Gå til hovedindhold

Kontorelever

Næstved Kommune ansætter hvert år seks til syv nye kontorelever, som brænder for området og ønsker at blive klædt godt på til en fremtidig karriere.

Gruppebillede af kontoreleverne fra årgang 2021-2023

Indhold

  Hvad siger eleverne?

  Lina Juul Hornbek Werngreen, 2. års elev.

  Som elev i Næstved Kommune får man en masse spændende opgaver, og indsigt i hvordan en kommune fungerer.

  Allerede inden for kort tid fik jeg faste ansvarsområder, og jeg fik mulighed for at fordybe mig i opgaver, jeg fandt interessante.
  Jeg har fra start følt mig som en del af fællesskabet, og mine kollegaer har været rigtig gode til at tage imod mig.
  Jeg er kun blevet bekræftet i, at kontoruddannelsen igennem Næstved Kommune er det helt rette for mig.

  Noah Andersen Gregersen, 2. års elev.

  Jeg er 2. års elev i Næstved Kommune og startede i september 2021. Det første år af min elevtid har jeg været placeret i Center for Koncernservice (CKO), som er et tværfagligt center. Det andet år er jeg placeret i Center for arbejdsmarked (CAM).

  CKO er opdelt i 3 forskellige teams; løn og personale, økonomi, samt finans og opkrævningen. Som elev i centeret kommer man rundt i alle 3 teams for at få en så bred viden som muligt. De første 4 måneder af min elevtid var jeg placeret i løn og personale, hvor jeg bl.a. har været med til at indberette løn, lave jobopslag, udbetale engangsydelser, lave ansættelser, tage referater osv. Der har ikke været 2 dage, som har været ens, og der kan altid findes opgaver.

  Jeg er på nuværende tidspunkt placeret i økonomiafdelingen, hvor jeg bl.a. er med til at lave budgetplanlægning, regnskabsafslutning, budgetkontroller, omplaceringer, analyse opsætning osv. Det er en afdeling, hvor der hele tiden er spændende opgaver at tage sig til, og jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke bare handler om plus og minus. Da jeg startede hos økonomi, kunne jeg kun det grundlæggende niveau i Excel, men der er blevet afsat tid til, at jeg kunne øve mig i diverse formler og tabeller, da det er et vigtigt redskab i vores hverdag.

  Som kontorelev i CKO får man til opgave at tømme kommunens E-Boks hver morgen. Det er en spændende opgave, som giver et rigtigt godt indblik i, hvor stor Næstved kommune er, samt hvilke opgaver som kommunen påtager sig.

  I forbindelse med E-Boksen har jeg været med til at opsætte en robot løsning, der skal sørge for, at de breve der bliver sendt til kommunen fast, automatisk bliver sendt videre, uden vi skal behandle dem. Det er fedt, at man som elev bliver inddraget i at skulle udvikle og tænke innovative løsninger.
  Jeg har fra første dag følt mig velkommen af alle, og der er blevet afsat god tid til oplæringen af små og store opgaver. Det er dejligt at møde på arbejde hver dag og vide at man er en vigtig del af teamet, og ikke blot en elev.

  Efter 10 år i detail handlen er jeg landet på den rette hylde, og har fundet min plads på arbejdsmarkedet.
  Jeg glæder mig hver morgen til at møde på arbejde, for at se hvad dagen bringer, og jeg kan helt sikkert anbefale Næstved kommune som arbejdsplads.

  Nathalie Abadin Centner Nielsen, 2. års elev.

  At være elev i Næstved Kommune, er super lærerigt og spændende. Jeg startede som elev 1. september 2021 i Center for Dagtilbud og Skole, hvor jeg sad hele det første år. Da jeg startede, blev jeg mødt af en masse søde kollegaer, som altid vil hjælpe, hvis jeg har spørgsmål eller brug for sparring til selv det mindste.

  Nathalie, elev

  Til dagligt sidder jeg primært på Pladsanvisningen hvor jeg bl.a.:
  Tømmer centerets mailboks, betaler regninger, laver udbetalinger og hjælper borger, der har spørgsmål til deres børns dagtilbud – på telefonen og via mail.

  Jeg fik hurtigt nogle opgaver, som jeg selv har ansvar for, men jeg får også indblik i de mange forskellige opgaver, mine kollegaer sidder med.

  Ud over at sidde på Pladsanvisningen, skal jeg også ind på nabokontoret, som administrerer skoleområdet, og en tur ud på en Folkeskole, hvor jeg skal sidde i en periode.

  Jeg føler, jeg lærer noget hver dag og bliver udfordret på den helt rigtige måde.

  Næstved kommune er et rart sted at være kontorelev.

  Nicolai Møller, 1. års elev.

  Jeg er utrolig glad for at være kontorelev i Næstved Kommune. Efter en masse år med tvivl og usikkerhed, så er jeg endelig landet et sted, hvor jeg rent fagligt føler jeg kan udvikle mine kompetencer yderligere.

  Allerede fra de første par dage fik man et suverænt indblik i Næstved Kommune og de mange forskellige opgaver som bliver løst på kryds og tværs af de forskellige fagcentre, og hvordan det hele hænger sammen i organisationen. Det er en fremragende uddannelse, hvor man både har faste arbejdsopgaver, men alligevel en stor alsidighed i hverdagene. Du bliver tildelt ansvar med det samme, mens man også får muligheder for at påvirke uddannelsens forløb. En af mine faste opgaver i administrationen er først og fremmest at registrere fravær/nærvær på tværs af centeret.

  Udover det, så håndterer jeg også en funktionspostkasse, hvor jeg sørger for at videresende posten til de relevante teams eller kollegaer. Derudover sørger jeg for bestilling af frugt, og under leveringen fordeler jeg det også op, således at alle modtager frugt. Hverdagen er som sagt meget alsidelig, hvor man tit får mulighed for at lære en masse i de forskellige afdelinger, hvilket jeg synes er med til at gøre det til en fantastisk arbejdsplads!

  Natalie Nordahl Hovmøller, 1. års elev.

  Jeg er 1. års elev og startede 1. september 2022. Jeg sidder i administrationen i Socialpædagogisk Center Næstved, som er Næstved Kommunes bo- og støttetilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og særlige sociale behov. Administrationen består af fire forskellige teams: Løn og Personale, Indkøb, Økonomi og Borgerøkonomi.

  I den tid, hvor jeg har været elev, har jeg allerede prøvet at være i de forskellige teams. Jeg startede i Team Indkøb, hvor mine arbejdsopgaver blandt andet har været at betale og oprette fakturaer, bestille varer, mødebooke og ad hoc-opgaver.

  I Team Løn og Personale sidder jeg og indberetter arbejdstider med bl.a. kurser og sygdom. Det er et utrolig interessant arbejde, fordi der er mange arbejdstidsregler, som skal overholdes. Derfor får jeg også lov til at sidde og kigge overenskomster og arbejdstidsregler igennem. Derudover har jeg været med til at lave statistikker, ansætte og stoppe medarbejdere, opdatere dokumenter og været med på sidelinjen, når der har været møder.

  Team Borgerøkonomi hjælper borgere med deres økonomi, så her har jeg været med til at gennemgå borgernes regnskaber, betale deres fakturaer og afstemme mellemregninger.

  Jeg har også haft en dag i Team Økonomi, hvor jeg fik indblik i, hvordan det overordnet budget bliver lagt for Socialpædagogisk Center.

  Udover at være i de forskellige teams, så har jeg også været på forskellige kurser bl.a. i KRAP, som er et pædagogisk værktøj, og på skoleforløb i tre uger.

  Jeg er virkelig glad for at være elev, som er en god blanding af at sidde med tingene selv og lære noget nyt. Der bliver altid taget god imod de forslag, som jeg kommer med og der bliver lyttet til mig – jeg er ikke ”bare” en elev. Mine kollegaer er virkelig søde og jeg er altid glad for at møde på arbejde.

  Maria Juhl Larsen, 1. års elev

  Jeg er 1. års elev og sidder lige nu i Center for Koncernservice (CKO), hvor jeg skal sidde indtil september 2023.

  I min elevtid hos CKO skal jeg være i Team Finans og Opkrævning (TFO) og Team HR (THR). Jeg sidder lige nu i TFO, og skal i THR til februar 2023. I TFO er jeg allerede kommet vidt omkring og har fået en masse ny viden om en masse spænende områder.

  En af mine faste opgaver er at tage kommunens e-boks, og hente fysisk post. Jeg deler denne opgave med en anden elev i CKO. E-boksen var noget af det første jeg blev introduceret til, da jeg startede i CKO. Opgaven er enormt spænende og lærerig, da man får et rigtig godt overblik over hvilke og hvor mange opgaver kommunen påtager sig.

  Jeg har allerede været vidt omkring i TFO. Jeg er bl.a. blevet inddraget i den interne revision og ekspeditioner af borgere. Jeg har oprettet betalingsplaner og meget mere! Lige nu sidder jeg hos opkrævningen, som sørger for at inddrive ubetalte regninger til kommunen. Her har jeg bl.a. været med nede og tale med borgere om at fastsætte en afdragsordning, og talt med dem om ejendomsskat.

  Mine kollegaer er rigtig søde, og jeg har følt mig velkommen allerede fra min første dag. Jeg kan varmt anbefale Næstved Kommune som arbejdsplads!

  Som elevkoordinator er det min fornemmeste opgave at skabe gode rammer for vores kontorelever. Jeg står for ansættelsen af kontorelever i samarbejde med vores elevvejledere, som er dem, der har den daglige kontakt med kontoreleverne. 

  Louise Kondrup Aabo

  Louise Kondrup Aabo

  Se mere om vores elevers hverdag på elevernes Instagram og i videoen herunder:

  billede af Cecilie

  Hvad kan vi tilbyde dig?

  Som kontorelev i Næstved Kommune vil du få en alsidig uddannelse i en stor organisation med mange forskellige fagligheder og arbejdsopgaver. Vores værdier bygger på respekt, dialog, ansvar og professionalisme, hvilket du som elev vil kunne mærke, uanset hvilket center du bliver tilknyttet.

  Helt konkret får du blandt meget andet:

  • Både faste og vekslende opgaver samt en masse specialviden inden for faget i det center, du er tilknyttet.
  • Mulighed for at være i et andet center, så du kan få en idé om, hvad du brænder mest for.
  • En uddannelse med faglig og personlig udvikling.
  • Mulighed for at have indflydelse på din egen uddannelses- og arbejdsopgavers indhold.
  • En arbejdsplads, der tager hensyn til dine ønsker og behov.
  • En vejleder, der vil støtte og følge dig gennem hele uddannelsen.
  • Et godt elevnetværk, du kan mødes og sparre med.
  • Ny læring gennem temadage, kurser og lignende.

  Dine daglige opgaver vil afhænge af, hvilket center du bliver tilknyttet, men du vil blive lært op i alle de dele, der fremgår som et krav i praktikplanen.

  Skoleophold

  I løbet af uddannelsen vil der være tre skoleophold á tre uger på ZBC Næstved. Derudover vil der være 3-5 valgfag.

  De fire specialefag på skoleopholdene er:

  • Kommunikation og formidling.
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse.
  • Politisk styring og økonomi.
  • Innovation, kvalitet og samarbejde.

  Læs mere om kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration samt afsluttende fagprøve på ZBCs hjemmeside og Uddannelsesguidens hjemmeside.

   

  Karriere og løn

  Flere af vores tidligere elever er blevet ansat i Næstved Kommune efter endt uddannelse. Hør er en af deres historier:

   

  Billede af Liv
  Billede af Henrik

  Løn

  Du vil under elevuddannelsen få elevløn beregnet ud fra, hvor gammel du er.

  Er du under 25 år, er lønnen:

  1. år kr. 15.000,19 pr. måned
  2. år kr. 15.787,63 pr. måned

  Voksenelev:
  Er du over 25 år, vil du gennem hele forløbet få kr. 22.772,67 pr. måned

  Lønnen er bestemt af overenskomsten for administrations- og IT-personale, som er aftalt mellem HK og KL.

  Adgangskrav og forventninger

  Faglige kompetencer

  • Du har gennemført (eller forventer at gennemføre) grundforløbet til den erhvervsfaglige fællesindgang - merkantil.
  • Du kan formulere dig i skriftligt og mundtligt dansk.

  Personlige kompetencer

  • Du ønsker at engagere dig i din kontoruddannelse og på din arbejdsplads.
   • Du er aktivt lyttende og lærende - både i praktikken hos os og på dine skoleophold.
   • Du løser aktivt de opgaver, du får, ligesom du også viser engagement ved at deltage i sociale sammenhænge som pauser, temadage eller en sommerfest.
  • Du er villig til at udfordre dig selv i forhold til de opgaver, du får stillet.
   • Du har positiv indstilling til faste og nye arbejdsopgaver og løser dem efter bedste evne.
   • Du spørger om hjælp, hvis du er usikker på, hvordan opgaven skal løses.
  • Du er ikke bange for at komme med nye idéer eller forslag til at gøre tingene på en smartere måde.
   • Hvis du får en god idé i forbindelse med dit arbejde eller en spændende idé til et arrangement, forventer vi, at du siger det højt.
   • Kan du se, at en opgave kan løses på en mere effektiv måde, hvor samme kvalitet opnås, forventer vi, at du fortæller os det.

  Hvornår kan du søge?

  Vi søger nye kontorelever i januar/februar måned hvert år med opstart den 1. september. Det bliver annonceret på vores hjemmeside og på andre jobportaler.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til stillingen som kontorelev i Næstved Kommune, er du velkommen til at skrive til kontorelev@naestved.dk.

  Du kan også kontakte elevkoordinator:

  Louise Kondrup Aabo
  Email: Loras@naestved.dk
  Tlf. 5588 5606

  Oplys gerne navn, mail og telefonnummer, så svarer vi hurtigst muligt på din henvendelse.