Skip to main content

Kontorelever

Næstved Kommune ansætter hvert år syv nye kontorelever, som brænder for området og ønsker at blive klædt godt på til en fremtidig karriere.

Elever - nu på andet år

Hvad siger eleverne?

"Selvom du er elev, vil du hurtigt blive set som en ligeværdig medarbejder, hvor dine meninger og input har lige så stor værdi som dine kollegers"
- Christina, 2. års elev i Center for Trafik og Ejendomme.

"Som elev får jeg nogle faste opgaver, som jeg kan nå at blive god til, samtidig med, at der kommer nye og helt anderledes opgaver ind fra siden, som jeg synes er meget spændende at tage imod, da det giver mig ny læring og bedre fornemmelse af, hvor omfangsrige opgaver, der varetages i centeret."
- Camilla, 2. års elev i Center for Politik og Udvikling.

Læs Cecilie Jürgensens historie

Cecilie Jürgensen

Jeg er 1. års elev og startede min elevtid i Næstved Kommune, i september 2019. Jeg er placeret i Center for Dagtilbud og Skole, hvor jeg startede med at sidde centralt i forvaltningen. Nu sidder jeg decentralt som skolesekretær på en folkeskole.

Jeg har allerede haft en masse forskellige opgaver, i min tid som kontorelev. Da jeg sad i forvaltningen, havde jeg til opgave at sørge for, at alle børn er tilknyttet et skoletilbud, da vi har undervisningspligt i Danmark.

Jeg har også haft opgaver som at betale fakturaer, klargøre materialer til seminar, deltage i skoleledermøde, hvor der skulle tages referat, arbejdet med Nationale Tests og andre opgaver vedr. administration af politiske og ministerielle beslutninger.

Af andre sjove opgaver kan nævnes skolernes Edison (en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse), hvor jeg var med til at taste point ind.

Ude på skolen, hvor jeg sidder nu, er der også en masse opgaver. Her, handler det i grove træk om, at få planlagt og afviklet et skoleår bedst muligt med alle de opgaver der følger med, og med den økonomi skolen er tildelt, ligesom det handler om at give børn og forældre så god en service som muligt indenfor rammen.

Jeg synes, det er rigtigt dejligt at kunne veksle imellem større administrative opgaver og de mange små opgaver, der lige pludselig kommer ind fra ”højre”. Det gør, at to dage ikke er ens, hvilket jeg personligt er rigtig glad for.

Jeg elsker at stå op om morgenen og tage på arbejde, da endnu en ny og spændende dag venter med lærerige opgaver og nye udfordringer. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik en elevplads i Næstved Kommune, da jeg er overbevist om, at det kan give mig gode muligheder fremadrettet, både med henblik på jobs, men også med henblik på videreuddannelse.

Læs Katarina Herzums historie

Katarina Hertzum

Jeg startede som elev i Næstved Kommune i september 2019. Jeg sidder i Center for Børn og Unge under Team Front og Stab. En del af Team Børn og Unge holder til nede i Rådmandshaven. Det er også her jeg sidder til daglig.

I min tid som kontorelev har jeg allerede oplevet at få mange forskellige opgaver. Jeg har blandt andet været med til at oprette underretninger på børn og unge, lavet aktindsigter, betalt fakturaer og har kigget med, når der er blevet lavet budgetter.

Jeg har også fået lov til at sidde med en del selvstændige opgaver. Nogen af disse opgaver har været at oprette udbetalinger af julegaver og fødselsdagsgaver til børn og unge samt tjekke om egenbetalinger og indsatser har været rigtige. Her er det fedt, at man får sit eget ansvarsområde, men altid har kollegaer, der er klar til at hjælpe, hvis man sidder fast i en opgave.

Grunden til jeg valgte at blive kontorelev var blandet andet, at man får lov til at komme ud og arbejde, og dermed får en praktisk uddannelse, samtidig med at man lærer teorien.

Læs Camilla Kromann Hansens historie

Camilla Kromann Hansen


Jeg er 2. års elev og startede 1. september 2018. Jeg sidder i Center for Politik og Udvikling, som servicerer kommunens øvrige fagcentre.

At blive kontorelev i Næstved Kommune har været mit største ønske, lige siden jeg startede på uddannelsen – så jeg kunne være en brik i det puslespil, der skal skabe så gode vilkår for borgerne som muligt.

Jeg startede i Team Kommunikation, Udvikling og HR, hvor jeg har skrevet pressemeddelelser, havde ansvar for Nyt fra Næstved til Ugeavisen, booker møder, lægger ting på hjemmesiden m.m. 
– lige for tiden arbejder jeg faktisk med denne side for kontorelever.
Jeg elsker skriftligt arbejde og korrekturlæsning og er i den grad havnet på rette hylde i kommunen.

Jeg har også været nogle dage rundt med en gruppe fra Japan, som kom til Næstved for at lære og få inspiration af, hvordan nogle af kommunens decentrale virksomheder arbejder med pleje af ældre – særligt demente borgere. Jeg har lavet forskellige ad hoc-opgaver, skrevet stillingsopslag og har været med til bl.a. coaching-møder og skrevet referater – endnu mere skrivning; jeg elsker det!

Jeg tror ikke, jeg har været så glad for at stå op om morgenen, som jeg er nu. Jeg får ansvar for egne opgaver, samtidig med at der er fokus på, at eleven ikke skal overbelastes - og så er der selvfølgelig altid torsdagskage.

Efter nytår skal jeg i Team Risikostyring, Forsikring og Sikring, og senere skal jeg bl.a. i jura og i direktionssekretariatet og deltage i den politiske betjening, og jeg er meget spændt på, hvad jeg kan lære de forskellige steder. Senere i forløbet har jeg mulighed for 3 måneders udstationering, hvor jeg vil være i et center med mere borgerkontakt, så jeg også kommer tæt på borgerne.

Læs Christine Halds historie

Christine Hald

Jeg startede min elevtid hos Næstved Kommune den 1. september 2018 i Center for Trafik og Ejendomme, som betjener borgere og virksomheder i forbindelse med forskellige projekter og brugen af kommunens vej- og stianlæg, grønne områder og bygninger. Jeg sidder i Team Ejendom ved centerchefen sammen med to af mine kollegaer.

Dagen igennem er min opgave at skulle holde styr på min centerchefs mail og kalender. Kommer der et møde, som han skal deltage i, men som kommer i karambolage med andre, så er det min opgave at flytte de andre. Indimellem en udfordrende og svær opgave, især hvis man skal fastsætte et møde inden for 14 dage. Men når det så lykkes at løse puslespillet, får man en lille sejr.

Jeg står for at udarbejde og sende dagsordenener, booke lokaler og sørge for forplejning. Ligeledes står jeg for at skrive referat under møder. Disse møder giver et stort indblik i, hvordan en kommune også arbejder, og viser, hvordan man samarbejder på tværs af centre og med en privat varsomhed.

Jeg er landet på den rette hylde, i forhold til hvad afdelingen beskæftiger sig med. Min personlige interesse, mikset med de arbejdsopgaver jeg får, er et godt match. Jeg føler mig tryg og får den hjælp og sparring, som jeg har brug for, fra mine kollegaer.

Læs Malene Molter Rasmussens historie

Malene Molter Rasmussen

Jeg startede min elevtid i Center for Dagtilbud og Skole den 1. september 2018. Jeg sidder i administrationen af dagplejen, som hører under dagtilbudsområdet.

Dagplejen er placeret decentralt, hvor hele dagplejens administration er samlet under et tag. Både leder, souschef, dagplejekonsulenter og kontorpersonalet har til huse på samme etage, og det er med til at give en god synergi, da vi arbejder tæt sammen med konsulenterne.

Som kontorelev bliver jeg inviteret med ind, hvor tingene sker, og man bliver ikke bare ”sat af” eller sat til at lave kedelige, ensformige opgaver. Jeg har blandt andet været med til HK-møde, julehygge med alle dagplejerne i kommunen, besigtigelsestur, indkøbsmøde m.m.

Arbejdsopgaverne som kontorelev i dagplejen er alsidige og består af både rutineprægede og forefaldende opgaver. Mit arbejde indeholder også udfordrende opgaver såsom den hjemmelavede "mandagsudfordring”, der blandt andet har bestået i adressevalidering og indberetning, når forældrene "passer" barnet selv.

Næstved dagpleje har ca. 180 dagplejere, og mine arbejdsopgaver består primært i at assistere dem med blandt andet varebestilling og journalisering af samtykkeerklæringer.

Som en del af de faste opgaver kan nævnes registrering af dagplejernes sygefravær, indkøb og fakturabehandling. Jeg har været med til bestilling af straffe- og børneattester på nye dagplejere, udlægsbetaling, kørselsregistrering, og hvad der ellers kommer ind fra højre. Selvom jeg er elev, får jeg meget ansvar og indflydelse. Mine opgaver bliver taget seriøst af mine kontorkollegaer og prioriteret, hvis jeg søger hjælp.

Jeg er så glad for, at jeg blev en af de syv heldige, der blev tilbudt en kontorplads i Næstved Kommune. Blandingen af teori og praksis er lige mig. Jeg har nogle dejlige kollegaer, og dagene på kontoret er fyldt med smil og latter. Det er mørkt, både når jeg tager afsted om morgenen, og når jeg kommer hjem, men på kontoret er der mange lyse timer.

Læs Sarah Siversons historie

Sarah Siverson

Jeg sidder som 2. års elev i Team Særlig Indsats og Veteraner i Center for Arbejdsmarked, hvor jeg skal være begge år af min elevtid, hvilket betyder, at jeg har mulighed for at fordybe mig i mine arbejdsopgaver og blive så god til dem som muligt.

Som elev i Næstved Kommune føler jeg mig som en del af holdet – jeg føler, at jeg bliver værdsat af mine kollegaer, som også behandler mig som en kollega og ikke ”bare” en elev.

Der lægges stor vægt på socialt samvær i mit team, hvor vi fx hver fredag er sammen om et stort morgenbord, ligesom vi uden for arbejdstid fx mødes til spisning, modeopvisning, foredrag og koncertarrangementer – næste koncert, vi skal til, er Lukas Graham. Kage om torsdagen, hvor Næstved Kommune har længe åbent, er også en meget populær og hyggelig tradition.

Vi kan også godt lide at grine sammen, hvilket bare gør arbejdsdagen lettere og er med til, at jeg glæder mig hver søndag til en ny arbejdsuge.

Jeg har mange forskelligartede opgaver som fx behandling af fodregninger/tandlægeregninger, sekretær-funktion til rehabiliteringsmøder, forberede dagsorden til bl.a. Pensionsnævnet, skrive tilkendelses- og afgørelsesbreve til borgere, booke møder og mødelokaler/forplejning, betale regninger for borgere på administration og meget mere.

Endvidere har jeg telefonvagter, hvor borgerne har mange forskelligartede spørgsmål og nogle gange også er lidt frustrerede eller ligefrem vrede, men det er der også meget læring i. Jeg skal senere i mit elevforløb tage imod borgere i Jobcenteret, hvilket jeg glæder mig meget til, fordi jeg tænker, at der er rigtig meget læring at hente, men også en mere personlig en-til-en kontakt, som jeg også finder spændende, og som stiller krav til ens allround-viden.

Der er således stor variation i mine arbejdsopgaver, samtidig med at jeg selvstændigt kan planlægge mine dage, hvilket jeg trives rigtigt godt med. Der er god balance mellem selvstændige opgaver og nye opgaver, som gør, at man udvikler sig, og som er med til at skabe et godt læringmiljø.

Som elever har vi mulighed for at blive udstationeret i 3 mdr. til et andet center eller en anden kommune, og der vil jeg måske prøve at se, hvordan arbejdsgangen er i Vordingborg Kommune, hvor jeg bor.

Se mere om vores elevers hverdag på elevernes Instagram og i videoen herunder:

Billed fra video af elev

Hvad kan vi tilbyde dig?

