvendelse.