Gå til hovedindhold

Navne- og adressebeskyttelse

Med navne- og adressebeskyttelse må dit navn og din adresse ikke udleveres fra CPR-registeret til private. Læs om navne- og adressebeskyttelse og hvordan du ansøger om det.

Hustage

Indhold

  19.05.2020 10.53

  Adressebeskyttelse

  Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

  Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR. Dit navn og din adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere eller til PostNord.

  PostNord

  Hvis du har navne- og adressebeskyttelse og flytter, skal du selv give PostNord besked. Dermed frabeder du dig videregivelse af information til andre distributionsselskaber end PostNord. 

  Når du har tilmeldt dig navne- og adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen i første omgang for et år.

  Hvis du herefter ønsker at få din adressebeskyttelse forlænget, kan du igen søge digitalt via borger.dk. Du skal selv huske at søge.

  Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

  Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

  Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

  Beskyttelsen gælder ikke for indrykning af meddelelser i Statstidende, hvor navn og adresse ifølge loven er påkrævet.

  PostNord

  Du skal selv give PostNord besked om din adressebeskyttelse.

  Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

  Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

  Hvis du vil klage over en afgørelse, som en kommune har truffet efter CPR-loven, kan dette ske til Social- og Indenrigsministeriet.

  Klagen skal ske skriftligt til den kommune, som har truffet afgørelsen, og inden 4 uger fra det tidspunkt, du har fået meddelelse om afgørelsen.

  Skrevet af CPR-kontoret

  Hvis du ikke har MitID, kan du bestille tid på Borgerservice eller bibliotekerne i Fuglebjerg, Glumsø og Korskilde. Her kan du møde op til tidsbestillingen. Husk at medbringe gyldig ID.

   

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)