Som kontorelev i Næstved Kommune vil du få en alsidig uddannelse i en stor organisation med mange forskellige fagligheder og arbejdsopgaver. Vores værdier bygger på respekt, dialog, ansvar og professionalisme, hvilket du som elev vil kunne mærke, uanset hvilket center du bliver tilknyttet.

Helt konkret får du blandt meget andet:

 • Både faste og vekslende opgaver samt en masse specialviden inden for faget i det center, du er tilknyttet
 • Mulighed for at være i et andet center, så du kan få en idé om, hvad du brænder mest for
 • En uddannelse med faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for at have indflydelse på din egen uddannelses- og arbejdsopgavers indhold
 • En arbejdsplads, der tager hensyn til dine ønsker og behov
 • En vejleder, der vil støtte og følge dig gennem hele uddannelsen
 • Et godt elevnetværk, du kan mødes og sparre med
 • Ny læring gennem temadage, kurser og lignende

Dine daglige opgaver vil afhænge af, hvilket center du bliver tilknyttet, men du vil blive lært op i alle de dele, der fremgår som et krav i praktikplanen.

Skoleophold

I løbet af uddannelsen vil der være tre skoleophold á tre uger på ZBC Næstved. Derudover vil der være 3-5 valgfag.

De fire specialefag på skoleopholdene er:

 • Kommunikation og formidling
 • Lovgivning og myndighedsudøvelse
 • Politisk styring og økonomi
 • Innovation, kvalitet og samarbejde

Læs mere om kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration samt afsluttende fagprøve på ZBCs hjemmeside og Uddannelsesguidens hjemmeside.

Karriere og løn

Flere af vores tidligere elever er blevet ansat i Næstved Kommune efter endt uddannelse. Hør er en af deres historier:

Mød Cecilie

Løn

Du vil under elevuddannelsen få elevløn beregnet ud fra, hvor gammel du er.

Er du under 25 år, er lønnen:
1. år kr. 14.190,05 pr. måned
2. år kr. 14.934,97 pr. måned

Voksenelev:
Er du over 25 år, vil du gennem hele forløbet få kr. 21.348,96 pr. måned

Lønnen er bestemt af overenskomsten for administrations- og IT-personale, som er aftalt mellem HK og KL.Adgangskrav og forventninger

Faglige kompetencer

 • Du har gennemført (eller forventer at gennemføre) grundforløbet til den erhvervsfaglige fællesindgang - merkantil

 • Du kan formulere dig i skriftligt og mundtligt dansk

Personlige kompetencer

 • Du ønsker at engagere dig i din kontoruddannelse og på din arbejdsplads

  • Du er aktivt lyttende og lærende - både i praktikken hos os og på dine skoleophold

  • Du løser aktivt de opgaver, du får, ligesom du også viser engagement ved at deltage i sociale sammenhænge som pauser, temadage eller en sommerfest

 • Du er villig til at udfordre dig selv i forhold til de opgaver, du får stillet

  • Du har positiv indstilling til faste og nye arbejdsopgaver og løser dem efter bedste evne

  • Du spørger om hjælp, hvis du er usikker på, hvordan opgaven skal løses

 • Du er ikke bange for at komme med nye idéer eller forslag til at gøre tingene på en smartere måde

  • Hvis du får en god idé i forbindelse med dit arbejde eller en spændende idé til et arrangement, forventer vi, at du siger det højt

  • Kan du se, at en opgave kan løses på en mere effektiv måde, hvor samme kvalitet opnås, forventer vi, at du fortæller os det


Hvornår kan du søge?

Vi søger nye kontorelever i januar/februar måned hvert år med opstart den 1. september. Det bliver annonceret på vores hjemmeside og på andre jobportaler.Kontakt

Har du spørgsmål til stillingen som kontorelev i Næstved Kommune, er du velkommen til at skrive til kontorelev@naestved.dk.

Oplys gerne navn, mail og telefonnummer, så svarer vi hurtigst muligt på din henvendelse.